an evening of bliss with university dadaz 1 st may 13 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AN EVENING OF BLISS WITH UNIVERSITY DADAZ-1 st May’13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AN EVENING OF BLISS WITH UNIVERSITY DADAZ-1 st May’13

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

AN EVENING OF BLISS WITH UNIVERSITY DADAZ-1 st May’13 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

AN EVENING OF BLISS WITH UNIVERSITY DADAZ-1 st May’13. LESSON; BECOMING A KINGDOM VIRTOUS WOMAN!. FOUNDATION OF VIRTOUS!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AN EVENING OF BLISS WITH UNIVERSITY DADAZ-1 st May’13' - taariq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
an evening of bliss with university dadaz 1 st may 13

AN EVENING OF BLISS WITH UNIVERSITY DADAZ-1st May’13

LESSON;BECOMING A KINGDOM VIRTOUS WOMAN!

foundation of virtous
FOUNDATION OF VIRTOUS!
 • “The lord answered her, Martha, Martha! You worry and fuss about a lot of things. There’s only one thing you need. Marry has made the right choice, and that one thing will not be taken away from her.”
 • “Lakini Bwana akamjibu, Martha, Martha, mbona unasumbuka na kuhangaika na mengi? Lakini kunahitajika kitu kimoja tu. Maria amechaguakilekilichobora, walahakuna mtu atakayemwondolea.”

Lk 10:41-42

mwl bro elihuruma passionate desire
Mwl.BroElihuruma Passionate Desire!!!
 • 2Korintho 11:2, “Ninawaoneawivu, wivuwaKiMungu, kwakuwamiminiliwaposeamumemmoja, iliniwaletekwaKristokamamabikirasafi. “NAWAPENDA NYOTE KWA JINA LA YESU, KARIBU TUJIFUNZE
a world perception on women
A world perception on women!

*Women has been taken as:-

 • Personal Property i.e. Mali yaMtu
 • Domestic Slave i.e. MtumwawaNyumbani
 • Sub-human i.e. Mwanadamuasiyekamili
 • Object of Sexual Gratification i.e. Chombo cha Ngono
 • Personal Servant i.e. MtumwawaMtu
 • Unintelligent i.e. AsiyenaAkili
 • Weak i.e. Dhaifu
 • Worth of Abuse i.e. Anayestahilikudhalilishwa
nowdays women perception
NOWDAYS WOMEN PERCEPTION;

*21st Century Women;

 • Believe that women were created to be like men.
 • Believe women should compete with men.
 • Believe they must do what men do to be equal to men.
 • Some have become men and has lost unique female essence.
origin of woman
ORIGIN OF WOMAN
 • There was a gap to be filled that’s why God created a woman.
 • “And the Lord God said, “It isn’t good for a man to be alone; I will make a companion for him, a helper suited to his needs” Genesis 2:18 LB
 • “Then the LORD God said,’ It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him” ESV
 • God had seen the loneliness to MALE {Adam} and planned to find a helper who will fit male that’s why called FEMALE means FITTED MALE. Also a Woman designed to suit man’s needs including reproduction that’s why called WOMAN means WOMB MAN for incubating as She is INCUBATOR i.e. Gives life, multiply and give back
becoming virtous means
Becoming virtous means;

Virtue:

 • Showing high moral standard, whereby Moral means adhering to the code of behavior that is considered right or acceptable.

Chaste:

 • Abstaining from premarital, extramarital or from all sexual intercourse.

Potent:

 • Having great power, influence or effect.

Valiant:

 • Showing courage and determination
slide8

Optimism:

 • Hopefulness and confidence about the future or the success of something.

Squeaky:

 • Completely clean.

Right Minded:

 • Thinking a right way.

Modesty:

 • Without unnecessary ornamentation, switch to your style.
1 you are a peculiar girl wewe ni binti wa pekee
1.YOU ARE A PECULIAR GIRL!“WeweniBintiwaPekee”

Waooh!, IT’S A GIRL!

*Ile siku unazaliwa watu wakashangiliawakisema “Oooh ni msichana”, Hivyogunduahukuzaliwabahatimbaya ni kwa mpango na kusudi la Mungu. Yehovaalikusudiauzaliwebinti, uzaliwe katika familiauliyozaliwa na mama aliyekuzaa, anasema katika Yer1:5 “Kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mama yako nilikujua, kabla hujazaliwanilikutenga kwa kazi maalumu,………..”

god wanted you to be a girl
God wanted You to be a Girl!

*Msichana wa kwanza dunianialiitwaHawa, JinahiliKiebranialinamaanisha“Life Giver” yaani“MtoakilichoHai”,Embufikiria nini kingetokeakusingekuwepo na wanawake? Hii ndio sababu Mungu aliona ni vema wewe kuzaliwamsichana, hivyo ni dhahirialitaka wewe kuwa msichana; wewe ni wa thamani na wa gharamakubwamno.

 • Zaburi 139:14-15 “Ninakusifukwasababunimeumbwakwanamnayaajabunayakutisha, kazizakonizaajabu, ninajuahayokikamilifu. Umbilelanguhalikufichikakwako, nilipoumbwamahali pa siri. Nilipoungwapamojakwaustadikatikavilindivyanchi.”
your body god s workshop
Your Body,God’s Workshop!

*Mwiliwakowenyeumbozuritena la kuvutia, ranginaviungombalimbali, Mungualiyekuumbakiasiliakamaulivyoanataka UTUMIE MWILI WAKO KWA UTUKUFU WAKE. Embutazama

1Korintho 6:13 “………, Mwili wa Mwanadamu haukuumbwa kwa ajili ya zinaa bali kwa ajili ya Bwana………”. Ukumbuketu kwamba YesuKristoalikununua kwa damu yake hivyo

1Korintho 6:20 “Kwa maana mmenunuliwa kwa gharama. KwahiyomtukuzeniMungukatikamiiliyenu…..”.Lazimauwemakinisana katika namnaunavyotumiamwiliwako kila wakati NA

1Korintho 10:31 “Basi, lolotemfanyalo, kama ni kula au kunywa, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu”.

multipurpose brain system
Multipurpose Brain System!

*Umeumbwakwanamnayaajabumnodadangu, Fikrananiazakosizakawaidakamabadohazijachafuliwa. Ubongowamwanamkeumeundwakwanamnaambayoanaouwezowakufanyampaka mambo mannekwawakatimmoja, tofautinamwanammeambayehufanyajambomojakwawakatimmoja. Leo tunakwendakufanyaupyafikrazakonaghaflautarudikatikauhalisiawako, nahililitakufanyakutumiaubongowakosawasawa.

oriented towards people
Oriented Towards People!
 • *Tofautinawanaumeambaohuvutiwazaidinakazizao, wanawakehuvutiwazaidinakushughulikanawatu. Mara nyingihupendakushughulikanawatuhasafamilianamarafiki. Hiindiyoasiliyamwanamkeyeyote. 
your work god needs
Your Work God Needs!

*Tofautinawanaumeambaohuvutiwazaidinakazizao, wanawakehuvutiwazaidinakushughulikanawatu. Mara nyingihupendakushughulikanawatuhasafamilianamarafiki. Hiindiyoasiliyamwanamkeyeyote.

Yeremia 31:22 “Utatangatanga hata lini, EeeBintiusiyemwaminifu? BWANA ameumba kitu kipyaduniani, mwanamke atamlindamwanaume”.

Zaburi 68:11 “Bwana analitoaneno lake; wanawakewatangazaohabari ni jeshikubwa;”

Mithali 31:30 “Upendeleohudanganya, na uzuri ni ubatili; bali mwanamke amchaye BWANA, ndiyeatakayesifiwa”.

your vocation in marriage
Your Vocation in Marriage!
 • *Asilimiakubwayawasichana au mabintiwanamalengoyakuingiakatika WITO WA NDOA, kwawakatisahihi. Mara nyingihasakwamfumosahihimsichanahuitwa MKE kablayakuitwa MAMA, huyundiyemwanamketunayemzungumziahapa. Mungumwenyewealisemaumuhimuwamwanamkekwamwanaume, nandiomaanaalisema SI VEMA MWANAUME AKAE PEKE YAKE, lakinihaikuishiahapoembuangalia:-
slide16

Mith 18:22 “Apatayemkeamepata kitu chema; Naye ajipatiakibali kwa BWANA”.

 • Mith 12:4 “Mwanamke mwema ni taji ya Mumewe; Bali aaibishae ni kamakuozamifupanikwake”.
 • Mith 19:14 ”Nyumba na mali ni urithiapatao mtu kwa babaye; Bali mke mwenye busara, mtu hupewa na BWANA”.
 • Mith 14:1“Kilamwanamkealiyenahekimahujenganyumbayake; Bali aliyempumbavuhuibomoakwamikonoyakemwenyewe”.
 • 1Korintho11:7b “Lakinimwanamkeniutukufukwamwanaume”.
your responsibility as mother
YOUR RESPONSIBILITY AS MOTHER!

“Mleemtoto katika njiaimpasayo naye hataiacha hata atakapokuwamzee.”Mithali 22:6.

WASWAHILI wakasema“ Samaki mkunjeangalimbichi”

“Mwana mwenye hekima hamfurahisha babaye; Bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye”Mithali 10:1.

Waswahiliwanasema“Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu”

slide18

“Whatever you value, your children value” Dr. Myles Munroe.

“Mwenye haki aendaye katika unyofu wake, Watoto wake wabarikiwa baada yake”

Mith 20:7

“……; nami nitampayeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga; kwa kuwa amemfuata BWANA kwa kila neno.”Kumb1:36

“Na watoto wakowotewatafundishwa na BWANA; na amani ya watoto wakoitakuwanyingi”.

Isaya 54:13.

2 your divine guarantees to this lesson
2.YOUR DIVINE GUARANTEES TO THIS LESSON!
 • Your STORY shall become Your GLORY.
 • Your BREAKDOWN shall become Your BREAKTHROUGH.
 • Your PROBLEMS shall become Your PROMOTIONS.
 • Your TRIALS shall become Your TRIUMPH.
 • Your SHAME shall become Your FAME
knowing male female
KNOWING MALE & FEMALE

NEEDS OF MAN AND WOMAN:-

MAN in need of SEX, WOMEN in need of AFFECTION.

MAN in need of RECREATION, WOMEN in need of CONVERSATION.

Women appear to have so much to say because they are wired to speak over 20,000 words in a day. These include vocal sounds, facial expressions, gestures and other body signals. Men are wired to speak only 7,000 words in a day and all these include his facial expressions, gestures and other body signals too.

slide21

MALE in need of ATTRACTIVENESS, FEMALE in need of HONEST&OPENNESS.

MALE in need of a HOME, FEMALE in need of FINANCIAL SUPPORT.

MALE in need of ADMIRATION&RESPECT, FEMALE in need of FAMILY COMMITMENT.

women nature
WOMEN NATURE;
 • PRODUCER
 • RECEIVER
 • ENCOURAGER
 • INCUBATOR
 • RESOURCE
big mistakes many girls makes
BIG MISTAKES MANY GIRLS MAKES:-

“Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuriasiye na akili”Mithali 11:22.

*Missing Foresight and Farsight {They get it Wrong}

FORESIGHT is the ability to see any event and prepare for it before it happens.

FARSIGHT is the ability to carefully calculate the result of future outcome of present conduct.

slide24

*They don’t test before they trust{Friend, Husband, Father}

*They like to be an Impala{Polygamy} and not an Eagle{Monogamy}.

*They have African Jacana spirit{Spare Tyre}.

*They like to be an Impala{Polygamy} and not an Eagle{Monogamy}.

*They escape from Lioness Principle{Searching their own food}

slide25

Driven by friends on their decision.

 • Ignoring fatherhood part to their children{Family Background}
 • Pride{You will not remain as you are forever}[Competition]
 • Believe in Lying than the Truth{Forcing the true information}{Confuse on 1st Impression- EROS kind of LOVE.}
 • Don’t have an Idea that Nothing goes for Nothing{Receive a lot without even reasoning}
slide26

One step making another {Permitting One Is Permitting All}

 • Lack of Tolerance {Awaiting Period}
 • Sex as a Prove of Love {Broken Value and Quality}
 • Sex as a Precious Gift { Return}
 • Look after status and title not Real Love{Its point of NO RETURN}
slide27

Unwanted/ Foolish Security{Look after protection, listen to your heart}

 • Failure to be Yourself { Driven by Externalities}{Miss Self-Esteem}
 • Believe in more than Impossible Changes{ Am gonna change him&Engaging with Somebody Husband}
 • Your Education level is not everything
 • Good In Pretending(Lack of transparency and openness).