kuvan sis ll n perusasiat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuvan sisällön perusasiat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuvan sisällön perusasiat

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Kuvan sisällön perusasiat - PowerPoint PPT Presentation

symona
106 Views
Download Presentation

Kuvan sisällön perusasiat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kuvan sisällön perusasiat Tavallisimpien ’virheiden’ välttäminen

 2. Tarkista kuvan reunat!

 3. Tyhjät reunat, pääkohde

 4. Pääkohde esiin

 5. Valolla

 6. Terävyysalueella

 7. Perspektiivillä

 8. Etuala - tausta

 9. Kuvan rakenne • valon jakautuminen • terävyysalue • perspektiivi • väri

 10. Aiheen mukainen kuva • konkreettisesti • aihe ’Vesi’ - kuvassa vettä • symbolisesti • aihe ’tasa-arvo’ – kuvassa ??? • erikokoisia, samansuuruisia? • erilaisia samassa tilanteessa – pressa jonottaa? • ---------- • ----------

 11. Kolme • Kolme mitä ??? • muita tulkintoja käsitteelle ’kolme’ ???