Download
bp holdings barcelona madrid spain n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VEROPETOSTEN TORJUNTA, bp madrid holdings anti-fraud news ar PowerPoint Presentation
Download Presentation
VEROPETOSTEN TORJUNTA, bp madrid holdings anti-fraud news ar

VEROPETOSTEN TORJUNTA, bp madrid holdings anti-fraud news ar

166 Views Download Presentation
Download Presentation

VEROPETOSTEN TORJUNTA, bp madrid holdings anti-fraud news ar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BP HOLDINGS BARCELONA & MADRID, SPAIN http://www.bpspainholdings.com/2012/11/combating-tax-fraud/ “Your to-go rescue for everything connected to market.”

  2. VEROPETOSTEN TORJUNTA Ongelmiaveropetoksiaedelleenasuajajopapahenee. Toimetkohdistetaannyttäysinaiheestaarvonlisäveropetos prioritizing. Keskusteluarvonlisäveropetostenjaettu 2 pääosaan: Perinteisettoimenpiteitänykyisenalv-järjestelmänvahvistamiseksi. Pitemmällemeneväätoimenpiteetmuuttaajärjestelmää, nimittäin: Vaihtoehtojäsenvaltioitaottamaankäyttöönyleinenverovelvollisuus; Yhteisönsisäistenliiketoimienverotus

  3. Komissioperustiuudenasiantuntijaryhmän "Anti veropetostenstrategia (ATFS)" asiantuntijaryhmännäköalatavanomaisistatoimenpiteistäteknisiäkeskustelujajäsenvaltioidenkanssa. Alv-järjestelmäeiriitäarvonlisäpetostenyhtenäismarkkinoilla. On parannettavasuurempijärjestelmä on harmoniaajayhteistyötävaltionjakansanlisäämiseksi. Komissioaikooparantaanykyisiätoimia. Vihjailutveropetostenjakohdeepäpätevyystulojenmittaamiseenovatmerkittäviä. Tulonlähdejärjestelmällisestivääriätulkintojaantaaharhaanjohtavankuvantulojenjakelu-jauudelleenjakoa.

  4. Ehdotukseton esitettypetostentorjunnassa. Pitemmällemeneväämenetelmiä, kutenlainsäädäntöehdotuksiajulkaistiinhelmikuussa 2008. Tässätiedonannossakomissioanalysoiyhteisöliiketoimienverotuksenjayleinenverovelvollisuusvaihtoehtokäyttöön. Marraskuussa 2007 komissioantoitiedonannonkeskeisiäelementtejätavanomaisiatoimenpiteitä, kutentarveveroviranomaistentarkkojatietojaosalta EU: N yhdentymisenlähestyäalv-järjestelmänhallintajaajantasaisentiedonmerkitystähenkilöiden ALV-asemasta.

  5. Ohjelmattoimivatmaailmanlaajuinenlähestymistapaantaatoimenpiteetjotkuttoimintasuunnitelmat: mahdollistenpetostenestämiseksiInternetissävahvistustehtiinkauppiaatniidenmakuunarvonlisäverotunnisteenpätevyyden. Järjestelmäantaayksinkertaisempi, nykyaikaistaajalisääharmoninenrakennenykyisiäsääntöjä. Työkalutoliparantaahavaitsemiseksi ALV-petokset, Eurofisc, eurooppalainenverkosto, jokatoimiioperatiivistayhteistyötäjäsenvaltioidenvälillä. Lopuksi ne vahvistavatmahdollisuuksiaveroviranomaisetperimään ALV-menetyksiä. Tahattomanverottamattajättämisen, veronkiertämisenjapetostenestämiseksijäsenvaltioidenolisivarmistettava, ettäsopimuspuoltenyhteistyötäsaadakseenriittävästiresurssejatorjuaveropetoksia.

  6. Verojärjestelmiäolisiedistystäjatuleeluotettavampi, olisitehtävätehostamiseksi. Tiedonannossaolisitukenaveronkantoajatehokkaammintorjumaanveropetoksiajaveronkiertoa. Kaikkienpitäisitoimiayhdessä, viestintä, valtionerityisestiihmisiä, jotkaohjaavatjakäsilläänajankohtaisistaasioista. Verohallintojen on onajantasalla, asianmukaisiajaajantasaisiatilastotietoja, jottaratkaisujaveropetoksiapulma. Lähestymistavanvahvistaminen on etusijalla, keskinäinenavunantoolisitaattavavaltionjäseniä. Mahdollisettappiotolisivartioitu; huijaritovatainaetsimässämahdollisiauhreja. Rikosoikeudellinenmenettely on suoritettavahuijareitajahuijareita.