”Laita tämän laatikon tilalle esitykseesi sopiva kuva”
Download
1 / 15

Puolustusvoimien tutkimuslaitos - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

”Laita tämän laatikon tilalle esitykseesi sopiva kuva” aseta kuva esityksen pohjalle -> Draw; Order; Send to Back (harmaat palkit, punainen kulma ja torni ovat kuvan päällä) Lisätietoja eli PV:n graafinen ohjeisto löytyy PVAH:sta:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Puolustusvoimien tutkimuslaitos' - dawn-glover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • ”Laita tämän laatikon tilalle esitykseesi sopiva kuva”

 • aseta kuva esityksen pohjalle -> Draw; Order; Send to Back

 • (harmaat palkit, punainen kulma ja torni ovat kuvan päällä)

  • Lisätietoja eli PV:n graafinen ohjeisto löytyy PVAH:sta:

  • Yhteiset; P-R muut sovellutukset; PE tiedottaa Muut asiat; 5.JULKAISUT; Puolustusvoimien graafinen ohjeisto

Puolustusvoimien

tutkimuslaitos

Miksi sotilas pysyy taistelussa – Sotaisa ihminen?


Luennon sisältö

 • Peruskysymykset ihmislajin aggressiivisuudesta ja sotaisuudesta

 • Tribaalisesta sodankäynnistä teollisen ajan massasotiin ja postmodernin ajan hybridisotiin

 • Pelko ja pakokauhu sotilaskulttuurissa

 • Mikä sotilasta auttaa pysymään taistelussa, henkensä uhalla

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Sotaisa rotu jukka poika
Sotaisa rotu (Jukka Poika)

Maailma, mikä meininki

Maailma, mikä meininki

Samako menoko jatkuu, ku eilenki

Sama meno jatkuu, kyllä

Sillä

Sotaisa rotu

Tää on sotaisa rotu…

… Vaikka ruoka loppuu ni sota ei lopu

Bensa loppuu ni sota ei lopu

Ganja loppuu ni sota ei lopu

Ei riitä konflikti, ei riitä suukopu

Kun me tapellaan, on tapettava joku

Ensin tulee verta ja sitten vasta sopu

Ja jos ei tule sopua ni sota ei lopu

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Aggressiivisuus ja sodank ynti
Aggressiivisuus ja sodankäynti

 • Aggressiivisuus on yksilön väkivaltaisuutta

 • Sodankäynti on yhteisöllisen väkivallan muoto

 • Miten pitkälle sodan syitä voi johtaa yksilön ominaisuuksista?

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Aggressioteoriat
Aggressioteoriat

 • Freud: kaksi synnynnäistä ja vastakkaista energialatausta - viha ja rakkaus ovat uutta luovia voimia

 • Viettiteoreetikko Lorenzin (1966) mukaan argessiivisuus ja vihamielisyys kuuluvat ihmisen luonteeseen

 • Albert Bandura: yksilöllä voi olla matala tai korkea geneettinen aggressiovalmius, mutta ympäristö ja kasvatus opettavat ehkäisemään tai ilmaisemaan aggressiivisia impulsseja

 • Ei-teoreettiset käyttäytymistutkimukset: Juuri mikään yksittäinen tekijä ei pysty selittämään kuin pienen osan yksilöiden välisistä eroista aggressiivisuudessa.

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


V kivaltaisuus itsetuhoisuus analyysi vita
Väkivaltaisuus – itsetuhoisuus analyysi (VITA)

 • Menetelmä sisältö kehitettiin mittaamaan tutkimusten perusteella havaittuja itsetuhoisuuden ja väkivaltaisuuden riskitekijöitä

  • Riskitekijät jaettiin tilanne- ja taustatekijöihin sekä luonne- ja asennetekijöihin

 • Tutkimusten perusteella määriteltyjä tilanne- ja taustatekijöitä, mm.

  • Päihteiden väärinkäyttö, aikaisempi väkivaltaisuus ja rikollistausta

  • Ihmissuhteiden epävakaus, yksinäisyys, sosiaalisen tuen puuttuminen

  • Hyvin nuorena väkivaltaisuutta, käytöshäiriöitä ja sopeutumisongelmia

  • Vanhempien ongelmat ja stressi

  • Aiempi itsemurhayritys ja itsemurhasuunnitelmat

 • Tutkimusten perusteella määriteltyjä luonne- ja asennetekijöitä, mm.

  • Psykoottisuus, psykopaattisuus, antisosiaalinen persoonallisuushäiriö ja antisosiaaliset asenteet, grandiositeetti

  • vakava masennus, toivottomuuden tunteet, ahdistuneisuus, sosiaalinen vetäytyminen

  • Tunteettomuus, kovuus, empatian puute

  • Impulsiivisuus, itsekontrollin pettäminen, aggressiivisuus, vihamielisyys

  • Negatiivinen tunnetila ja suhtautuminen asioihin, rikollisuutta ihannoivat asenteet

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Auktoriteetin merkitys milgramin tutkimus
Auktoriteetin merkitys - Milgramin -tutkimus

 • Stanley Milgramin tutkimuksessa tutkimuksen koehenkilö uskoi antavansa sähköshokkeja toiselle henkilölle kokeenjohtajan pyynnöstä. Shokkien voimakkuutta kovennettiin asteittain ja koehenkilö kuuli kohdehenkilön valitusta ja pyyntöjä lopettaa. Kun kokeenjohtaja kuitenkin vaati jatkamaan, niin 65% testatuista henkilöistä suostui antamaan sähköiskuja, niiden tehoa käskystä lisäten niin kauan kunnes he lopulta uskoivat tappaneensa uhrin

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Tribalismi ja is nmaallisuus
Tribalismi ja isänmaallisuus

 • Tribalismilla tarkoitetaan identiteettiin syvään juurtunutta ja voimakkaan tunnelatauksen sisältävää, yhteiseen kulttuuriin, kieleen, uskontoon tai etnisiin piirteisiin perustuvaa samanlaisuuden ja yhteisyyden tunnetta omaa yhteisöä kohtaan sekä helposti viriäviä, kielteisiä tunteita ulkopuolisia kohtaan

 • Nykyisissä sodankäynnin epäsymmetrisissä muodoissa on vahvoja tribalistisia piirteitä

 • Isänmaallisuus on tribalismin jalostuneempi muoto. Se viittaa suhteellisen pysyvään emotionaaliseen kiintymykseen ja tunteeseen kuulumisesta synnyin- tai asuinmaahan, lojaalisuuteen tätä maata kohtaan. Isänmaallisuuteen liittyy myös vastavuoroisuuden velvoite, mutta ei välttämättä vihamielisyyttä muita kulttuureja kohtaan.

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Massasodat ep symmetrinen sota ja hybridisota
Massasodat, epäsymmetrinen sota ja hybridisota

 • Ensimmäinen maailmansota oli ensimmäinen teollisen ajan massasota rintamalinjoineen. Kehittyneen sotatekniikan merkitys oli ratkaiseva.

 • Epäsymmetrinen sota: Pienen, heikosti varustetun, mutta samalla liikkeen ja taktiikan kannalta ketterän osapuolen sota suurta, teknistä armeijaa vastaan.

 • Hybridisota jossa hyökkääjä käyttää kaikkia mahdollisia valtion käytössä olevia väkivallan muotoja, lukuun ottamatta avointa sotilaallista hyökkäystä

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Pelko ja pakokauhu sotilaskulttuurissa
Pelko ja pakokauhu sotilaskulttuurissa

 • 30-70 %:ssa taistelukyvyn menetys-tapauksista johtuu psyykkisistä syistä

 • Ensimmäinen maailmansota: Shellshock - pakokauhu johtuu tykistövaikutuksen aiheuttamista neurologisista vaurioista, joille sotilas ei voi mitään

 • Toinen maailmansota: pakokauhu johtuu moraalin heikkoudesta, jonka vastalääkkeenä toimii esimerkiksi jumalanpalvelus

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Taistelustressi
Taistelustressi

 • Taistelustressi on ns. perusstressin, kasautuvan stressin ja traumaattisen stressin yhdistelmä

 • 98 % sotilaista romahtaa psyykkisesti 60 vrk kestävässä rintamasodan taistelukosketuksessa

 • Toimintakyvyttömyyteen johtaneessa taistelustressissä on mukana vahva kokemus yksin jäämisestä, ryhmän ulkopuolelle joutumisesta, luottamuksen menettämisestä johtajaan ja laaja-alaisesta hallinnan tunteen ja tilannetietoisuuden menettämisestä

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


A soldier is fighting for and with his buddies
“A soldier is fighting for and with his buddies”

 • Sotilasryhmän toimintakyky

  • Kiinteys, ryhmän pysyvyys

  • Keskinäinen luottamus ja tuki

  • Ryhmän moraali

  • Yhteinen harjoittelu, ammattitaito

  • Luottamus johtamiseen, toiminnan organisointiin

  • Luottamus aseisiin

  • Yhteyden säilyminen omaisiin

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Taistelustressin hallinta yksil tekij t
Taistelustressin hallinta, yksilötekijät

 • Stressin hallintastrategia, coping

 • Taustastressi,

 • Taistelukokemus, harjaantuminen, koulutus,

 • Rooli taistelijaryhmässä,

 • Sitoutuminen, taistelutahto

 • Kokemus tehtävän mielekkyydestä, ymmärrettävyydestä ja hallittavuudesta

 • Itseluottamus,

 • Fyysinen toimintakyky

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Sotilasryhm n luottamustekij t

PERINTEINEN LUOTTAMUS

Yhteinen sotilasperinne ja -kulttuuri

Koulutus, harjoittelu

Taistelukokemus

Arvot, ideologia

Vahvat tunnesiteet

Ryhmän hyväksi toimiminen

PIKALUOTTAMUS (Swift trust)

Näyttö ammattitaidosta

Näyttö organisaation luotettavuudesta

Sosiaaliset taidot

Kommunikointi ja tavoitteista sopiminen

Vahva tehtävämotivaatio

Hyvä ammatillinen ennakoitavuus

Sotilasryhmän luottamustekijät

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


Hardiness sitkeys sisukkuus
Hardiness /sitkeys, sisukkuus

On persoonallisuuden orientaatio, johon sisältyy

 • peräänantamaton sitoutuminen työhön ja tehtäviin

 • vahva hallinnan tunne, kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista

 • avoin, rohkea suhtautumistapa muuttuviin tilanteisiin ja haasteisiin

 • suhtautuminen vaikeuksiin tai muuten stressaaviin kokemuksiin niin, että ne ovat osa normaalia elämää ja että niistä voi oppia

 • Sisukkuus on suhteellisen pysyvä yksilön persoonallisuuden orientaatio, joka tukee stressin hallintaa, jota voi jossain määrin oppia ja jota (sisukas) johtaja voi heijastaa ryhmäänsä

PVTUTKL - professori Jukka Leskinen


ad