Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuvanmuokkausta paintilla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuvanmuokkausta paintilla

Kuvanmuokkausta paintilla

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Kuvanmuokkausta paintilla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kuvanmuokkausta paintilla • Avaa jokin itse ottamasi kuva. • Valitse alue, ja rajaa kun olet tyytyväinen • Kokeile muuttaa kuvan kokoa sopivaksi niin että suhteet säilyvät samoina • Työkaluosiossa kannattaa kokeilla pipetin käyttöä: kun olet valinnut jonkin alueen pipetillä, saat maalattua, piirrettyä tai kirjoitettu juuri sillä värillä.