PODNEBÍ AMERIKY - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODNEBÍ AMERIKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODNEBÍ AMERIKY

play fullscreen
1 / 9
PODNEBÍ AMERIKY
457 Views
Download Presentation
sylvie
Download Presentation

PODNEBÍ AMERIKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  2. PODNEBÍ AMERIKY VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  3. VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  4. ZASTOUPENÍ PODNEBNÝCH PÁSŮ NA ÚZEMÍ AMERIKY • kvůli protaženému území v severojižním směru se v Americe rozkládají všechny podnebné pásy • SEVERNÍ AMERIKA se od severu postupně rozkládá v polárním a subpolárním pásu /Aljaška, Kanada/, mírném /Kanada, USA/, subtropickém /USA – jih, Mexiko/ a tropickém /Střední Amerika a Karibik/ • Převážná část území Severní Ameriky leží v mírném pásu. Léto na východě bývá teplé, naopak zimy velmi chladné, protože přílivu mrazivého vzduchu od severu nestojí nic v cestě. Naopak západní hornatá část má léta chladnější, protože západní větry přinášejí nad kontinent vlhký oceánský vzduch VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  5. JIŽNÍ AMERIKA se z velké části rozkládá v rovníkovém pásu /Amazonie/, na něj navazuje tropický a subtropický. Jih pevniny /Patagonie/ leží v mírném pásu a nejjižnější cíp /Ohňová země/ již zasahuje do subpolárního pásu • NEJVYŠŠÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA JE 57st.C /ÚDOLÍ SMRTI/ • NEJNIŽŠÍ NAMĚŘENÁ TEPLOTA JE –78st.C /FORT GOOD HOPE/ • východní část Severní Ameriky má dostatek srážek z Atlantského oceánu /absence pohoří u pobřeží, které by bránilo pronikání srážek na pevninu/ VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  6. Jihovýchodní pobřeží Severní Ameriky je každoročně postihováno velkým množstvím tropických bouří, tzv.hurikány. Rovinaté oblasti na východě USA jsou pravidelně pustošeny ničivými tornády HURIKÁNY TORNÁDA VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  7. Tropický podnebný pás VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  8. Polární a subpolární podnebný pás VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky

  9. http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.4zscheb.cz/elearning/zemepislearning/amerika3/obrazky/podnebepasy.jpg&imgrefurl=http://www.4zscheb.cz/elearning/zemepislearning/amerika3/amerika3vyklad.htm&h=499&w=665&sz=60&tbnid=PVjRnjMFKIn2SM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dpodnebn%25C3%25A9%2Bp%25C3%25A1sy%2Bsevern%25C3%25AD%2Bameriky%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=podnebn%C3%A9+p%C3%A1sy+severn%C3%AD+ameriky&usg=__GyU6eysyzDeHDDagoD1dBsseMtY=&docid=GZi0fNcP09uoMM&sa=X&ei=dqnGUZ3iK4jzsgac6YD4DA&ved=0CDEQ9QEwAQ&dur=1127http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.4zscheb.cz/elearning/zemepislearning/amerika3/obrazky/podnebepasy.jpg&imgrefurl=http://www.4zscheb.cz/elearning/zemepislearning/amerika3/amerika3vyklad.htm&h=499&w=665&sz=60&tbnid=PVjRnjMFKIn2SM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dpodnebn%25C3%25A9%2Bp%25C3%25A1sy%2Bsevern%25C3%25AD%2Bameriky%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=podnebn%C3%A9+p%C3%A1sy+severn%C3%AD+ameriky&usg=__GyU6eysyzDeHDDagoD1dBsseMtY=&docid=GZi0fNcP09uoMM&sa=X&ei=dqnGUZ3iK4jzsgac6YD4DA&ved=0CDEQ9QEwAQ&dur=1127 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=hurik%C3%A1ny&ex=1#ai:MP900414115| http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=torn%C3%A1da&ex=1#ai:MP900407568| http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=de%C5%A1tn%C3%BD+prales&ex=1#ai:MP900423137| http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=krokod%C3%BDli&ex=1#ai:MP900262965| http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sobi&ex=1#ai:MP900427897| VY_32_INOVACE_08 Podnebí Ameriky