misie cirkvi v stredoveku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MISIE CIRKVI V STREDOVEKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MISIE CIRKVI V STREDOVEKU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

MISIE CIRKVI V STREDOVEKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

MISIE CIRKVI V STREDOVEKU. . Stredovek. 6. – 16. storočie Ohraničené pádom Západorímskej ríše / pontifikátom pápeža Gregora Veľkého / nastúpením islamu Koniec – zachvátením Carihradu moslimami či objavením Ameriky. Po páde Rímskej ríše. Priestor pre účinkovanie v strednej a severnej Európe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MISIE CIRKVI V STREDOVEKU' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stredovek
Stredovek
 • 6. – 16. storočie
 • Ohraničené pádom Západorímskej ríše / pontifikátom pápeža Gregora Veľkého / nastúpením islamu
 • Koniec – zachvátením Carihradu moslimami či objavením Ameriky
po p de r mskej r e
Po páde Rímskej ríše
 • Priestor pre účinkovanie v strednej a severnej Európe
 • 4 veľké misijné výpravy – do anglickej, nemeckej, škandinávskej a slovanskej oblasti
 • Veľká rana Cirkvi – roztrhnutá jednota východnej a západnej Cirkvi
misia ku germ nom
Misia ku Germánom
 • Historici – vysoko mravný národ, zachovávali monogamiu, dobre organizované vojsko
 • Od 4.stor. – žijú tu kresťania
bonif c 673 754
Bonifác (673-754)
 • Apoštol Germánov
 • Pochádzal z Anglicka
 • Pápež ho vysvetil za biskupa pre Germániu
karol ve k
Karol Veľký
 • Kmeň Frankov – dôležitú úlohu pri zakotvení Cirkvi medzi Germánmi
 • Kráľ Chlodovik – manželku Klotildu – katolíčku – on sa pokrstil aj s bojovníkmi – začiatok pokresťančenia frankov i ostatných germánov – vzor pre ostatné európske kráľovstvá
 • Karol Veľký – r.800 koronovaný za cisára Rímskej ríše
slide7
Chcel spojiť politickú moc s kresťanstvom
 • Zasahoval do liturgie, do cirkevnej organizácie
 • No považoval duchovnú moc za väčšiu ako svetskú
 • Zmysel pre zodpovednosť, chcel byť kresťanským panovníkom, cítil sa byž ochrancom cirkvi
 • Jeho spôsob pokresťančovania nie vlastný kresťanskej misii napr. pokresťančenie Sasov mečom
misia k slovanom
Misia k Slovanom
 • O ich pokresťančenie – záujem Franská aj Byzantská ríša – aj politické ciele
 • Karol Veľký - misionárov do Panónie, do oblastí Moravského a Nitrianskeho kniežatstva
cyril a metod
Cyril a Metod
 • Knieža Rastislav – vymaniť spod nemeckej nadvlády
 • R. 861 žiadal pápeža o misionárov – ten nemal – požiadal cisára Michala III. V Carihrade – vyhovel – R 863 poslal bratov zo Solúna – Metoda a Konštantína (Cyrila) – obládali slovanskú reč
 • Misionársky génius – vymysleli písmom, preložili Písmo a iné knihy
 • Omšu slúžili v ich jazyku
slide10
Do Ríma – vysvetliť svoje počínanie
 • Pápež Hadrián II. – schválil
 • Konštantín vstúpil do kláštora v Ríme – zomrel r. 869
 • Metod – poslaný späť na Moravu – bol však prenasledovaný
 • Znovu do Ríma – pápež Ján VIII. – potvrdil pravovernosť náuky
 • Nemecký biskup však stále proti – po Metodovej smrti – vyhnaní jeho učeníci
 • Potom pápež Štefan V. zakázal používanie slovanskej liturgie
rozkol v kres anstvev
Rozkol v kresťanstvev
 • V pol. 11.stor – rozkolom dovŕšilo napätie medzi východnou a západnou Cirkvou
pr iny rozkolu
Príčiny rozkolu
 • Korene – keď cisár Konštantín r. 300 preložil cisárske sídlo z Ríma do Carihradu
 • Cisársky nasledovníci – nárokovali hovoriť do vecí Cirkvi
 • Východní biskupi – navykli vidieť v cisárovi hlavu Cirkvi
 • Stupňovalo napätie medzi Rímom a Carihradom – dve kultúry
 • Rím – latinská Cirkev – pod vplyvom Franskej ríše
 • Carihrad – grécka Cirkev – pod vplyvom Byzantskej ríše
vyvrcholenie rozkolu
Vyvrcholenie rozkolu
 • Bezprostredný pôvodca – carihradský patriarcha Fócius – všetky svätenia prijal behom 5 dní – pápež ho nechcel uznať
 • Pápež zvolal 8 koncil ktorý Fócia odsúdil
 • Fócius zvolal koncil a vyhlásil 8 koncil za neplatný a odmietol pápežovu jurisdikciu nad Východom – skutočná príčina
 • Zdanlivá vieroučná príčina – učenie o pochádzaní Ducha Svätého z Otca a Syna
slide14
Oficiálne – r.1054
 • Patriarcha Michal Celurálius zatvoril latinské kostoly...obnovil výčitky...pápežský legáti položili exkommunikačnú bulu na oltár v chráme...patriarcha ju spálil – oficiálne spečatenie rozkolu
hodnotenie rozkolu
Hodnotenie rozkolu
 • Mnoho bolesti a negatívne dôsledky
 • No v Božom pláne môže i to mať pozitívnu stránku
 • Rozdelili sa kresťania, nie cirkev v najhlbšej podstate
 • Obe si zachovali duchovné bohatstvo a dopĺňajú sa a iba spolu tvoria celok
 • Cikrev sa tým očisťuje, dozrieva...
kri iacke v pravy
Križiacke výpravy
 • Rozporný fenomén v dejinách Cirkvi
 • Súvis s otázkou misií
islam
Islam
 • Vznik r. 622
 • Zakladateľ Mohamed-arabský kupec – poznal židovstvo aj kresťanstvo
 • Tri piliere – viera v jediného Boha – Alaha, viera v Mohameda ako najvyššieho proroka, viera v posledný súd, kde Alah odmení alebo potrestá ľudí
 • Dôležité – vyznávanie viery, modlitba 5x denne, pôst v mesiaci ramadám, almužna pre chudobných, púť do Mekky aspon 1x v živote
 • Zastavil šírenie kresťanstva na Východ
slide18
R. 635 zaujali Jeruzalem, Mezopotámiu, pokračovali do Perzie, Arménska, na Kaukaz
 • Vrhli sa aj na západ – Alexandria, Egypt, Španielsko, India...padli všetky kresťanské patriarcháty . Jeruzalem, Antiochia a Alexandria
slide19
Kresťanskú vieru pokladali za druhoradú. Ale spočiatku ich neprenasledovali
 • Rozvoj misií v krajinách ovládaných islamom bol nemožný
 • Rím už nebol v strede ale na okraji kresťanstva