a m sodik es ly projekt pedag gus tov bbk pz si programjai
Download
Skip this Video
Download Presentation
A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Gaál Gabriella Eszterházy Károly Főiskola. A kidolgozást megelőző kutatómunka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI' - sydney-fleming


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a m sodik es ly projekt pedag gus tov bbk pz si programjai

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI

VIII. Országos Neveléstudományi

Konferencia

2008. november 13.

Gaál Gabriella

Eszterházy Károly Főiskola

a kidolgoz st megel z kutat munka
A kidolgozást megelőző kutatómunka
 • Szakirodalmak, források, dokumentumok feltárása, amelyek értelmezik a célcsoport személyes, családi és társadalmi problémáit
 • Pedagógiai folyóiratokban publikált hátrányos helyzetű tanulókról szóló esetek tanulmányozása
 • Hospitálások keretében a domináns iskolai gyakorlatok, eljárások és technikák megfigyelése
 • Pedagógusok véleményének megismerése
a kutat munka eredm nyei
A kutatómunka eredményei
 • Az ismeretközpontú oktatás módszerei és eszközei meghatározóak
 • Legnagyobb problémák:

 az agresszív viselkedésekből adódó nevelési-helyzetek kezelése

 a szociális magatartás fejlesztése

 az alulmotiváltság arányának csökkentése

 a tanuláshoz való viszony alakítása

*

 • 3x30 órás egymásra épített pedagógiai továbbképzési program kidolgozása, akkreditálása és nyomtatott taneszközeinek elkészítése
1 alapoz tr ning
1. Alapozó tréning

Célja

 • Kommunikációs technikák elsajátítása

Tartalma

 • Kommunikációs zavarokra visszavezethető és az agresszív viselkedésből adódó nevelési problémák kezelése
 • A meggyőző közlés használata
 • Befolyásolási stílusok és módszerek
 • Az együttműködésen alapuló készségek fejlesztése, a konszenzus létrehozásának folyamata
2 tanul i kompetenci k felt r sa s fejleszt se
2. Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése

Célja

 • Elméleti és módszertani felkészítés a korosztály kompetencia-szintjének megítélésére, fejlesztésére
 • A pedagógusok attitűdjének formálása

Tartalma – moduláris felépítés

1. A kompetencia fogalma, a tanuló megismerésének lépései és módszerei

2. Kommunikációs kompetencia - vizuális, nyelvi, formális, olvasási-szövegértési

3. Szociális kompetencia - érzelmi nevelés, a hatékony együttműködés szintjei és készségei, életvezetési ismeretek és készségek

4. Tanulási kompetencia - stílusok, stratégiák, technikák, módszerek

3 j gyakorlatok
3. Jó gyakorlatok

Célja

 • Saját élményű tanulás segítségével a olyan eljárások és technikák megismerése, amelyek növelik az oktató munka hatékonyságát

Tartalma – moduláris felépítés

1. Problémaháttér - ifjúsági szubkultúrák, az iskolarendszer átalakulása

2. Az iskolarendszeren kívüli példák - alternatív utak

3. Új módszertani modellek - oktatási stratégiák

4.Tanulás és a munka világa - az élethosszig tartó tanulás, felkészítés a munka világára

5. A tanulás szociális tere - az iskola szervezete, társadalma, szerepek az iskolában

6. Siker és eredményesség a szakképzésben - eredményes iskolák, tanulói sikertörténetek

munkaform k m dszerek tev kenys gek
Munkaformák, módszerek, tevékenységek
 • Tréning – saját élményen alapuló ismeretelsajátítás, kérdőívek feldolgozása, a résztvevők saját nevelési problémáinak kiscsoportos megbeszélése

2.Előadás, magyarázat, kooperatív tanulásszervezés, saját élményű kérdőív kitöltése, megbeszélés, egyéni munka, megfigyelés

3. Előadás, vita, szituációs játék, csoportmunka, megbeszélés, projekt

nyomtatott taneszk z k
Nyomtatott taneszközök

Alapozó tréning

 • Szöveggyűjtemény
 • Munkafüzet

Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban

 • Elméleti ismeretek
 • Hallgatói munkafüzet

Jó gyakorlatok

 • Szemelvénygyűjtemény
 • Munkatankönyv
a sz veg szemelv nygy jtem ny elm leti ismeretek tartalma
A szöveg-, szemelvénygyűjtemény, elméleti ismeretek tartalma

1.Társadalmi háttér

 • A magyar közoktatás eredményességi problémái
 • Évfolyamismétlők számának hazai alakulása és összehasonlítása a nemzetközi tapasztalatokkal
 • Negatív magatartási formák

2.Válaszok a társadalmi változásokra

 • Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás kapcsolata
 • Az esélynövelő és a hátránykompenzáló iskolák sajátosságai
 • Nemzetközi programok tapasztalatai, adaptálásának lehetőségei
 • A tanulás jellemzőinek feltárása
hallgat i munkaf zet munkatank nyv
2.2.3. Embléma leírása, pontosítása

A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti.

2.2.3. Embléma leírása, pontosítása

A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti.

Hallgatói munkafüzet, munkatankönyv

Tanulók körében is eredményesen alkalmazható feladatok

A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat.

A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat.

kimeneti k vetelm nyek
Kimeneti követelmények

Alapozó tréning

 • „Reflexiós levél” kitöltése

Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban

 • Esettanulmány készítése egy tanulóról, amely tartalmazza a szociális, kommunikációs és tanulási kompetenciák feltárásának eredményeit, és az ezekre alapozott fejlesztési tervet

Jó gyakorlatok

 • Portfolió – a modulok feladatainak - tématerv, önértékelés és önfejlesztési terv, reflexiók, összegző esszé, tematikus terv, félig strukturált interjúk – gyűjteménye
v rhat eredm nyek
Várható eredmények

A hallgatók képesek lesznek

 • eddiginél eredményesebb kapcsolatot kiépíteni a tanítványaikkal, kollégáikkal, ill. külső környezetükkel
 • tudatosan használni a személyközi kommunikáció verbális és nonverbális módszereit;
 • a tanítványaik speciális nevelési problémáit hatékonyan kezelni;
 • tervszerű megfigyeléseket végezni a különböző kompetenciaterületeken;
 • a szociális- és kommunikációs kompetenciák összetevőinek feltárására és fejlesztésére
 • kooperatív módszerek és technikák alkalmazására;
 • értelmezni a korosztály szubkulturális sajátosságait;
 • az új elméleti és módszertani megoldásokat beépíteni a pedagógiai gyakorlatukba.
ad