kepelbagaian perubahan makna n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kepelbagaian Perubahan Makna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Kepelbagaian Perubahan Makna - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Kepelbagaian Perubahan Makna. Peluasan Erti – suatu proses perubahan makna yang dialami oleh kata yang sebelumnya mangandungi makna khusus tetapi kemudiannya mempunyai makna meluas. Saudara – pertalian darah Saudara – sistem panggilan / komunikasi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kepelbagaian Perubahan Makna' - swann


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Peluasan Erti – suatu proses perubahan makna yang dialami oleh kata yang sebelumnya mangandungi makna khusus tetapi kemudiannya mempunyai makna meluas.
  • Saudara – pertalian darah
  • Saudara – sistem panggilan / komunikasi
slide3
Penyempitan Arti – Makna yang lama lebih luas daripada makna yang baru.
  • Sarjana = semua orang cendekiawan kini untuk gelaran di universiti.
 • Ameliorasi – satu proses perubahan makna, iaitu erti yang baru dirasakan lebih tinggi atau baik nilainya berbanding dengan erti yang lama.
  • Wanita = perempuan, isteri = bini.
teks sastera berdasarkan penelitian linguistik
Teks Sastera Berdasarkan Penelitian Linguistik
 • Aspek Linguistik
  • Fonologi
  • Morfologi
  • Sintaksis
  • Semantik
slide5

’ Ibu seperti aku. Tidak dapat berbuat apa-apa. Malah kami tidak dapat pergi ke tempat bapa rebah-rempah tersungkur sebab kami juga tentu akan menerima nasib yang sama seperti bapa. Tapi kami tak boleh hanya peluk tubuh saja. Berserah tanpa usaha macam mengalah. Hidup perlu diteruskan. Perlu. Aku perlu berbuat sesuatu

analisis morfologi
Analisis Morfologi
 • Penggolongan kata
  • Kata dasar ; rebah
  • Kata terbitan ; tersungkur
  • Kata ganda ; rebah-rempah
  • Kata majmuk; peluk tubuh
analisis sentaksis
Analisis Sentaksis
 • Ayat tunggal – Ayat yang terbina daripada dua bahagian subjek dan predikat.

“Ibu seperti aku” (S + P)

 • Ayat majmuk – Ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal.

Malah kami tidak dapat pergi ke tempat bapa rebah-rempah tersungkur sebab kami juga tentu akan menerima nasib yang sama seperti bapa.

analisis ayat majmuk
Analisis Ayat Majmuk
 • Kenal pasti Jenis Ayat Majmuk
  • AM gabungan (mencantumkan dengan kata hubung dan, atau, tetapi)
  • AM pancangan (TBD;483)
  • AM campuran

Tentu mereka sedang mengikat kaki dan tangan bapa untuk mengusungnya pergi.

analisis semantik
Analisis Semantik
 • Penentuan makna
  • Makna selapis
  • Makna berlapis

Tentu mereka sedang mengikat kaki dan tangan bapa untuk mengusungnya pergi.

analisis makna
Analisis makna
 • Siapa watak yang digambarkan dalam petikan tersebut?
  • Manusia
  • Bukan Manusia

“Dan kini aku teringat apa yang diceritakan oleh bapa bahawa kami adalah jenis makhluk yang lemah dan selalu malang”

slide11

Dalam kehidupan ini, bangsa kami dilahirkan untuk diburu, dikejar, dibunuh, dan daging kami dimakan.....’

slide12

Manusia itu tentu masih ada di situ, tentu mereka sedang mengikat kaki dan tangan bapa untuk mengusungnya pergi. Dan kini aku teringat apa yang diceritakan oleh bapa bahawa kami adalah jenis makhluk yang lemah dan selalu malang. Dalam kehidupan ini, bangsa kami dilahirkan untuk diburu, dikejar, dibunuh, dan daging kami dimakan.....’

latar belakang
Latar belakang
 • Bahasa mula berkembang dan menjadi medium komunikasi semenjak wujudnya manusia di muka bumi ini.
 • Hubungan antara bahasa dan manusia sangat erat.
 • Manusia menggunakan bahasa untuk tujuan komunikatif.
bahasa dalam karya sastera
Bahasa dalam Karya Sastera
 • Perkaitan Bahasa dan Sastera?
  • Komunikasi
  • Kesenian/Kehalusan
  • Kuasa Bahasa.
 • Berfungsinya bahasa, sehingga dapat merobah tanggapan, perasaan dan keperibadian seseorang. Bahasa mempunyai kuasa -Aristotle
kedudukan bahasa dalam sastera
Kedudukan Bahasa dalam Sastera
 • Bahasa juga merupakan suatu seni.
 • Sesuatu yang seni bersifat halus, tertib, bersistem dan memiliki nilai keindahan.
 • Sastera juga bersifat seni – susastera -’seni bahasa yang indah’.
penulis bahasa
Penulis & Bahasa?
 • Penulis adalah pemikir, pemerhati, perenung dan tukang sibuk untuk masyarakatnya. Penulis bukan penghayal tetapi penafsir. Penulis apabila menulis, sememangnya terdorong oleh keinginan untuk menulis dari dalam dirinya. Penulis yang memahami dunia penulisan akan menulis dengan jiwa dan roh. Kerja menulis itu cukup sulit tetapi menggembirakan bagi mereka yang tahu…

(SN A. Samad Said:2006)

bahasa teks sastera
Bahasa teks Sastera
 • Penulis menggunakan bahasa untuk menterjemahkan pemikiran mereka.
 • Bahasa yang dipilih bersifat emotif, ada unsur suspen, ketegangan dan peleraian.
 • Perkara tersebut dapat ditandai melalui pemilihan kata.
analisis bahasa
Analisis Bahasa
 • Suasana tegang/ situasi berkonflik.
 • Bagaimana bentuk pola ayat? (sintaksis)
  • Ayat yang digunakan pendek.
  • Ayat tunggal (satu S+P)

1. “Bagi abang / peluang”

2. “Peluang / apa lagi”

3 “Tolong / Mah”.

4. “Abang / terpaksa”

slide21
“Tak sangka. Mah betul-betul tak sangka”

“Beri abang peluang”

“Peluang apa lagi”

“Tolong Mah. Abang terpaksa”.

“Abang tak ada pilihan”

“Bukan tak ada pilihan. Sengaja memilih”

“Tak ada beban batu digalas”

kenapa
Kenapa?
 • Lufti Abas (2001:24)

“Ayat tunggal pengucapannya cepat. Aliran pemikiran selari. Sering digunakan dalam situasi berkonflik, berlawan cakap, suasana cemas atau interaksi bersemuka”

morfologi
Morfologi
 • Perulangan kata
  • Tak sangka
  • Peluang
  • Tak ada pilihan
 • Tujuan – penegasan. Menegaskan sesuatu perkara yang menjadi titik perbincangan atau perkara utama.
slide24
“Tak sangka. Mah betul-betul tak sangka”

“Beri abang peluang”

“Peluang apa lagi”

“Tolong Mah. Abang terpaksa”.

“Abang tak ada pilihan”

“Bukan tak ada pilihan. Sengaja memilih”

“Tak ada beban batu digalas”

aktiviti 1 kunci kata
Aktiviti 1:Kunci Kata
 • Berdasarkan dialog dalam teks tersebut kenal pasti diksi yang dijadikan sebagai:
  • Klimaks
  • Anti klimaks
 • Kenapa anda memilih diksi tersebut sebagai kata kuncinya?
kod bahasa dalam mencari makna
Kod Bahasa Dalam Mencari Makna
 • Kod sebagai lambang.
 • Bagaimana memahami lambang?
 • Kod bahasa membantu pembaca menanggapi makna / menghampiri titik makna antara pembaca dengan penulis.
 • Kod bahasa - Kod simbolik, kod budaya, dan kod semantik.
penentuan makna
Penentuan Makna
 • Kod simbolik – lambang
 • Kod budaya- berkaitan dengan budaya yang diamalkan dengan sesuatu masyarakat.
 • Kod semantik – menentukan makna.
pengucapan seni bahasa dalam puisi1
Pengucapan Seni Bahasa dalam Puisi
 • Apa itu puisi?
  • Karangan berangkap.
  • Bersifat menggambarkan bukan menceritakan.
  • Bahasa terhad Bahasa ekonomis.
  • Bentuk dan struktur tertentu; tradisional (terikat) dan moden (bebas).
  • Bentuk puisi berkait rapat dengan bahasa.
karangan berangkap
Karangan Berangkap
 • Za”ba mendifinisikan puisi sebagai;
 • “Puisi adalah karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan serta kecantikan bahasa. Sebagai karangan berangkap, puisi disusunkan dengan bahagian yang berkerat-kerat. Di antara sekerat dengan sekerat itu biasanya berjodoh bunyi atau rentak atau isinya serta kebanyakannya memakai timbangan atau sukatan tertentu.
slide32
H.B Jassin - puisi adalah pengucapan dengan perasaan yang di dalamnya mengandungi fikiran-fikiran dan tanggapan-tanggapan.
 • M.S Hutagalung - puisi lebih banyak atau lebih cenderung untuk menggambarkan sesuatu dan bukan menerangkan atau menceritakan.
 • Samuel Taylor Coleridge - puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun dengan sebaik-baiknya.
rumusan seni bahasa puisi
Rumusan Seni Bahasa Puisi
 • Puisi merupakan karangan berangkap dengan memanipulasikan kata sepadat dan semaksimumnya bagi menggambarkan makna.
 • Menerusi kata yang terpilih itu terpancar nilai rasa dan nilai budi di samping gagasan pemikiran sama ada yang tersurat mahupun tersirat.
 • Kesemua eleman yang membentuk sesebuah puisi itu saling berkait dan melengkapi untuk membentuk pula jalinan keindahannya.
contoh puisi tradisional
Contoh Puisi Tradisional
 • Gurindam
  • Kalau anak tidak dilatih (syarat)
  • Bila besar ibunya letih (akibat)

Pantun

Buah cempedak di luar pagar,

Ambil galah tolong jolokkan;

Saya budak baru belajar,

Kalau salah tolong tunjukkan.

slide36
….

Anak Melayu

Panas dadamu membakar baju

Kita arak keranda 152

Ke tanah perkuburannya parlimen

….

(Usman Awang)

bentuk dan bahasa sajak
Bentuk dan Bahasa Sajak
 • Sabda S bertajuk “Malam” (DS; April 1972:40) adalah dalam bentuk Puisi Tradisional.

Malam ini nakalnya mengusik sepi

tiada laut tiada gunung pun tiada mengadu rindu

banjaran bintang semakin sayu menadah sunyi

lalu tahajjut mencium kakimu hingga aku beradu.

slide38

Sajak Shafie Abu Bakar bertajuk “Gema Sepi” (DS; Mac 1990: 16) adalah bentuk prosaik.…yang diturun di bulan berkat itu kepada baginda mengasyik mesrakan diri dengannya. butir-butir firman itu berjatuhkan ke kepingan gangsa hati lunak menggemai resapkan.

bentuk visual
Bentuk Visual

maaf

maaf maaf

maaf maaf maaf

maaf maaf maaf maaf

maaf maaf maaf maaf maaf

aafmaafmaafmaafmaafmaafmaafma

slide40

diam-diam tugu itu relai di dalam dan kami tak melihat tugu dan kami han c r u t e r k u l a i ! !