Kepelbagaian pelajar kpd 4033
Download
1 / 44

KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033) - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033). ANALISIS CARA MENGAJAR 3 PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR. DISEDIAKAN OLEH: SITI ROSMAINI JOANNA DHAYAAL SITI NUR WASILAH NURULHIDAYAH. ELEMEN UTAMA PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR. MOTIVASI KAEDAH PENGAJARAN PENYOALAN JENIS LATIHAN. SEKIAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033)' - dante


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kepelbagaian pelajar kpd 4033

KEPELBAGAIAN PELAJAR (KPD 4033)

ANALISIS CARA MENGAJAR 3

PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR

 • DISEDIAKAN OLEH:

 • SITI ROSMAINI

 • JOANNA DHAYAAL

 • SITI NUR WASILAH

 • NURULHIDAYAH


Elemen utama penglibatan dan latihan untuk pelajar
ELEMEN UTAMA PENGLIBATAN DAN LATIHAN UNTUK PELAJAR

 • MOTIVASI

 • KAEDAH PENGAJARAN

 • PENYOALAN

 • JENIS LATIHAN


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

SEKIAN

TERIMA KASIHKepelbagaian pelajar kpd 4033

Apaitumotivasi????


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

 • Motivasimerupakansuatudorongansemulajadi yang wujuddalamdirimanusia.

 • Iamendorongindividumelakukansesuatubagimencapaisesuatutujuantertentu yang dapatmemberikankepuasankepadanya.Kenapa perlu motivasi
Kenapaperlumotivasi?

 • Tidakdapatfokuspadamasa yang lama

 • Cepatbosan


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

 • Aspekpentinguntukmenyuburkanminatpelajar :

Menggunakankemahiranmengajardenganberkesan

Berkebolehanmenggunakanpelbagaikaedah

Mempelbagaikanbentukpeneguhan

Haruslahikhlasdanadil

Berkebolehanmengaitkanpelajaranbaru

Memikirkanaktiviti-aktiviti yang menarikKepelbagaian pelajar kpd 4033

PENGERTIAN KAEDAH MENGAJAR

 • Teknik mengajar diertikan sebagai kemahiran guru dalam pengelolaan & pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti P & P.

 • Satu strategi yang harus dirancang oleh guru untuk melibatkan pelajar sewaktu P&P

 • Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni, lebih jelas, lebih meyakinkan dan lebih digemari atau merangsangkan.


Contoh kaedah mengajar
CONTOH KAEDAH MENGAJAR

 • Belajar sambil main

 • Main peranan

 • Sumbang saran

 • Tematik

 • Koperatif/kolaboratif 

 • Pemudahcaraan

 • Perbincangan

 • Inkuiri

 • Tunjuk Cara

 • Penyelesaian masalah

 • Pembelajaran masteriBelajar sambil main
Belajarsambil main

1. Perancangan – penentuan jenis aktiviti/permainan, peraturan permainan/masa permainan.

2. Permulaan –penerangan tujuan/peraturan/cara/masa permainan.

3. Permainan – murid-murid bermain/guru mengawas, memerhati & membimbing.

4. Penilaian – guru menilai hasil permainan.

5. Perbincangan – guru membimbing murid-murid membuat rumusan.

6. Penutupan – murid-murid mencatat rumusan/kutip & simpan alat permainan.Kepelbagaian pelajar kpd 4033

1.Pilih cerita yg sesuai dengan minat/ kebolehan/ umur/ pengalaman murid.

2. ABM seperti kad-kad perkataan/ gambar/ topeng/ patung harus disediakan untuk tarik minat/perhatian murid.

3. Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir supaya melibatkan murid.

4. Pastikan suara jelas/lantang & variasi ransangan aspek nada/intonasi.

5. Semasa sesi bercerita, guru guru boleh mengemukakan soalan.

6.Selepas bercerita, aktiviti susulan arus diadakan.


Penyoalan

Penglibatan pengalaman murid. & LatihanUntukPelajar

Penyoalan


Faktor kuantiti soalan dan kualiti penyoalan
Faktor pengalaman murid.kuantitisoalandankualitipenyoalan


Mengapakah kita perlu berhati hati apabila memilih rakan
Mengapakah pengalaman murid.kitaperluberhati-hatiapabilamemilihrakan?


Apakah peranan utama rakan sebaya
Apakah pengalaman murid. peranan utama rakan sebaya?


Kepelbagaian pelajar kpd 4033
Setiap pengalaman murid.orangperlumembuatkeputusansecararasional. Mengapakahsikaprasionalpentingapabilamembuatkeputusan?


Penglibatan dan latihan untuk pelajar

PENGLIBATAN pengalaman murid.DANLATIHANUNTUKPELAJAR

*JENISLATIHAN*


Kepelbagaian pelajar kpd 4033

 • Perlu pengalaman murid.adanilaisebenar& sumbang

 • kpdkefahamandanpengalaman

 • pelajar

 • PanduanMemberiTugasan

  1. Dirancangawal

  2. Mengandungiarahankhususdan

  jangkaanmasalahygmungkin

  timbulperludibincangkan

  3. Berimasakpdpelajarmenyalin

  tugasan

  4. Minatpelajarkpdtugasanyg

  diberi

  5. Soalpelajarsamaadamereka

  fahamatautidaktentang

  tugasandiberi. Berimasauntuk

  menyoal guru

  6. Berimasapelajarmulakan

  tugasandalamkelas.


Kesukaran
KESUKARAN pengalaman murid.

KATA KUNCI

Mendefinisi, menjelaskan, mengenalpasti, tahu, melabel, menyenarai, memadankanmenamakan, menggariskan, mengingatkembali, mengenali, menyatakansemula, memilih, menyatakan

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran1

KATA KUNCI pengalaman murid.

Memahami, menukar, membezakan, menganggar, menjelaskan, menghurai, membuatgeneralisasi, memberikancontoh, membuatinferens, membuatinterpretasi, memparafrasa, menjangka, menulissemula, merumus, menterjemah.

KESUKARAN

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran2
KESUKARAN pengalaman murid.

KATA KUNCI

Menggunakan, mengubah, membina, membuat, demonstrasi, modifikasi, menjangka, menyediakan, menghasilkan, mengaitkan, menunjukkan, menyelsaikan, menemui, melaksanakan.

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran3
KESUKARAN pengalaman murid.

KATA KUNCI

Menganalisis, membanding, membezakan, mendikriminasi, membuatilustrasi, membuatinferens, memilih, memisahkan, membahagikan, mengaitkan

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran4
KESUKARAN pengalaman murid.

KATA KUNCI

Mengkategori, menggabungkan, mencantum, menghasilkan, mengubahsuai, menyusun/ membinasemula, mengulangkaji, merancang, menghimpun.

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Kesukaran5
KESUKARAN pengalaman murid.

KATA KUNCI

Menghargai, membuatkesimpulan, mengkritik, membuatjustifikasi, mendiskriminasi, menyokong

 • TahapKesukaranMeningkat

PeringkatTaksonomi Bloom


Pembimbingan
PEMBIMBINGAN pengalaman murid.

Definisi:

 • Sebahagiandaripada proses menolong. Iamelibatkanusahamemberiarahansecarateratursertamengandungimaklumatsesuaibagimenentukan agar sesuatumatlamattercapaioleh orang yang menerimanya.

  Othman Mohamed (2000)


Konsep pembimbingan
Konsep pengalaman murid.Pembimbingan


Pentaksiran
PENTAKSIRAN pengalaman murid.

Definisi:

 • Satu proses mendapatkanmaklumatseterusnyamembuatpenghakimantentangprodukatausesuatu proses pendidikan


Konsep pentaksiran
Konsep pengalaman murid.Pentaksiran

 • Pentaksiranmerupakansatuepisoddalam proses pembelajaran yang merangkumiaktiviti:

  • menghurai,

  • mengumpul,

  • merekod,

  • memberiskor,

  • menginterpretasimaklumat

   tentangpembelajaranseorangpelajarbagisesuatutujuan


Tujuan pentaksiran
Tujuan pengalaman murid.Pentaksiran

 • Proses mendapatkangambarantentangprestasiseseorangdalampembelajaran

 • Menilaiaktiviti yang dijalankansemasa P&P

 • Mendapatkanmaklumatsecaraberterusanmelalui P&P

 • Memperbaikipengajaran-pembelajaran