Inndriving av pengekrav
Download
1 / 11

Inndriving av pengekrav - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Inndriving av pengekrav. - en oversikt. To hovedgrupper inndriving. Utenrettslig inndriving Rettslig inndriving. Utenrettslig inndriving :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inndriving av pengekrav' - sveta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inndriving av pengekrav

Inndriving av pengekrav

- en oversikt

Landsmøtet SFN, Geiranger 2010


To hovedgrupper inndriving
To hovedgrupper inndriving

 • Utenrettslig inndriving

 • Rettslig inndriving


Utenrettslig inndriving
Utenrettslig inndriving:

 • Den utenrettslige inndrivingen er de aktiviteter som fordringshaveren/inkassobyrået iverksetter før saken bringes inn for namsmyndigheten eller forliksrådet.

 • Inkassoloven (lov 1988-05-13 nr. 26) regulerer den utenrettslige inndrivingsprosessen.


Rettslig inndriving
Rettslig inndriving:

 • Den rettslige inndrivingen er den inndrivingen som foregår ved hjelp av domstolene (herunder forliksrådet) og namsmyndigheten.

 • Iverksettes ved forliksklage, stevning, arrestbegjæring, utleggsbegjæring, begjæring om tvangssalg eller annen tvangsdekning.


N rmere om den utenrettslige inndrivingen etter inkassoloven
Nærmere om den utenrettslige inndrivingen etter inkassoloven

 • Loven gjelder forfalte pengekrav, jf. § 1.

 • ALLE kan drive inkasso av egne krav.

 • Inkassobevillingshaver og advokat kan drive inkasso av andres krav, jf. § 4.


Gangen i en inkassosak
Gangen i en inkassosak inkassoloven

 • Inkassovarsel – krav til innhold § 9

 • Fristen oversittes

 • Betalingsoppfordring – krav til innhold § 10

 • Fristen oversittes – saken kan gå til rettslig inkasso - dvs. til forliksrådet

 • Purringer

6


Erstatningsplikt for kostnader ved inkasso
Erstatningsplikt for kostnader ved inkasso inkassoloven

 • Kun nødvendige og påløpte kostnader for inndrivingen av uomtvistede krav skal erstattes.

 • Inkassolovens regler må være fulgt.

 • Valg mellom erstatning for faktiske utgifter eller gebyrmessig erstatning.

 • Erstatning for faktiske utgifter forutsetter at utgiftene dokumenteres. Det foreligger maksimalsatser som regulerer hva som maksimalt kan erstattes.

 • Ved gebyrmessig erstatning (”standarderstatning”) kreves det ikke at utgiftene dokumenters i detalj.


Rettslig inndriving et tosporet system
Rettslig inndriving inkassoloven- et tosporet system:

 • Forliksklage

 • Begjæring om utlegg for uimotsagt krav, jf. tvangl. § 7-2 bokstav f.


K o rt om utlegg for uimotsagte krav tvangsl 7 2 bokstav f
K inkassolovenort om utlegg for uimotsagte krav- tvangsl § 7-2 bokstav f

 • Tvangsgrunnlaget: “Skriftstykke som fordringshaveren selv har sendt skyldneren og som viser kravets grunnlag og omfang. Skriftstykket er også tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader”, jf. tvangsl § 7-2 bokstav f.

 • Begjæringen skal oppfylle kravene til forliksklage og opplyse om saken skal videreekspederes dit, dersom vilkårene for utlegg ikke foreligger, tvangsl. § 7-5 andre ledd.

 • Dersom saksøker ikke ønsker en subsidiær behandling i forliksrådet, heves saken dersom saksøkte fremmer innvendinger mot kravet, jf. tvangsl. § 7-7 andre ledd.


Hvilket spor skal man velge
Hvilket spor skal man velge? inkassoloven

 • Omtvistet krav – alltid forliksrådsbehandling!

 • Uomtvistede krav – vanskeligere valg

 • Tidsaspektet

 • Rettskraft

 • Foreldelse

 • Omkostningsrisiko


Plikter f r den rettslige inndrivingen starter
Plikter før den rettslige inndrivingen starter: inkassoloven

 • Motparten skal varsles om at sak reises, jf. tvl. § 5-2

 • I noen saker må også betalingsoppfordring være sendt, jf. inkassoloven §§ 11 og 12.

 • Konsekvenser av at betalingsoppfordring ikke er sendt, jf. tvl. § 6-3 tredje ledd annet punktum.

 • Varsel om tvangsfullbyrdelse to uker før tvangsfullbyrdelse begjæres, jf. tvangsl. § 4-18.