Egzaminy zawodowe
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r. 2. Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r. 3. Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r. 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - svein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013 2014 egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie nowy

 • Egzaminy zawodowe

 • w roku szkolnym 2013/2014

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy

 • egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodoweEgzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013 2014 egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie nowy

Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r.

3

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013 2014 egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie nowy

Wytyczne MEN do organizacji nowego egzaminu

 • egzamin przyjazny dla ucznia, to znaczy, że jest przeprowadzany:

 • w tych samych warunkach, w których odbywa się kształcenie – w szkole, do której uczęszcza lub w miejscu praktycznej nauki zawodu

 • przez nauczycieli szkoły (skład zespołów nadzorujących)

 • w czasie roku szkolnego

 • w jednym roku w zakresie tylko jednej kwalifikacji (gdy w zawodzie na poziomie technikum zostały wyodrębnione 3 kwalifikacje, to w II klasie uczeń zdaje pierwszą kwalifikację, w III klasie – drugą, w IV klasie (do końca lutego) – trzecią

 • w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (przy komputerze)

 • jeden egzaminator ocenia 6 zdających, to znaczy, że na część praktyczną egzaminu w ośrodkach egzaminacyjnych zostanie przygotowanych tyle stanowisk egzaminacyjnych (minimum 3 stanowiska w sali egzaminacyjnej)

 • egzamin jest jednakowy dla uczniów, absolwentów szkół i KKZ, eksternów – mogą zdawać w tych samych salach

8

8


Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013 2014 egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie nowy

Zapewnienie wymaganego wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych oraz dostępności wyposażenia na egzaminuZapewnienie udziału egzaminatorów w części praktycznej egzaminuOrganizacja egzaminu dla młodocianych – uczniów klas wielozawodowychOrganizacja egzaminu w szkołach/placówkach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych, które dotychczas sporadycznie organizowały egzaminy dla swoich absolwentów

Problemy do rozwiązania

9

9


Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013 2014 egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie nowy

Co ułatwi sprawne przeprowadzenie egzaminów?

 • współpraca z pracodawcami

 • porozumienia pomiędzy szkołami i placówkami

 • wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2014-2020

 • zwiększenie liczby stanowisk – skrócenie czasu trwania części praktycznej egzaminu

 • zwiększenie liczby egzaminatorów

 • zapewnienie faktycznej dostępności egzaminatorów w czasie egzaminów (planowanie organizacji zajęć prowadzonych przez egzaminatorów z uwzględnieniem terminów egzaminów)

  Co może być ograniczeniem?

 • brak pracowni w szkołach

 • długi czas trwania (liczba zmian) egzaminu w danej szkole/placówce

 • brak egzaminatorów w danym zawodzie na terenie OKE, np. brak jest zgłoszeń kandydatów: w zawodach medycznych i społecznych

 • konieczność dojazdu egzaminatorów z odległych miejscowości

10

10