husk delprosjekt 1 kompetanseoppbygging om samarbeid og samordning p tvers n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HUSK delprosjekt 1: ”Kompetanseoppbygging om samarbeid og samordning på tvers”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

HUSK delprosjekt 1: ”Kompetanseoppbygging om samarbeid og samordning på tvers” - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

HUSK delprosjekt 1: ”Kompetanseoppbygging om samarbeid og samordning på tvers”. Praxis-sør konferanse 9-10 februar 2009. Presentasjonen. Litt om prosjektet og arbeidsmåter Erfaringer med å delta i prosjektet som bruker Kunnskap fra prosjektarbeidet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUSK delprosjekt 1: ”Kompetanseoppbygging om samarbeid og samordning på tvers”' - svea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
husk delprosjekt 1 kompetanseoppbygging om samarbeid og samordning p tvers

HUSK delprosjekt 1: ”Kompetanseoppbygging om samarbeid og samordning på tvers”

Praxis-sør konferanse

9-10 februar 2009

presentasjonen
Presentasjonen
 • Litt om prosjektet og arbeidsmåter
 • Erfaringer med å delta i prosjektet som bruker
 • Kunnskap fra prosjektarbeidet
 • Erfaringer med ansvarsgrupper/IP fra et brukerperspektiv
m lsetning med prosjektet
Målsetning med prosjektet
 • Bygge opp kompetanse om hvordan man kan utvikle kompetanse om samarbeid og samordning på tvers med utgangspunkt i praksisene knyttet til individuell plan (IP) innenfor rus- og psykiatrifeltet.
prosjektmedarbeidere
Prosjektmedarbeidere
 • Ann Christin Nilsen, UIA (prosjektleder)
 • Solveig Vagle, Kr Sand Kommune
 • Terje Madsen, Kr Sand Kommune
 • May-Ardis Iversen, Mandal Kommune
 • Jan Ivar Ekberg, A-larm
gjennomf rte og planlagte aktiviteter
Gjennomførte og planlagte aktiviteter

- Jevnlige møter i prosjektgruppa (8-10 møter årlig)

- Kartlegging i kommunene og blant brukere (mai 2007)

- Seminar i delprosjektet hvert semester (22/11-07, 5/6-08 og 4/12-08)

- ”Nærstudie” av et utvalg individuelle planer (begynte våren 2008)

- Utvikle kvalitetsindikatorer

- Utarbeide undervisningsopplegg om samarbeid på tvers

- Bidra på kurs for koordinatorer i regi av Kristiansand kommune (okt-nov 2008)

- Formidling på konferanser/seminarer, rapporter/fagartikler og på nettsiden (www.husk-agder.no)

hva betyr husk for brukeren
Hva betyr HUSK for brukeren?
 • god selvfølelse
 • Bedre selvtillit
 • Styrket selvbilde
 • Problem til kompetanse
 • Motivasjon og engasjement
 • Håp om en bedre fremtid
 • Ny identitet
samarbeid og samordning zahl 2003
Samarbeid og samordning (Zahl 2003)

Samordning

 • Forankret på ledelses- eller organisasjonsnivå (”top-down”)
 • Formalisering
 • Varighet
 • Begrenset autonomi for partene

Samarbeid

 • Forankret på individnivå
 • Mer uformell kontakt
 • Begrenset varighet (ofte på ad-hoc basis)
 • Basert på gjensidig tillit mellom partene
 • Utgangspunktet er en felles interesse
eksempler p samordning ift ip med utgangspunkt i kartleggingen og n rstudiet
Eksempler på samordning ift IPMed utgangspunkt i kartleggingen og nærstudiet
 • Intensjonsavtale om samarbeid rundt IP mellom SSHF og en del kommuner der hensikten er å få til et bedre samarbeid mellom 1. og 2 linjetjenesten
 • Faste ansvarsgrupper der alle involverte aktører inviteres og forventes å delta
 • Felles dokumenter (IP eller referater) som sikrer felles forståelser av gjøremål, utfordringer og målsetninger
utfordringer i forhold til samordningen med utgangspunkt i kartleggingen og n rstudiet
Utfordringer i forhold til samordningenMed utgangspunkt i kartleggingen og nærstudiet
 • Ulike datasystemer og ulike maler for IP
 • Begrenset opplæring ift rollen som koordinator for IP
 • Ulike rutiner og retningslinjer mellom kommunene ift vedtak om og iverksettelse av IP
 • Kommunens organisering
 • Fravær av arenaer for samarbeid
 • Tidvis stor turnover (endringer i forhold til ”nøkkelpersoner”)  personavhengighet?
 • Uklarhet ift hva en IP er
slide11

”Husker ikke helt hva den individuelle planen er. Er det det samme som en pleieplan, med psykiske, fysiske og sosiale behov? Vet ikke helt hva det innebærer. Husker at vi skrev det på [behandlingsstedet] men føler ikke akkurat at den blir dratt fram på ansvarsmøtene. Er litt usikker på hva det er å arbeide med en IP. Kanskje [koordinatoren] har den på bakrommet sitt. Men jeg føler ikke helt… vet ikke hvor vi har satt målene. Det er jeg litt usikker på.”

(Bruker med IP)

kriterier for et vellykket samarbeid knudsen 1993
Kriterier for et vellykket samarbeid (Knudsen 1993)

Domene-kompabilitet

Ideologisk og kvalitetsmessig kompabilitet

Mandat-kompabilitet

domenekompabilitet i praksis
Domenekompabilitet i praksis
 • Ansvarsgruppene består ofte av personer fra ulike domener som besitter ulik kompetanse (for eksempel bruker, saksbehandlere i ulike kommunale etater/tjenester, fastlege/psykolog, pårørende…)
 • IP’en synes å fungere best når de ulike representantene tar hånd om sitt domene
 • Krever en koordinator som har god oversikt og evne til å lede
 • Det kan forekomme ”kamp” om domener eller om å unngå et domene (ansvarsfraskrivelse)
ideologisk og kvalitetsmessig kompabilitet i praksis
Ideologisk og kvalitetsmessig kompabilitet i praksis
 • Som regel er det enighet om å ha brukeren i fokus og lytte til brukeren
 • Brukerne legger ofte stor vekt på de profesjonelles uttalelser
 • Leger/psykologer anses å spille en viktig rolle, og møtene i ansvarsgruppen legges ofte opp etter deres ønsker

”Da ser vi på legen, så foreslår han en dag.”

 • Liten kjennskap til hverandres praksis?
 • Ulik praksis ift oppdatering av IP
mandatkompabilitet
Mandatkompabilitet
 • I forhold til IP er ”mandatet” å tilrettelegge for brukerens ve og vel. Det blir gitt uttrykk for bred enighet omkring dette.
 • Kan oppleves som et kontrollorgan av brukeren

”En blir litt sjekket opp i”

forutsetninger for god kvalitet p ip med utgangspunkt i kartleggingen og litteratur
Forutsetninger for god kvalitet på IPMed utgangspunkt i kartleggingen og litteratur
 • Et godt samarbeid mellom de involverte aktørene
 • Reell brukermedvirkning
 • Engasjert og dyktig koordinator som kan lede
 • Jevnlig oppdatering av planen
 • Forankring/støtte i ”systemet”
 • God opplæring
individuell plan
Individuell plan
 • Enkel
 • Mål og delmål
 • Bruk aktivt
 • Mulighet for endring
 • Godt verktøy
ansvarsgruppe
Ansvarsgruppe
 • God sammensetning
 • Ikke unødvendig stor
 • Holde fokus
 • Bruker føler seg trygg og ivaretatt
 • Ærlighet, åpenhet og villighet
 • Ansvaret plasseres der det hører hjemme
 • Konstruktiv kritikk
ad