Nicolae Milescu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nicolae Milescu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nicolae Milescu

play fullscreen
1 / 7
Nicolae Milescu
426 Views
Download Presentation
susane
Download Presentation

Nicolae Milescu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NicolaeMilescu ELEV: FlorinelButaru PROFESOR:GheorgheNichifor

  2. Cuprins: • Biografie • Cariera • Opera • Bibliografie

  3. NicolaeMilescu(1636-1708) A fost cunoscut și sub numele de Spătarul Milescu-Cârnu. Denumirea de "Spătarul" provine de la faptul că a deținut această funcție o perioadă în Țara Românească. Porecla Cancelarul Milescu Nas-Cârn provine de la faptul că a fost mutilat de domn (Ștefăniță Lupu) pentru a-i se potoli presupusele ambiții de a accede la domnie. Un om "însemnat" nu mai putea deveni domnitor. S-a născut pe moșia tatălui său Gavril, care era posibil de origine greacă, lângă Vaslui. A studiat la Colegiul Patriarhal din Constantinopol și, după ce se întoarce la Iași, este numit Cancelarul Prințului Gheorghe Ștefan. Între anii 1660 și 1664 a fost reprezentantul țării în Imperiul Otoman și apoi trimis ca sol la Berlin și Stockholm. Milescu vorbea limba română, limba latină, limba greacă și limba rusă. Banca Națională a României a pus în circulație, în scop numismatic, începând cu data de 31 octombrie 2011, o monedă din argint dedicată aniversării a 375 de ani de la nașterea lui Nicolae Milescu.

  4. Cariera Între anii 1661–1668 efectuează prima traducere integrală în limba română a Vechiului Testament, având ca sursă principală textul grecesc din Septuaginta, apărută la Frankfurt în 1597. L-a urmat pe Gheorghe Ștefan în exilul său la Stockholm și Stettin (1664-1667), și a vizitat Franța pentru a crea o alianță anti-otomană. Se retrage din 1671 în Rusia. La curtea țarului Aleksei și la școala slavo-greco-latină înființată de Petru Movilă, Milescu face o impresie atât de bună, încât țarul îi încredințează diverse misiuni. Nicolae Milescu este cunoscut pentru celebrul său periplu prin Orient (1675-1678). Țarul Aleksei îl trimite în ambasadă în China. Expediția durează mai mulți ani. În final totuși Spătarul nu se întâlnește cu împăratul acestei mari țări. Se pare că motivul a fost neacceptarea, din partea spătarului, a protocolului imperial pe care l-a considerat umilitor. Totuși, relatarea călătoriei întreprinse constituie un adevărat document istoric. Pe lângă descrierea moravurilor chinezești, întâlnim aspecte din Siberia, Mongolia. În istoriografia rusă este cunoscut sub numele de Nikolai Spafari (Spatar), fără a se menționa că era român. Lucrarea sa De la Tobolsk până în China (note de călătorie) este editată în 1888 de G. Sion.

  5. Opera (ediții) . În urma călătoriei în China, N.Milescu a scris un şir de importante lucrări, bucurându-se de un binemeritat interes în multe centre ştiinţifice europene şi care şi-au păstrat actualitatea şi până azi. E vorba de "Descrierea călătoriei în China" împărţită în trei părţi: 1) Călătoria de-a lungul Siberiei de la Tobolsk până la fortul Nercinsk până la graniţa Chinei; 2) Izvorul misiunii diplomatice în China a lui Nicolae Spătaru şi 3) Descrierea celei dintâi părţi a pământului, numită Asia, în care se află şi împărăţia Chinei cu oraşele şi provinciile sale".

  6. Toate aceste lucrări sunt opere de mare valoare, alcătuite în mare parte după izvoarele scrise şi după impresiile personale de călătorie ale lui Milescu. După cum au arătat cercetările, cărturarul nostru a folosit pe larg în acest scop şi o serie de lucrări despre China din cultura şi ştiinţa europeană, în special materiale de călătorie şi informaţie ale unor misionari catolici. Opera lui Nicolae Milescu Spătarul a căpătat o largă răspândire în manuscrise în timpul secolelor XVII-XIX în Rusia, ţările româneşti, Orientul Apropiat şi chiar în Europa Occidentală. De la sfârşitul secolului XX lucrările sale au început să fie valorificate şi tipărite la început în Rusia, apoi şi în alte ţări, cum ar fi cele dedicate Siberiei şi Chinei. Ele au văzut lumina tiparului şi în Republica Moldova. Însă multe din scrierile sale mai continuă să zacă în manuscris în multe biblioteci şi arhive europene.

  7. Bibliografie • Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, București, Editura Academiei, 1979, pp. 570-573 • Valeriu Matei."Nicolai Milescu Spafarii", Pamiatnâie knijnâie datâ, Moscova, ed. Nauka, 1986. • P.P. Panaitescu, Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708), ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Ștefan S. Gorovei, Iași, Editura Junimea, 1987 • Radu Ștefan Vergatti, Nicolae Spătarul Milescu (viața, călătoriile, opera), București, Editura Paideia, 1998 • Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, București, Editura Humanitas, 2002