Iarna de Nicolae Labiş - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iarna de Nicolae Labiş PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iarna de Nicolae Labiş

play fullscreen
1 / 16
Iarna de Nicolae Labiş
785 Views
Download Presentation
avon
Download Presentation

Iarna de Nicolae Labiş

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Iarna de Nicolae Labiş

 2. Totu-i alb în jur cât vezi, Noi podoabe pomii-ncarcă

 3. Şi visează sub zăpezi Satele-adormite parcă.

 4. Doamna iarnă-n goană trece În caleşti de vijelii;

 5. Se turtesc de geamul rece Nasuri cârne şi hazlii.

 6. Prin odăi miroase-a pâine, A fum cald şi amărui.

 7. Zgreapţănă la uşă-un câine Să-şi primească partea lui.

 8. Tata iese să mai pună Apă şi nutreţ la vacă;

 9. Vine nins c-un fel de brumă Şi-n mustăţi cu promoroacă.

 10. Explică înţelesul expresiilor: • noi podoabe pomii-ncarcă; • şi visează sub zăpezi / satele – adormite; • doamna iarnă-n goană trece / în caleşti de vijelii. • Alcătuieşte şi tu expresii deosebite prin care să redai frigul şi viscolul iernii.

 11. Balul iernii – precizează în cadranul din dreapta activităţile fiinţelor, iar în cel din stânga aspecte ale naturii surprinse în poezie. • copiii stau în casă; • copiii sunt pe pârtie; • câinele stă la sobă; • câinele e afară; • omul înfruntă frigul • Iernii. • oamenii de zăpadă • păzesc casa; • casele sunt • acoperite de zăpadă; • totul e alb; • pomii sunt ninşi;

 12. Cuvinte cu mesaj Alege din text cuvinte care arată culoarea dominantă a iernii, apoi verifică-te. - alb, zăpezi, nins, brumă, promoroacă.

 13. Cadourile Doamnei Selectează sentimentele pe care ţi le transmite poetul o dată cu descrierea iernii: admiraţie relaxare bucurie regret dezamăgire mulţumire surpriză frică

 14. DIAMANTUL – completează: • tot e …(1) • 2. … trece în caleşti (2) • 3. visează sub zăpezi…(3) • 4. zgreapţănă la uşă-un câine…(4) • 5. miroase-a pâine…(5) • 6. tata iese să mai pună apă… (4) • 7. se turtesc de geamul rece nasuri…(3) • 8. vine nins cu-n fel…(2) • 9. Noi podoabe pomii…(1) • Alb • Doamna iarnă • casele-adormite parcă • să-şi primească partea • a fum cald şi amărui • şi nutreţ la vacă • cârne şi hazlii • de brumă • încarcă

 15. CUBUL Descrie atmosfera din casele de ţară prezentată de poet. Compară anotimpul descris cu iarna precedentă. Asociază imaginea din primul vers cu o formă de relief unde ar putea fi localizat peisajul. Analizează ce fel de podoabe au pomii acum în comparaţie cu cele dinainte. Aplică cunoştinţele dobândite până acum şi selectează cuvinte care arată fenomene specifice iernii. Argumentează ce s-ar putea întâmpla dacă iarna ar ninge continuu.

 16. R.A.F.T.S. Rol: Doamna iarnă; Audienţă: copiii de vârstă şcolară; Format: scrisoare; Temă: măsurile de protecţie care trebuie luate pe timp de iarnă; Scop: evitarea bolilor şi a notelor mici. Imaginează-ţi că eşti Doamna iarnă şi că vrei să le transmiţi celor mici ultimele sfaturi pentru ca venirea ta să nu-i prindă nepregătiţi. Adresează o scrisoare tuturor celor care vor să te audă.