Žene i ženske organizacije u BiH - PowerPoint PPT Presentation

ene i enske organizacije u bih n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žene i ženske organizacije u BiH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žene i ženske organizacije u BiH

play fullscreen
1 / 14
Žene i ženske organizacije u BiH
117 Views
Download Presentation
sunee
Download Presentation

Žene i ženske organizacije u BiH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Žene i ženske organizacije u BiH Januardo Decembar 2007

 2. Kvinna till Kvinna Riječ je o kontinuiranom projektu od 01.septembra 1998.godine

 3. Ključna pitanja na koja projekat pokušava odgovoriti su • Učešće žena i ženskih nevladinih organizacija u kreiranju javnih politika • Civilno društvo i žensko angažiranje • Razvoj kapaciteta ženskih organizacija kroz integrisani program obuke

 4. Lokacija • Kanton Sarajevo • Lokalne zajednice u Federaciji BiH i Republici Srpskoj

 5. Osnažen položaj žena i veći nivo poštivanja ženskih ljudskih prava Cilj

 6. 3 seminara • 3 seminara za jačanje ženskih kapaciteta- razvoj kapaciteta je dio integralne obrazovne podrške koju Žene Ženama kroz program ”Integrisana obuka u sticanju operativnih znanja za žene- domaći koncept osnaživanja” radi za žene i ženske grupe u lokalnim zajednicama BiH.

 7. Saveznici-Partneri • Boundary partner 1 Most Višegrad, Žena BH Mostar, Udruženje žena Konjic, Žene sa Une Bihać • Boundary partner 2 Opština Foča, Općina Cazin, Općina Prozor/ Rama, lokalni mediji- pisani i elektronski

 8. Mjesta održavanja • Foča • Cazin • Prozor/Rama

 9. 12 okruglih stolova • 12 okruglih stolova , tribina, pod nazivom “Pristup demokratiji i evropskoj perspektivi- Žene i mladiu građanskom procesu zagovaranja”, društvene debate koje treba da učvrste inegrativni pristup u razvojucivilnog drustva u gradskim i seoskim zajednicama promatranog područja.

 10. Boundary partner 1 FŽ SDP BiH,Centar za socijalni rad Goražde Udruženje žena Tuzla Helsinški Komitet za Ljudska Prava BiH. RGT Tuzla FLD Centar za pravnu pomoć Zenica Nove nade Čapljina Los Rosales Mostar Leptir Srebrenica Udruženje žena Konjic Snop Rogatica Boundary partner 2 Agencija za ravnopravnost polova BiH. Gender Centar FBiH Javni servis BH Media Centar Partner NGOs

 11. Zavidovići Goražde Sarajevo Konjic Capljina Grude Mostar Tuzla Srebrenica Zenica Žepče Brčko Mjesta održavanja

 12. 48 radionica • u mjesnim zajednicama Kantona Sarajevo. Radionice imaju za cilj da ženama ponude znanja i informacije iz oblasti ljudskih prava, komunikacije i demokratije. Žene u lokalnim zajednicama su uglavnom isključene iz tijela u kojima se donose odluke o organiziranju života, a odnose na probleme stanovanja, liječenja, prijevoza, infrastrukture, obrazovanja i zapošljavanja. U lokalnim zajednicama je došlo do promjene u strukturi stanovništava što je otvorilo i problem integracije zajedničkog života između domicilnog stanovništva, raseljenih lica, povratnika i izbjeglica. Namjera je osnažiti žene da se aktivnije uključe u organiziranje života lokalne zajednice te da se odupru stigmatizaciji i predrasudama. Radionice će se održavati jedanput sedmično.

 13. Boundary partner 1 SULKS-sekcija žena Boundary partner 2 Savjeti mjesnih zajednica Općinske službe Vijeća Opština sindikalne organizacije Centri za socijalni rad-Hadžići, Ilidža i Ilijaš, Šškole na području Kantona Sarajevo Partnerske organizacije

 14. Lokacija implementacije Prostorije • SULKS -a, centara za socijalni rad Ilidža,Ilijaš i Hadžići • mjesnih zajednica na području Općina KS • Lukavice i I. Sarajeva