ekstremali situacij valdymo patirtys lietuvoje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekstremalių situacijų valdymo patirtys Lietuvoje, iššūkiai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekstremalių situacijų valdymo patirtys Lietuvoje, iššūkiai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ekstremalių situacijų valdymo patirtys Lietuvoje, iššūkiai

1 Views Download Presentation
Download Presentation

Ekstremalių situacijų valdymo patirtys Lietuvoje, iššūkiai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekstremalių situacijų valdymo patirtys Lietuvoje, iššūkiai Vygandas Kurkulis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM Direktoriaus pavaduotojas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

 2. Ekstremalių situacijų valdymas PRIELAIDOS AKTYVIAI APSAUGAI PRIELAIDOS PASYVIAI APSAUGAI PREVENCIJA PARENGTIS Struktūrinės/ nestruktūrinės prevencinės priemonės Žinios Gebėjimai Galimybės Planavimas Pavojų ir pažeidžiamumo analizė IŠMOKTOS PAMOKOS ĮVYKIS ATSTATYMAS REAGAVIMAS Gelbėjimas Koordinavimas Vadovavimas Padarinių šalinimas Įvertinimas Išvados GRĮŽIMAS Į NORMALIĄ PADĖTĮ GELBĖJIMO VEIKSMAI

 3. Ekstremalių situacijų valdymo organizavimo tikslas • Efektyvus įvairios paskirties pajėgų ir priemonių panaudojimas: • Atlikti visi reikalingi veiksmai ir darbai; • Optimalus laikas; • Mažiausios sąnaudos; • Minimalios netektys.

 4. Ekstremali situacija nėra unikali ! 80% BENDROSIOS FUNKCIJOS: • Perspėjimas; • evakuacija, • gyventojų apsauga, • medicinos pagalba, • paieška ir gelbėjimas, • saugumo užtikrinimas. 15% + + 5% Kai kurie sprendimai turės būti pritaikyti situaciniams reikalavimams: pavojaus specifikai 15% įvykio unikalumui 5%

 5. Ekstremali situacija kelia skirtingus uždavinius ir reikalavimus • Pavojingų veiksnių keliami reikalavimai kinta, atsižvelgiant į nelaimės pobūdį ir poveikį. • Reagavimo veiksmų keliami reikalavimai nepriklauso nuo nelaimės pobūdžio: • efektyvaus personalo ir resursų sutelkimo, • tinkamo užduočių delegavimo, darbo pasidalijimo; • tinkamo informacijos paskirstymo; • atidžios sprendimų priėmimo praktikos; • visų dalyvių veiksmų koordinavimo.

 6. Bendrosios funkcijos – ekstremalių situacijų valdymo pagrindas • perspėjimas, • evakuacija, • apsauga (slėptuvės, prieglobsčio suteikimas), • medicinos pagalba, • paieška ir gelbėjimas, • turto apsauga, • ...

 7. Resursų reikia tiek, kiek iš tiesų reikia • Geras ES valdymas nereiškia tiesiog mobilizuoti personalą ir resursus. Žmonių, resursų sutelkimas turi būti efektyvus, neperteklinis.

 8. Svarbu deleguoti užduotis ir organizuoti darbo pasidalijimą • Nustatykite prioritetus. • “Neatidėliotina” ir “svarbu” – nebūtinai reiškia tą patį. • Deleguokite užduotis. • Ne tik įprastos CS pajėgos sugeba atlikti ES valdymo užduotis. • Būkite tikri, kad organizacijos imsis veiklos staigioms ir matomoms problemoms spręsti, kurios nebūtinai yra jų atsakomybės ar kompetencijos sritis.

 9. Didžiulis dėmesys – tinkamam informacijos perdavimui • ES metu neišvengiamai yra didžiuliai info srautai, kurie visi gali būti problemiški: • Kiekvienoje reaguojančioje organizacijoje; • Tarp organizacijų; • Iš piliečių į organizacijas. • Iš organizacijų – į piliečius. • “Visagalis” internetas. Ekstremalios situacijos metu turi būti kontaktinis informacijos šaltinis

 10. Susitelkti į tinkamą sprendimų priėmimą • Sprendimų priėmimas gali būti neigiamai veikiamas: • Aukštesniosios grandies pareigūnų trūkumas (persidirbimo, pervargimo, kompetencijos stokos); • Konfliktai dėl atsakomybės už iškilusias naujas (netipines) užduotis; • Iškylantys organizacijų jurisdikcijos klausimai; • ...

 11. KOORDINAVIMAS • Koordinavimas suprantamas skirtingai: - kitų grupių informavimas apie tai, ką jie ketina daryti. -sprendimų priėmimo centralizavimas. - bendras susitarimas bendradarbiauti sprendžiant skirtas užduotis. • Gera pradžia – koordinavimo akcentavimas

 12. Improvizacija –ekstremalios situacijos valdymo pagrindas • Ekstremalių situacijų valdymas visuomet turi savyje netikėtumo elementų– netikėtas elgesys, spontaniškas pagalbos grupių susiformavimas. • Biurokratinės pastangos sukonstruoti ekstremalios situacijos valdymo kokybę vien taisyklėmis ir reguliavimu gali sulėtinti reagavimą pastangas.

 13. Ekstremalių situacijų valdymo centras būtinas • ESVC funkcionavimas –gero ES valdymo indikatorius. • ES valdymas bus geresnis, jeigu reaguojantys dirba bendroje tinkamai įrengtoje ir aprūpintoje vietoje, turi vienodą supratimą apie darbo organizavimą. • Daugiau – nebūtinai geriau. Konkreti ESVC struktūra, sudėtis gali ženkliai skirtis. • Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas funkcijų atlikimui, o ne dalyvavimui ESVC veikloje.

 14. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos 2011 – 2016 m. Savivaldybė, kurios teritorijoje buvo (yra) paskelbta ekstremalioji situacija

 15. Savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl ūkio subjekte kilusio gaisro 2016 m. spalio 5 d. 11 val. 2016 m. spalio 5 d. 8 val. 15 min. 2016 m. spalio 5 d. 4 val. 08 min. 2016 m. birželio 9 d. Radviliškio raj. sav. paskelbta ES

 16. ESVC veikla prasideda nuo Klausimų Vygandas.kurkulis@vpgt.lt