Inscholing 27 oktober 2010
Download
1 / 26

Inscholing 27 oktober 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Inscholing 27 oktober 2010. - Slechthorendheid - Spraak- /taalstoornissen - Logopedie op De Voorde. Slechthorendheid. Hoe ziet het oor eruit? Wat is geluid? Gehoorverlies Geluidsfragmenten Gevolgen van slechthorendheid. Wat kan je als leerkracht doen?. Hoe ziet het oor eruit?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inscholing 27 oktober 2010' - strom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inscholing 27 oktober 2010

Inscholing 27 oktober 2010

- Slechthorendheid

- Spraak- /taalstoornissen

- Logopedie op De VoordeInscholing 27 oktober 2010

 • Hoe ziet het oor eruit?

 • Wat is geluid?

 • Gehoorverlies

 • Geluidsfragmenten

 • Gevolgen van slechthorendheid.

 • Wat kan je als leerkracht doen?Wat is geluid
Wat is geluid?

-Elke trilling van de lucht die voor de oren

waarneembaar is, noemen we geluid.

-Geluid wordt bepaald door de frequentie; het

aantal keren dat een golfvorm wordt herhaald.

-Geluid wordt gemeten in Hertz (Hz). De spraak

bevindt zich tussen de 250 Hz en 8000 Hz.

-De snelheid waarmee geluid zich voorplant is

330 m/sec.


Inscholing 27 oktober 2010

Gehoorverlies- geleidingsverlies: er is sprake van een afwijking van het middenoor-perceptief verlies: er is sprake van een afwijking in het binnenoor- gemengd verlies: gelijktijdig een geleidings- en perceptief verlies

Geluidsfragment verstaan in een klaslokaal
Geluidsfragment “verstaan in een klaslokaal”Geluidsfragmenten uit de praktijk
Geluidsfragmenten uit de praktijk

boer roos bos lap las

buur reus bes lak laf

bier rees bas lat lag


Inscholing 27 oktober 2010

Wat kan je als leerkracht doen? - zorg ervoor dat het kind recht voor je zit in de klas; zorg voor goede lichtinval- zorg ervoor dat het kind je mondbeeld kan zien;- zorg ervoor dat je op de juiste manier gebruik maakt van de apparatuur;- zorg voor visuele ondersteuning: NmG, afbeeldingen, video.- controleren of het kind je begrepen heeft.


Apparatuur
Apparatuur

 • Het kind draagt een ontvanger, zgn. ‘schoentje’.

 • De leerkracht/assistent/logopedist draagt een zender.

 • Zorg dat er gesynchroniseerd is met de ontvanger


Logopedische stoornissen
Logopedische stoornissen

Wat zijn jullie deze afgelopen twee weken op school /in de klas tegen gekomen waarvan jullie denken dat het logopedisch is?


Logopedische stoornissen op de voorde
Logopedische stoornissen op De Voorde

 • Communicatieve beperkingen t.g.v. spraak - /taalproblemen

 • Communicatieve problemen t.g.v. een contactstoornis (ASS e.d.)


Verschil tussen spraak en taal
Verschil tussen spraak en taal

 • Spraak: herkennen en uitspreken van klanken

 • Taal:

 • - begrijpen en produceren

 • - woorden en zinnen

 • pragmatiek

Verschil stoornis / achterstand


Inscholing 27 oktober 2010

Communicatieve problemen tgv

spraak- /taal problemen

1a. Articulatiestoornis

Mogelijke oorzaken: afwijking aan de spraakorganen/ neurologisch probleem/ slechthorendheid.

Hoe uit zich dit?

 • Schisis (lip –en/of kaak –en /of gehemelte spleet)

 • Fonologische problemen (klankverwisseling of weglating bijv. sok -> kok, schaap -> saap)

 • Fonetische problemen (klanken verkeerd uitspreken bijv. slissen)

 • Dyspraxie (de aansturing van de mondspieren verloopt niet goed)


Inscholing 27 oktober 2010

1b.Problemen t.a.v. taal

Mogelijke oorzaken; ontwikkelingsachterstand, tweetaligheid, contactstoornis zoals ASS, onbekende oorzaak

Hoe uit zich dit?

 • Zwakke auditieve vaardigheden (geheugen, discriminatie, synthese en analyse)

 • Grammaticale problemen (slechte zinsbouw)

 • Lexicaal semantische problemen (kleine woordenschat, woordvindingsproblemen, zwakke verhaalopbouw en taaldenkrelaties zoals oorzaak – gevolg)

 • Taalgebruik (o.a. rekening houden met de voorkennis van de luisteraar, wederkerigheid in een gesprek)

  Communicatieve redzaamheid


Communicatieve problemen t g v een contactstoornis ass
Communicatieve problemen t.g.v. een contactstoornis (ASS)

Bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum zien we dat:

- de taalontwikkeling vaak vertraagd op gang komt

 • er met name problemen zijn met de pragmatiek van taal

 • ze de taal heel letterlijk nemen

 • ze taal weinig communicatief gebruiken

 • de taalverwerking traag is

 • realiteit en fantasie soms in elkaar overvloeien


Logopedie op de voorde
Logopedie op De Voorde

 • Tests en interpretatie

 • Behandeling

 • Handelingsplan


Inscholing 27 oktober 2010

Verschillende logopedische tests

Onderbouw:

 • Reynell (taalbegrip)

 • Schlichting (woordenschat en zinsbouw)

 • Articulatietest

  Midden – en bovenbouw;

 • TVK

 • TAK

 • TAK bovenbouw

 • Peabody

 • ArticulatietestLogopedische behandeling op de voorde
Logopedische behandeling op De Voorde

 • Onderbouw: taalgroepjes m.b.v. Puk en Ko en individuele behandelingen (nadruk ligt op het stimuleren en ontwikkelen van spraak en taal)

 • Middenbouw: groepslogopedie met thema’s uit Taal op Maat en individuele behandelingen (onderhouden en ontwikkelen van spraak en taal)

 • Bovenbouw: groepslogopedie en incidenteel individuele behandeling (bevorderen van de communicatieve redzaamheid)


Handelingsplan
Handelingsplan

Communicatieve redzaamheid:

- taalbegrip

- uitdrukkingsvaardigheid

- communicatieve wederkerigheid

- communicatieve weerbaarheid