inre kraft jordb vning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inre kraft: Jordbävning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inre kraft: Jordbävning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Inre kraft: Jordbävning - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

Inre kraft: Jordbävning. Jordbävningar inträffar där jordskorpan är svag, dvs. i gränszonerna mellan jordskorpans plattor. Ex, Stilla havet, Atlanten, Medelhavsområdet. När plattorna rör sig bildas det spänningar. Skalven inträffar när berggrunden ger efter för trycket. Inre kraft: Jordbävning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inre kraft: Jordbävning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inre kraft jordb vning
Inre kraft: Jordbävning

Jordbävningar inträffar där jordskorpan är svag, dvs. i gränszonerna mellan jordskorpans plattor. Ex, Stilla havet, Atlanten, Medelhavsområdet.

När plattorna rör sig bildas det spänningar. Skalven inträffar när berggrunden ger efter för trycket.

inre kraft jordb vning1
Inre kraft: Jordbävning

Om marken på ena sidan av en spricka sjunker medan andra sidan höjer sig bildas det en förkastning, t ex vid Omberg

inre kraft jordb vning2
Inre kraft: Jordbävning

Om jordytan mellan två sprickor sjunker kallar man det för en gravsänka. Ex. Döda havet

Om jordytan istället höjer sig mellan sprickorna kallar man det för en horst.

Ex Hallandsåsen

jordens inre krafter vulkaner
Jordens inre krafter: Vulkaner

En vulkan fungerar som en säkerhetsventil. När trycket inne i jorden blir för stort får vulkanerna utbrott. Då väller det fram lava (magma).

sk ldvulkan
Sköldvulkan

En sköldvulkan bildas då det är mer lättflytande lava som breder ut sig över ett större område.

stratovulkaner
Stratovulkaner
  • Stratovulkaner kan ge ifrån sig både lavaflöden, aska och sten. Exempel: Fuji i Japan, Mount St. Helens och Vesuvius.
vulkaner under havet
Vulkaner under havet

De flesta vulkanutbrotten ser vi inte, då de sker på havsbotten där plattorna glider ifrån varandra.

supervulkaner de farligaste
Supervulkaner – de farligaste
  • Det finns 6 st
  • Trycket av lavanbyggs upp tillexplosiv kraft
  • Bilden visar Aira Caldera påön Kuyshu, Japan, radarbildtagen från rymd-färja
bergarter

Granit

Bergarter

Bergarterna delas in i tre grupper:

1 Magmatiska eller eruptiva bergarter:

Bildas när glödande magma stelnar. Om detta sker djupt ner i jordskorpan blir bergarten grovkornig, tex. granit, som är en av våra vanligaste bergarter. I dessa bergarter syns mineralerna tydligt som prickar i stenen. Diabas är ett annat exempel. Den är svart.

Diabas

bergarter1
Bergarter
  • Om det smälta berget stelnar vid jord-ytan blir berget finkornigt i stället.Exempel på det är basalt.
bergarter2
Bergarter

Sandsten

Lerskiffer

Bergarterna delas in i tre grupper:

2 Lagrade bergarter:

Dessa bildas vanligen på havsbotten när allt tjockare lager av sand, lera, döda djur och växter pressas ihop och hårdnar. Till dessa hör:

Dessa innehåller ofta

fossil, förstenade döda

djur.

Kalksten

Fossil

bergarter3
Bergarter

Marmor

Gnejs

Bergarterna delas in i tre grupper:

3 Omvandlade eller metamorfa bergarter:

Bildas när magmatiska eller lagrade bergarter utsätts för tryck eller stark värme. Det höga trycket och värmen uppstår då bergskedjor veckas i jordskorpan. Då bildas t ex gnejs, som är en av våra vanligaste bergarter.

täljsten