slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nuem Pack Defineix feines tipus estoigeria. Les seves principals característiques són: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nuem Pack Defineix feines tipus estoigeria. Les seves principals característiques són:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Nuem Pack Defineix feines tipus estoigeria. Les seves principals característiques són: - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Nuem Integra és l’aplicatiu de gestió integral per a empreses d’Arts Gràfiques que combina les darreres tecnologies amb un disseny basat en un coneixement exhaustiu del ram.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuem Pack Defineix feines tipus estoigeria. Les seves principals característiques són:' - stephanie-gutierrez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nuem Integra és l’aplicatiu de gestió integral per a empreses d’Arts Gràfiques que combina les darreres tecnologies amb un disseny basat en un coneixement exhaustiu del ram.

El seu disseny és modular, sobre la plataforma bàsica que proporciona els serveis genèrics s’integren els mòduls específics de generació d’estructures i pressupostos.

Actualment es disposa de tres mòduls específics que poden treballar de forma independent o conjunta:

Nuem PLV: Pensat per definir de forma fàcil i ràpida el conjunt de tasques necessàries per a la creació de les diferents parts i l’ensamblat final d’expositors, displais i en general qualsevol producte compost amb procesos de producció independents.

Nuem Pack: Permet definir de forma parametritzable les diferents combinacions que apareixen en els procesos de producció de packaging, incloent tiratjes d’amalgama i impressions múltiples.

Nuem Paper: Calcula les distribucions en full per a revistes i fullets, calcula les mides dels materials per aconseguir l’optimització dels costos.

slide2

Nuem Pack

Defineix feines tipus estoigeria. Les seves principals característiques són:

Definició del sistema de troquelat, permet calcular les mides de la capsa desplegada en funció de les seves dimensions.

Impressió: Amalgama (més d’un article per full), Múltiple (vàries impressions amb distribucions per full independents que seràn troquel·lades conjuntament)

Articles composats de peces. La definició de cada peça és independent de la resta. Es genera una unitat composta de forma automàtica.

Contracolats i sandwich on les cares poden ser iguals o diferents, tant a nivell de materials com d’impressions.

Procesos auxiliars, podem afegir els que desitjem -plastificats, vernissats, stamping, finestres, manipulats, encapsats, manipulats o transport- només amb un click.

Nuem Pack permet entrar de forma ràpida i senzilla les definicions de feines més complexes del món del packaging.

slide3

Nuem Pack

Veiem una pantalla de definició d’estoigeria amb les seves principals característiques.

Múltiples blocs de Producció

Dades de l’estoig

Materials i Impressions

Configuració 2 Cares

Procesos

Articles finals

slide4

Nuem PLV

És el sistema ideal per a tasques tipus expositor o qualsevol article complex de cartró ondulat.

Permet definir cadascuna de les diferents peces que el composen com a combinació de la base -que podem triar entre qualsevol dels articles disponibles: ondulat, rígid, ploma … - i una o dues cobertes que serán procesades de forma independent i contracolades de forma auomàtica.

Permet afegir un conjunt de procesos -plastificats, vernissats, stamping, finestres, manipulats, encapsats, manipulats o transport- a cadascun dels materials, als elements semielaborats o al producte final, que en aquest cas sempre es considera únic.

A partir de la definició inicial de les mides de cadascuna de les parts, el sistema informa automàticament les mides dels materials inicials i les dels processos de tall: troquel·lats i guillotines.

Si ha de calcular preus de PLVs i vol fer-ho de manera segura, ràpida i senzilla, Nuem PLV l’ajudarà.

slide5

Nuem PLV

Veiem una pantalla de definició de PLV amb les seves principals característiques.

Diferents formes amb les seves dades

Cada forma i els seus components poden incloure procesos

slide6

Nuem Paper

Per a feines de tipus revista, a partir de la definició de la feina acabada calcula els materials i les seves característiques per tal d’optimitzar els costos totals.

Pot aplicar lògiques diferents en tiratges llargs i curts a partir de la comparació de costos fixos versus costos variables.

Inclou el concepte de políptic com a generalització del tríptic.

Els materials que el composen poden ser múltiples i independents. Per exemple, podem afegir un tríptic de plàstic a una revista de 24 pàgines.

A part del conjunt de documents associats al disseny, el sistema genera una distribució en full per a cadascúna de les formes, que s’afegirà a la documentació del projecte.

slide7

Nuem Paper

Aquesta és la pantalla inicial de definició de les característiques de la revista.

Característiques de la publicació.

Diferents elements amb les seves dades. Inicialment tapa i tripa, pot ser extés

slide8

Nuem Integra, Plataforma base

 • La plataforma de base proporciona les següents funcionalitats:
  • Càlcul i gestió de Pressupostos
  • Creació de Comandes de Venda i Compra
  • Control de Producció
  • Logística de Clients i Proveïdor
  • Anàlisi de Costos
 • Nuem Integra proporciona mòduls d’integració amb Gestions Comercials genèriques, que proporcionen els següents serveis:
 • Gestió de Stocks
 • Ofertes de Venda i Compra
 • Albarans de Venda i Compra
 • Factures de Venda i Compra
 • Comptabilitat
 • Cartera

Altres mòduls de connexió específics poden ser creats per encàrrec.

slide9

Diagrama de Blocs

Pressupostos

Disseny

Ajustament lògiques de pressupostos

Comandes de Venda i Compra

Comandes

Lliuraments

previstos

Compres i

serveis externs previstos

Ordres de Producció

Gestió

Comercial

Albarans

de Compra

Producció

Logística Cli.

Logística Prv.

Albarans

de Venda

Compres i

serveis externs reals

Lliuraments

reals

Dades de Producció

Factures de Venda

i Compra

Anàlisi de Costos

slide10

Pressupostos

El mòdul de Pressupostos ofereix un entorn on l’usuari converteix els diferents subministraments i processos d’elaboració dels productes sol·licitats en un diagrama que especifica les tasques i les seves relacions. Vegem un exemple d’aquest tipus de diagrama.

Cadascuna de les diferents tasques es mostra com una capsa.

Aquesta és la capsa que correspon a un procés d’Impressió

Un cop definides les quantitats de productes finals i les característiques dels materials i processos el sistema utilitza les lògiques internes per a calcular les quantitats i els preus de totes les entitats.

slide11

Pressupostos

Aquesta és la capsa que correspon a un procés de Contracolat. Veiem que té dues entrades i una sortida. Això es correspon amb el tipus de procés on entren dos elements -el Cartró i l’Ondulat- i en surt un -el Contracolat-.

Si volem fer un Contracolat a dues cares -Sandwich- , podem configurar el mateix element amb tres entrades i una sortida.

slide12

Pressupostos

Així és com Nuem Integra especifica els processos, una definició que reprodueix exactament el que succeeix a la realitat. Estem convençuts que una aproximació a través de diagrames, gràcies a la seva capacitat per a modelar acuradament la realitat, és qualitativament superior a l’aproximació lineal que veiem habitualment. Aquest fet es fa encara més evident quan avancem en el procés de Producció.

Nuem Integra disposa dels següents mòduls i se’n poden desenvolupar de nous sota comanda:

 • Relligat
 • Muntatge
 • Embalatges
 • Transport
 • Compra Paper i Cartró
 • Compra Ondulat
 • Compra Paper en Bobines
 • Compra Cartró Compacte
 • Compra Articles (sense mides)
 • Impressió + vernissat (1C i 2C)
 • Impressió UVI + vernissat (1C i 2C)
 • Stamping
 • Plastificat
 • Guillotinat
 • Troquelat
 • Onduladora
 • Contracoladora
 • Troquels
 • Planxes + CTP
 • Preimpressió
 • Gravats
slide13

Pressupostos – Gestió de Procés

Fent clic sobre una capsa s’obre la seva finestra de gestió, en aquest cas la corresponent a Impressió. Veiem les dades corresponents al material a imprimir, les planxes, el càlcul de preus i quantitats i els detalls de Producció entre d’altres.

 • Polítiques de Preus de Cost
 • Cada entitat disposa de tres polítiques de càlcul de preu de cost:
 • Estàndard (càlcul automàtic)
 • Preu Manual
 • Cost zero
slide14

Pressupostos – Gestió de Procés

Els preus de cost dels processos poden ser calculats mitjançant lògiques específiques o en funció de la velocitat de producció calculada (que depèn del tipus de feina a realitzar) i un cost definit en €/h per a la màquina.

 • Polítiques de Preus de Venda
 • Cada entitat disposa de tres polítiques de càlcul de marges:
 • Aplicar Marge genèric
 • Aplicar Marge propi
 • No cobrar
 • i de dues polítiques de presència en Oferta:
 • Incloure preu en total
 • Mostrar independentment
slide15

Pressupostos - Fulls de Càlcul

Les lògiques de càlcul de quantitats i preus s’implementen en fulls de càlcul. Aquest és el full que correspon al mòdul d’Impressió.

Els fulls de càlcul poden implementar qualsevol política de preus imaginable, incloent conceptes com preu/hora de màquina, escalat de preus en funció de quantitats o tipus de material a processar, entre d’altres.

slide16

Pressupostos

Es poden definir múltiples fulls de càlcul per a un mateix concepte, que representen circumstàncies independents, per exemple:

 • Disponibilitat de diverses màquines per a un mateix procés amb paràmetres de cost i/o quantitats diferents.
 • Tarifes genèriques o per a un Proveïdor específic.
 • Tarifes genèriques o en funció del Client per a qui es fa el Pressupost.
slide17

Pressupostos – Entorn de Creació i Edició

L’entorn de gestió del Pressupost permet assignar marges, definir escalats i comissió del representant. També proporciona un primer nivell d’anàlisi de producció i vendes i un punt de sortida per a la generació d’informes i ofertes a clients.

slide18

Pressupostos – Administrador

L’Administrador de Pressupostos permet fer recerques avançades de Pressupostos existents o crear-ne de nous. Cada Pressupost pot tenir diverses versions.

Podem assignar documents al Pressupost per a ser consultats posteriorment.

Versions del Pressupost

Pressupostos del Client

slide19

Pressupostos - Resum

 • Entorn Gràfic
 • El sistema de gestió de Pressupostos de Nuem Integra proporciona un entorn gràfic que permet la definició correcta i fàcilment verificable de totes les tasques que componen una feina. En especificar no solament quines tasques s’inclouen, sinó també quines són les seves relacions. El sistema pot efectuar càlculs a tres nivells.
 • Matèries: cada procés coneix el tipus de material sobre el qual està treballant i els processos intermitjos que s’hi han efectuat. Les lògiques de càlcul de preus i quantitats disposen d’aquesta informació per a incrementar la qualitat dels seus càlculs.
 • Quantitats: començant per les quantitats requerides dels elements finals, el sistema calcula les quantitats necessàries de cada procés en funció de les lògiques de minves definides en els fulls de càlcul.
 • Preus: les lògiques de càlcul de preus dels fulls de càlcul processen les matèries i quantitats i proporcionen els preus per a cadascuna de les tasques.
slide20

Pressupostos - Resum

Fulls de Càlcul

Totes les lògiques de càlcul de quantitats i preus del sistema s’implementen mitjançant fulls de càlcul. Aquest model té diversos avantatges:

Permet l’adaptació del sistema a cada Client sense necessitat de codificació, reduint els temps i costos d’implementació i manteniment. D’aquesta manera aconseguim el compromís òptim entre la màxima adaptabilitat i una única versió per a totes les instal·lacions.

Quan es tracta de calcular pressupostos, un full de càlcul és l’eina perfecta per a la tasca. La seva capacitat de mostrar de forma clara un model, a la vegada que permet la seva fàcil modificació i, el més important, verificació, el fan la millor alternativa possible.

Les persones que tenen com a tasca la creació de Pressupostos estan familiaritzades amb el concepte de full de càlcul, si bé habitualment desorganitzat i sense integrar. En aquest cas, el pas a fer servir fulls de càlcul organitzats i integrats és trivial.

slide21

Comandes

Un cop definit el Pressupost i obtinguda l’aprovació del Client passem a la fase de creació de comandes.

Per a generar una nova Comanda seleccionem un Pressupost i demanem al sistema que utilitzi la seva estructura com a base. El resultat és la creació automàtica de dos elements:

Comanda de Client

El sistema genera el nou document de Comanda de Client a la gestió comercial a partir de les dades existents en el Pressupost. Aquest és un procés automàtic gràcies al fet que el Pressupost especifica totes les dades necessàries.

Ordre de Treball

Es genera un detall de totes les tasques a efectuar i els assigna les quantitats i els preus previstos. Aquest és el punt de sortida per al procés de l’Ordre de Treball.

slide22

Comandes – Gestió d’Ordres de Treball

Vegem el resultat de processar el Pressupost d’exemple.

Cadascuna de les tasques que componen l’Ordre de Treball s’identifica a través d’una línia amb les seves dades bàsiques i un conjunt de botons que ens permetran el seu procés i l’accés a la consulta de la resta de dades.

slide23

Comandes – Procés de Tasques

 • Cadascuna de les Tasques ha de ser processada per a assignar-hi la informació necessària per a continuar amb la definició de l’Ordre de Treball. El tipus d’informació dependrà de les seves característiques i de la forma en què vulguem realitzar-la.
 • Matèries Primeres
 • Disposem de dues opcions:
 • Compra a Proveïdor: cal seleccionar quin proveïdor servirà el material.
 • Servir des de Magatzem: hem de triar quin dels articles presents a stock s’utilitzarà.
 • El sistema permet processar una mateixa tasca de diverses maneres parcials que poden ser diferents. És a dir, si necessitem un cartró podem utilitzar un remanent de magatzem i fer una comanda per a la resta. Aquesta funcionalitat és present en tots els tipus de tasques.
slide24

Comandes - Procés de Tasques

 • Processos
 • Disposem de dues opcions:
 • Compra a Proveïdor: cal seleccionar quin proveïdor serà l’encarregat d’executar el procés.
 • Producció pròpia: hem de triar quina de les màquines assignables s’utilitzarà en la producció.
slide25

Comandes - Procés de Tasques

 • Utillatge(Troquels, Planxes, Gravats)
 • Disposem de tres opcions:
 • Compra a Proveïdor
 • Magatzem d’Utillatge: Nuem Integra implementa un magatzem d’Utillatge on cada element individual té assignat un registre propi i que permet consultar en quines Ordres de Treball ha estat utilitzada, en quina localització es troba i a quin Client pertany (si és el cas).
 • Producció Pròpia: si el tipus d’utillatge disposa de mitjans de producció locals, el sistema permetrà assignar aquesta opció.
slide26

Comandes

Compres a Proveïdor

Cada tipus de tasca disposa d’un formulari adaptat a les seves característiques que permet assignar el Proveïdor i, si l’usuari ho desitja, modificar les seves dades abans de generar la Comanda.

Aquí podem veure el formulari associat a les compres de Paper i Cartró.

El sistema permet la configuració opcional de fulls de càlcul per a determinar el preu de compra al Proveïdor. Aquesta funcionalitat no és obligatòria i el sistema pot utilitzar els preus calculats en el moment de fer el Pressupost. Llavors recomanem de fer Comandes de Compra no valorades i esperar l’entrada de la Factura del Proveïdor per a informar del preu real.

slide27

Comandes

Servir des de Magatzem

Si decidim servir des de Magatzem, disposem d’un formulari adaptat a les característiques dels materials utilitzats en Arts Gràfiques, que permet efectuar recerques avançades i assignar les existències dels materials de stock a una tasca determinada.

Per defecte es considera que materials de diferents Proveïdors són diferents encara que la resta de les seves característiques siguin iguals.

slide28

Comandes

Magatzem d’Utillatge

El Magatzem d’Utillatge permet seleccionar els elements en funció de les seves característiques i/o les Ordres de Treball en què han estat utilitzats

Els utillatges no poden ser gestionats des d’una gestió de stocks convencional, ja que cada unitat ha de ser tractada independentment.

slide29

Comandes - Resum

El mòdul de Comandes permet crear automàticament les Comandes de Client i les noves Ordres de Treball a partir de la definició feta pel mòdul de Pressupostos.

Un cop les diferents tasques han estat generades, proporciona les eines per a definir quins són els elements externs o interns que les proporcionen o les executen. En funció de les opcions triades, genera les Comandes a Proveïdor.

Un cop generada l’Ordre de Treball, permet la seva consulta i edició.

Proporciona formularis de Full de Ruta i diferents diagrames de seguiment de tasques (veure Logística/Producció).

slide30

LogísticadeProveïdor

 • Proporciona l’interface per a introduir de forma semiautomàtica els següents conceptes:
 • Entrades de materials consumibles de Proveïdor
 • Entrades d’utillatges de Proveïdor
 • Lliurament de materials a Proveïdor per a ser processats
 • Llliurament de materials entre Proveïdors
 • Entrades de materials processats de Proveïdor
 • Gràcies al disseny proporcionat pel Pressupost, el sistema coneix les relacions entre les diferents tasques i, per tant, les entitats de procedència i destí de totes les transaccions. Això li permet indicar en les Comandes quines seran les entitats emissores i receptores.
 • Es té en compte la possibilitat que una entrada o sortida es compongui de més d’un article; llavors calcula les quantitats relatives a la vegada que se’n permet la modificació si aquestes no coincideixen amb la tramesa real.
 • Genera els albarans d’entrada i el document de lliurament a Proveïdor i actualitza el Stock automàticament.
slide31

LogísticadeProveïdor

Un exemple de recepció de material procedent de Proveïdor. En aquest cas la tasca es un troquelat de sis poses, on cinc corresponen al model en castellà i una al model en portuguès.

L’usuari ha introduït dos palets amb el resultat de troquelar 1.000 i 800 fulls, en aquest moment es troba seleccionat el segon palet i es mostra el detall teòric per a aquest palet: 4.000 (800 x 5) i 800 (800 x 1). Totes aquestes quantitats són modificables per l’usuari.

slide32

Producció

Es divideix en tres parts:

Administració

Permet a l’administrador de Producció el control de les tasques que es produeixen internament.

Planta

Mitjançant ordinadors instal·lats en les màquines de producció informa els operaris de les característiques de les tasques i en recull les dades de Producció.

Supervisió

Proporciona informes i diagrames que permeten el seguiment i l’anàlisi de les tasques en producció.

slide33

Producció

Administració

L’administrador de Producció gestiona les diferents tasques des de la pantalla de gestió. Pot veure les característiques de cadascuna de les tasques i modificar-ne l’ordre dins la cua de la màquina.

El sistema calcula les durades de cadascuna de les tasques i projecta els temps d’inici i final en funció de les càrregues de màquina i les dependències amb altres tasques

slide34

Dades de la Comanda

Dades de la Feina

Producció

Planta

La pantalla de producció en planta informa el maquinista dels detalls de la feina i hi permet introduir les dades de Producció.

Materials

Quantitats entrants i sortints

Temps de Producció

Control de Qualitat

slide35

Producció - Supervisió

El Supervisor de Producció disposa del diagrama de Tasques. Semblant al diagrama de Pressupostos, mostra les diferents tasques d’una Ordre de Treball des del punt de vista de Producció. El color verd s’assigna en funció del percentatge de quantitats: produïda en la meitat superior i servida en la inferior.

slide36

Producció - Supervisió

A part del diagrama de tasques, els supervisors de Producció disposen d’aquests altres controls per a proporcionar-los una visió acurada de la situació.

Diagrames de temps

Agendes de Màquina

Informes detallats de tasques

slide37

LogísticadeClient

Proporciona l’interface per a servir als Clients el resultat dels processos de Producció.

Un cop el sistema ha efectuat totes les tasques assignades, els palets que contenen els articles finals es trobaran a disposició de l’usuari per a fer-ne els enviaments a Clients.

Es pot servir qualsevol dels palets preparats per a un Client, independentment de les Ordres de Treball de les quals procedeixin.

slide38

LogísticadeClient

En aquest exemple veiem tots els Palets que poden ser servits al Client.

L’usuari n’ha seleccionat un conjunt (marcats amb check) per a ser servits.

Podem informar el Transportista i l’import i es generarà un albarà de Transport.

slide39

Anàlisi de Costos

 • Un cop el procés de Producció ha acabat, incloent opcionalment la generació de Factures emeses i rebudes per part de la gestió comercial, el sistema proporciona el mòdul d’Anàlisi de Costos per a agrupar en un sol informe, que pemeti una visió global del funcionament econòmic de l’Empresa.
 • L’anàlisi de Costos efectua comparacions entre:
 • Despeses / Albarans de Venda / Factures de Venda
 • Imports i Quantitats
 • Teòric i Real
 • Aquest informe es presenta com un full de càlcul on els elements calculats (Acumuladors i Desviacions) no han estat informats de forma estàtica pel sistema, sinó que s’implementen com a fòrmules en el full de càlcul. Això permet modificar manualment les dades d’entrada i obtenir resultats correctes.
slide40

Anàlisi de Costos

Vegem les primeres fileres d’un full de Càlcul d’Anàlisi de Costos

Acumuladors totals

Acumuladors per Ordre de treball

Detall de Vendes

Detall de Despeses

slide41

Anàlisi de Costos

Les funcions de l’Anàlisi de Costos són:

Control de Preus

Aquest és el motiu pel qual neixen les Anàlisi de Costos. Volem conèixer els Costos de cadascun dels passos de Producció, els lliuraments a Clients i els seus imports, les desviacions entre els imports previstos i els reals per a detectar els possibles errors i corregir-los. L’Anàlisi de Costos és la radiografia d’una part o el tot de l’empresa durant un període de temps, la collita d’informació obtinguda després d’haver sembrat les dades.

Realimentació de Pressupostos

Si observem diferències entre els preus i/o les quantitats pressupostades i reals, vol dir que els nostres mecanismes de Pressupost no estan ajustats correctament. El detall de tasques ens dirà en quins apartats es produeix la desviació.

Control de Circuits

Aquesta darrera funcionalitat pot considerar-se lateral però no és despreciable.

Si veiem blancs en el full de l’infome, vol dir que els circuits no funcionen. És molt pràctica durant la fase d’implementació.

slide42

Altres funcionalitats

Aquesta presentació té com a voluntat mostrar les principals característiques de Nuem Integra, encara que per motius evidents no pot fer palesa la gran quantitat de detalls que conformen un sistema d’aquesta magnitud. Els oferim una llista de temes no tractats inclosos a Nuem Integra.

 • Clients Potencials
 • Articles extesos
 • Stock de Tintes
 • Màquines
 • Calendaris Laborals
 • Documents multilingües
 • Operadors i lògiques de seguretat
 • Palets
 • Llibreria de models de Pressupost
 • Importació de fitxers CAD
slide43

Contacteu-nos

Si la vostra empresa pertany al món de les Arts Gràfiques i voleu disposar del millor programa del ram, que us permetrà:

Gaudir d’un sistema amb el qual podreu especificar qualsevol feina imaginable fins al darrer detall, amb la verificabilitat que proporciona l’entorn gràfic.

Fer Pressupostos fiables i acurats de forma ràpida i segura.

Convertir aquests Pressupostos en Ordres de Treball amb un clic

Accedir a l’eina que us permetrà integrar tots els departaments de la vostra empresa durant les fases de Compra, Producció, Servei a Clients i Administració.

Truqueu-nos o envieu-nos un correu: us en farem una demostració.

Nuem Consulting S.L.

933892754

nuem@nuem.com

C/Sant Isidre 30, 08912 Badalona