akci er kanserinde evreleme n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Akciğer Kanserinde Evreleme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Akciğer Kanserinde Evreleme - PowerPoint PPT Presentation


 • 350 Views
 • Uploaded on

Akciğer Kanserinde Evreleme. Intratorasik Evrelemede T Faktörü Doç. Dr. Ufuk Yılmaz TTD, 9. Yıllık Kongresi 19-23 Nisan,2006. T faktörü belirlemede kriterler. Tümör çapı, Lokal invazyonu, Bronkoskopik yerleşimi Plevra/perikard sıvı sitolojileri Diğerleri. TNM staging of lung cancer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akciğer Kanserinde Evreleme' - starr


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akci er kanserinde evreleme

Akciğer Kanserinde Evreleme

Intratorasik Evrelemede T Faktörü

Doç. Dr. Ufuk Yılmaz

TTD, 9. Yıllık Kongresi 19-23 Nisan,2006

t fakt r belirlemede kriterler
T faktörü belirlemede kriterler
 • Tümör çapı,
 • Lokal invazyonu,
 • Bronkoskopik yerleşimi
 • Plevra/perikard sıvı sitolojileri
 • Diğerleri
slide3

TNM staging of lung cancer

Silvestri, G. A. et al. Chest 2003;123:147S-156S

t primer t m r
T (Primer tümör)
 • Tx : Primer tümörün değerlendirilmemiş olması veya balgam ya da bronş lavajında malign hücrelerin tespit edilip görüntüleme teknikleri ya da bronkoskopi ile tümörün gösterilememesi.
 • T0 : Primer tümör kanıtı yok.
 • Tis: Karsinoma in situ.
t1 primer t m r
T1 primer tümör
 • T1 : En geniş çapı  3 cm, akciğer veya visseral plevra ile çevrili, bronkoskopik olarak lob bronşundan daha proksimale (ana bronşa) invazyon göstermeyen tümör (örneğin: ana bronşda olmayan).
 • Ana bronşun proksimaline uzanan, bronşiyal duvara sınırlı invazyon gösteren herhangi bir büyüklükteki nadir yüzeyel tümör
t2 primer t m r
T2 primer tümör

Tümörün şu özelliklerden en az birine sahip olması:

- En geniş çapı > 3 cm,

- Ana bronş invaze ancak ana karinaya uzaklık  2 cm,

- Visseral plevra invazyonu,

- Hiler bölgeye ulaşan ancak tüm akciğeri kapsamayan atelektazi ya da obstrüktif pnömoni.

t3 primer t m r
T3 primer tümör
 • Tümörün herhangi bir büyüklükte olup göğüs duvarı (süperior sulkus tümörleri dahil), diyafragma, mediastinal plevra, pariyetal perikard gibi yapılardan herhangi birine direkt invazyon göstermesi;
 • Karinaya 2 cm’den daha yakın ancak karinayı tutmayan ana bronştaki tümör;
 • Bütün bir akciğeri kapsayan atelektazi veya obstrüktif pnömoni ile birlikte olan tümör.
t4 primer t m r
T4 primer tümör
 • Tümörün herhangi bir büyüklükte olup mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, özofagus, vertebral kolon, karina gibi yapılardan herhangi birini invaze etmesi veya
 • Malign plevral veya perikardiyal sıvı ile birlikte olan tümör; veya
 • Tümörle aynı lob içinde satellit tümör nodül ve nodülleri.
b y k damarlar t4
Büyük damarlar (T4)*
 • Vena kava superior,
 • Vena kava inferior,
 • Ana pulmoner arter, sağ ve sol pulmoner arter köklerinin intraperikardial kısmı,
 • Superior ve inferior sağ ve sol pulmoner venlerin intraperikardial kısmı

*Aort’dan çıkan dalların tutulumu T4

plevral s v
Plevral sıvı
 • Akciğer kanseri ile birlikte olan plevral sıvıların çoğu tümöre bağlıdır.
 • Bazen, plevral sıvıda malign sitoloji saptanamaz.
 • Kanlı ve eksuda özelliğinde değildir.
 • VATS ve plevral biyopsi ile değerlendirilebilir.
 • Klinik değerlendirme, sıvının tümör ile ilişkisiz olduğunu işaret ediyorsa, sıvı evrelemede dikkate alınmamalı ve hasta T1, T2 veya T3 olarak değerlendirilmelidir.
 • Perikardiyal sıvı da aynı kurallara göre değerlendirilmelidir.
t1 veya t2 t m r naruke t tsuchiya r ann thorac surg 2001 71 1759
T1 veya T2 tümörNaruke T, Tsuchiya R. Ann Thorac Surg 2001;71:1759
 • Tümör boyutu önemli
 • 3 cm ölçüsü tartışmalı
t3 veya t 4 t m r deslaurers j gregoire j chest 2000 117 96s
Tümör , akciğer parenkim alanının dışına taşmış ancak , hala rezeke edilebilecek durumda ise; T3 olarak isimlendirilir.

Tümör, genellikle küratif veya tam rezeksiyonu engelleyecek şekilde ekstrapulmoner yapılara aşırı invazyon gösteriyor ise ;T4 olarak isimlendirilir.

T3 veya T 4 tümör Deslaurers J, Gregoire J. Chest 2000;117:96S
diyafragma invazyonu
Diyafragma invazyonu
 • Diyafragma invazyonu T3
 • Diyafragma altındaki periton, karaciğer,dalak, omentum,kolon, mide, ince barsak gibi organların invazyonu T4
vertebra korpus invazyonu t4
Vertebra korpus invazyonu (T4)
 • Vertebra cisim invazyonu T4
 • Kostatransvers foramen tutulumu T4
 • Tümörün spinal kanal uzanımı T4
 • Tümör vertebraya komşu , ancak erozyonun radyolojik invazyonu yok; plevra, prevertebral fasya, periost tutulumu T3
frenik sinir
Frenik sinir
 • Diyafragma paralizisi yapar
 • Komşu tümörün invazyonu sonucu gelişir.
 • Kolaylıkla rezeke edilebeleceği için;

başkaca faktör yok ise T3

vagus ve rek ren larengial sinir
Vagus ve reküren larengial sinir
 • RLS’in AP lenf nodu nedeniyle invazyonu T4
 • Vagus invazyonları başkaca bir faktör yok ise T3
 • Ancak, RLS ayrılma hizası üstünde olmadıkça vagus sinir tutulumu asemptomatiktir.
t1 t m r
T1 tümör
 • Skuamöz hücreli karsinom
evrelemeyi ne zaman yapmal
Evrelemeyi ne zaman yapmalı?
 • 71 y. Erkek, Skuamöz hücreli karsinom
 • Pnömoni tablosu
 • Antibiyotik tedavisi sonrası (Tümör+pnömoni+parapnömonik effüzyon)
ctnm lob atalektazisi
cTNM (Lob atalektazisi)
 • Sol üst lobda santral kitle [T2 (3?)], atelektazi (T2)
 • LLL6 kitle [T2(3?)], atelektazi (T2)
ma bac ptnm t4n2mx
MA, BAC, pTNM; T4N2Mx
 • Mediastinal yağlı doku, aorta üzerinde mediastinal plevra, göğüs duvarı sıkı yapışıklık,aorta salim
 • IPV intraperikardial tutulum (T4)
 • 4L,5,7,8,10 malign lenf nod
m y 48y e skuam z h creli ca
M.Y. 48y ,E, Skuamöz hücreli Ca

Göğüs duvarı invazyonu nedeniyle T3

Farklı lobda nodül nedeniyle T4

g s duvar invazyonu t3
Göğüs duvarı invazyonu T3
 • İster sadece paryetal plevrayı tutsun isterse cilt altına kadar derin invazyon olsun hepsi aynı T3 grubu içinde değerlendirilir.
h d 559y e skuam z h creli ca
H.D. 559y, E, Skuamöz hücreli ca
 • Eylül-2005 orta lobda kitle ve lob atelektazisi, efüzyon
 • Ocak-2006, intermedier bronş tam tıkalı(T3) , orta ve alt lob atelektazisi(T2) ;
 • Arka mediasten invazyonu(T4)
h t 68y e khdak
H.T., 68y, E, KHDAK
 • Mediasten-VCS-arkus aorta(?) invazyonu nedeniyle ; T4
slide36

CT scan (top left, A) showing tumor contact with the aorta approximately 5 cm in length and no detectable aortic wall structure

Schroder, C. et al. Chest 2005;127:438-442