Dobre rz dzenie pa stwo obywatelskie
Download
1 / 9

Dobre rz?dzenie, pa?stwo obywatelskie - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Dobre rządzenie, państwo obywatelskie. Dobre rządzenie, państwo obywatelskie Podsumowanie. MODERATOR KA : KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH UCZESTNICY / PANELIŚCI: GRAŻYNA KOPIŃSKA (FSB) WITOLD MONKIEWICZ (FRDL) KRZYSZTOF IZDEBSKI (SLLGO)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dobre rz?dzenie, pa?stwo obywatelskie' - stacie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dobre rz dzenie pa stwo obywatelskie podsumowanie
Dobre rządzenie, państwo obywatelskiePodsumowanie

MODERATORKA: KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ

STOWARZYSZENIE LIDERÓW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH

UCZESTNICY / PANELIŚCI:

GRAŻYNA KOPIŃSKA (FSB)

WITOLD MONKIEWICZ (FRDL)

KRZYSZTOF IZDEBSKI (SLLGO)

TOMASZ SIEMONIAK (MSWiA)


Elementy diagnozy
Elementy diagnozy

 • Słabe zainteresowanie obywateli sprawami wspólnymi

 • Zachowania władz i administracji mogą wpływać na zniechęcanie obywateli do podejmowania działań

 • Niskie poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne

 • Niskie zaufanie do instytucji

 • Niski walor dobra wspólnego


Ciekawe przyk ady dzia a
Ciekawe przykłady działań

Krajowe

Zagraniczne

 • Monitoring procesu stanowienia prawa (Fundacja im. Stefana Batorego)

 • Akcja Przejrzysta Polska (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)

 • Referenda ogólnokrajowe w Szwajcarii i Nowej Zelandii

 • Budżet partycypacyjny w Brazylii (i w innych krajach)

 • Program Przejrzysty Urząd w Dortmundzie


Najwa niejsze rekomendacje do samych siebie
Najważniejsze rekomendacje - do samych siebie

 • Doskonalmy kompetencje swoje i obywateli/lek, gromadźmy rzeczowe argumenty i dokładnie badajmy problemy, aby w dialogu z władzami nasz głos miał szansę przyczynić się do znalezienia rozwiązania możliwie najlepszego w danej sytuacji.

 • Prowadząc działania rzecznicze czy przyczyniając się do stworzenia nowych rozwiązań, dbajmy o zbadanie czy faktycznie założone cele są osiągane.

 • Pracując z obywatelami/kami dbajmy o wzmacnianie ich poczucia prawa do zabierania głosu, przedstawiania własnych potrzeb, a także krytykowania.


Najwa niejsze rekomendacje do samych siebie1
Najważniejsze rekomendacje - do samych siebie

Pomimo małej skuteczności nie rezygnujmy z dążenia do uzyskania wpływu na realizowane polityki, zwłaszcza gdy wiemy, że nasz głos przyczyni się do lepszych ich osiągnieć.

Zakładajmy koalicje

Domagajmy się instytucjonalizacji wpływu organizacji pozarządowych na proces stanowienia prawa

Wszystkie swoje środki przeznaczajmy na sprawdzanie jak władze wywiązują się z obowiązującego prawa – jedna strona łamie zasady, a drugą się aktywizuje!


Rekomendacje dla rz du
Rekomendacje dla rządu

Potrzebna nowelizacja ustawy lobbingowej (tak, żeby jasno określone było co należy robić z uwagami partnerów);

Konieczna jest zmiana stylu prowadzenia konsultacji społecznych aktów prawnych;

Powinien być wprowadzony obowiązek ustosunkowania się do uwag partnerów społecznych;

Potrzebne jest ujednolicenie wpływu różnych aktorów – Komisja Trójstronna oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu obejmują tylko niektóre środowiska a mają niewspółmiernie większy wpływ niż inne podmioty, zaś podejmowane decyzje dotyczą nas wszystkich;

Wysłuchanie publiczne powinno być możliwe na poziomie prac rządowych;

Powinna zostać uchwalona ustawa o konsultacjach społecznych;

Przydatne byłyby proste broszury z informacjami dotyczącymi opracowywania aktów prawnych


Rekomendacje dla samorz du
Rekomendacje dla samorządu

Nie należy traktować projektów zmian w urzędzie w sposób formalny – przygotowywanie dokumentów jedynie, to ma swój cel – dobrze jest włączać pracowników (a w kwestiach dotyczących mieszkańców również ich);

Eksperymentować – mieć odwagę szukać obywatela, docierać go do niego (znaleźć go choćby na plaży) – nie zastanawiać się czemu obywatel nie przychodzi tylko sprawić by przychodził/a.


Najwa niejsze rekomendacje
Najważniejsze rekomendacje

Władze publiczne / politycy

Inne instytucje / środowiska

 • Rząd:

  • Przygotowujcie systemy, strategie i politykę możliwie jasno i przejrzyście i komunikujcie je w sposób zrozumiały

  • Pamiętajcie o tym, że wszyscy ponosimy skutki politycznych decyzji

 • Władze samorządowe:

  • Podejmujcie działania konsultacyjne czy podnoszące jakość Waszej pracy pamiętając o tym, że działacie na rzecz mieszkańców (nie traktujcie ich instrumentalnie)

  • Szukajcie nowych, adekwatnych dla lokalnych warunków rozwiązań, nie zniechęcajcie się brakiem odzewu na pierwsze próby nawiązania dialogu z mieszkańcami

   Reagujcie na nasze głosy, uwagi, informacje zwrotne

 • Media

  • W pierwszej kolejności przedstawiajcie nam jakie są konsekwencje proponowanych przez władze i polityków rozwiązań