Download
geriatrisk afdelings kompetence og uddannelsesprogram n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geriatrisk Afdelings kompetence- og uddannelsesprogram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geriatrisk Afdelings kompetence- og uddannelsesprogram

Geriatrisk Afdelings kompetence- og uddannelsesprogram

226 Views Download Presentation
Download Presentation

Geriatrisk Afdelings kompetence- og uddannelsesprogram

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Geriatrisk Afdelings kompetence- og uddannelsesprogram Aktivitetshjul B Nytår Brand, E-learning M G M Tværfaglige G-dage M G Individuel Introduktion G Geriatrisk grunduddannelse M December Januar M Modulkursus i Sygepleje Februar M November G M B Oktober Marts 2014 G M September April M August Maj Tværfagligt - intro for nyansatte G M Juli Juni M G Geriatrisk Afdeling OUH, Svendborg Sygehus 1