pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą) sudaro:. Lietuvių kalbos patikrinimas (raštu) ; Lietuvių kalbos patikrinimas (žodžiu) ; Matematikos žinių patikrinimas (raštu). Patikrinimo laikas. Lietuvių kalba raštu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas' - spiro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pupp pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinim sudaro
PUPP (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą)sudaro:
 • Lietuvių kalbos patikrinimas (raštu);
 • Lietuvių kalbos patikrinimas (žodžiu);
 • Matematikos žinių patikrinimas (raštu).
patikrinimo laikas
Patikrinimo laikas
 • Lietuvių kalba raštu:

gegužės 24 d. (pirmadienį) 9.00 val.

 • Lietuvių kalba žodžiu:

birželio 1-2 d. (antradienį arba trečiadienį) nuo 9.00 val.

 • Matematikos žinių patikrinimas:

birželio 7 d. (pirmadienį) 9.00val.

slide4

Lietuvių kalba (raštu)

  • 9.00-11.00 val. – I dalis (rašinys)
  • 12.15-13.45 val. – II dalis (testas)
 • Priemonės, kuriomis gali naudotis mokiniai:
 • rašymo priemonės (mėlynai rašantis rašiklis, pieštukas),
 • trintukas.
slide5

Lietuvių kalba (žodžiu)

Mokinys 10 min. atsakinėja pagal iš anksto paskelbtą atsakinėjimo grafiką:

iki 5 min. kalba pasirinktu klausimu,

iki 5 min. kalbasi su mokytoju tuo pačiu klausimu.

Kalbėjimo temos:

1. Knyga ir mes.

2. Jauno žmogaus pilietiškumas.

3. Mokslo pasiekimai mūsų gyvenime.

4. Kultūra ir jaunimas.

5. Žmogus ir aplinka.

slide6

Priemonės, kuriomis gali naudotis mokiniai:

Rašymo priemonės (tušinukas arba parkeris).

Jei mokinys pavėluoja, jis ruošiasi ir atsakinėja po paskutinio pagal sąrašą mokinio.

slide7

Matematika (raštu)

  • 9.00-11.00 val.
 • Priemonės, kuriomis gali naudotis mokiniai:
 • rašymo priemonės (mėlynai rašantis rašiklis, pieštukas),
 • trintukas,
 • braižybos įrankiai,
 • skaičiuoklis be tekstinės atminties.
slide8

Vidurinio ugdymo programa – tai mokymosi programa, apimanti dvejus metus (III ir IV klases)

slide9

Vidurinio ugdymo programoje mokomųjų dalykų turinys pateikiamas kursais

(A arba B) ir moduliais.

B - bendrasis kursas perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą.

A - išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotas į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.

slide10

Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal jų individualius ugdymo planus, kurie gali skirtis dalykais, dalykų kursais ir moduliais.

Individualus ugdymo planas sudaromas visai vidurinio ugdymo programai – III ir IV klasėms.

besimokan io pagal vidurinio ugdymo program mokinio individual ugdymo plan sudaro
Besimokančio pagal Vidurinio ugdymo programą mokinio individualų ugdymo planą sudaro:

1. Branduolys – privalomi pasirinkti dalykai B kursu.

2. Pasirinktas mokymosi turinys:

 • papildomi branduolio dalykai,
 • dalykų išplėstiniai kursai,
 • dalykų moduliai,
 • pasirenkamieji dalykai.
branduol sudaro i dalyk b kursai
Branduolį sudaro šių dalykų B kursai:

1. Dorinis ugdymas;

2. Lietuvių kalba;

3. Anglų kalba;

4. Matematika;

5. Socialinio ugdymo dalykas;

6. Gamtamokslinio ugdymo dalykas;

7. Meninio ugdymo dalykas;

8. Kūno kultūra.

1 dorinis ugdymas
1. Dorinis ugdymas

Dvejiems mokymosi metams pasirenkamas vienas iš šių dalykų:

 • tikyba (tik B kursas);
 • etika (tik B kursas).
3 angl kalba 4 matematika renkamasi b arba a kursai
3. Anglų kalba.

4. Matematika.

Renkamasi B arba A kursai.

2. Lietuvių kalba.
5 socialinio ugdymo dalykas ai
5. Socialinio ugdymo dalykas(-ai):
 • Istorija (B arba A kursas);
 • Geografija (B arba A kursas).
6 gamtamokslinio ugdymo dalykas ai
6. Gamtamokslinio ugdymo dalykas(-ai):
 • Biologija (B arba A kursas);
 • Chemija (B arba A kursas);
 • Fizika (B arba A kursas).
7 meninio ugdymo dalykas tik b kursu
7. Meninio ugdymo dalykas (tik B kursu)

Dvejiems metams pasirenkamas vienas iš šešių siūlomų:

 • dailė + dizainas arba tapyba,
 • muzika + choras arba vokalas, arba instr. ansamblis,
 • šokis (liaudies),
 • dailieji amatai (technologijos),
 • medžio apdirbimo pagrindai (technologijos),
 • teatras.
8 k no kult ra tik b kursu
8. Kūno kultūra (tik B kursu)

Dvejiems metams pasirenkama viena iš šių pakraipų:

 • bendroji kūno kultūra,
 • aerobika.
pasirenkamieji dalykai rinktis neprivaloma
Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):

1. Antra užsienio kalba – kalba, kurios mokėsi nuo 6-os iki 10-os klasės.

Tai gali būti:

- rusų kalba (A arba B kursu);

- prancūzų kalba (A arba B kursu);

- vokiečių kalba (A arba B kursu).

pasirenkamieji dalykai rinktis neprivaloma1
Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):

2. Trečia užsienio kalba – kalba, kurios nesimokė.

Tai gali būti:

- rusų kalba (B kursu);

- prancūzų kalba (B kursu);

- vokiečių kalba (B kursu).

pasirenkamieji dalykai rinktis neprivaloma2
Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):

3. Informacinės technologijos

(B kursu);

4. Informacinės technologijos – multimedija (A kursu);

5. Informacinės technologijos – programavimas (A kursu).

pasirenkamieji dalykai rinktis neprivaloma3
Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma):

6. Braižyba.

7. Ekonomikos pagrindai.

8. Psichologija.

9. Geopolitika.

10. Teisės pagrindai.

dalyk moduliai rinktis neprivaloma rekomenduojama pasirinkus dalyko a kurs
Dalykų moduliai (rinktis neprivaloma, rekomenduojama pasirinkus dalyko A kursą):

-Lietuvių kalba (1 pamoka per savaitę).

- Anglų kalba (1 pamoka per savaitę).

- Matematika (1 pamoka per savaitę).

- Istorija (1 pamoka per savaitę).

 • Fizika (1 pamoka per savaitę).
 • Chemija (1 pamoka per savaitę).
 • Biologija (1 pamoka per savaitę).
 • Informacinės technologijos – programavimas (1 pamoka per savaitę).
savaitinis pamok skai ius nuo 28 iki 32

Savaitinis pamokų skaičius – nuo 28 iki 32.

Dalykų skaičius – nuo 9 iki 13. (Moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai)

slide25

Parengtus individualius ugdymo planus mokiniai turi atnešti auklėtojams(-oms) balandžio 19 dieną (pirmadienį).

individualaus ugdymo plano koregavimo galimyb s
Individualaus ugdymo plano koregavimo galimybės
 • 1. III klasėje po I pusmečio;
 • 2. Baigus III klasę;
 • 3. IV klasėje – ne vėliau kaip įpusėjus I pusmečiui.
 • Nekoreguojami pasirinkti dalykai:

- dorinis ugdymas, - menai,

- kūno kultūra.

administracin s pamok lankymo iii iv gimnazijos klas se steb senos etapai
Administracinės pamokų lankymo III–IV gimnazijos klasėse stebėsenos etapai
 • Lankomumo problemų sprendimo grupės posėdis III klasės I pusmečio viduryje.
 • Mokytojų tarybos posėdis III klasėje po I pusmečio.
 • Lankomumo problemų sprendimo grupės posėdis II pusmečio viduryje.
 • Mokytojų tarybos posėdis baigiantis III klasės mokymosi metams.
 • Lankomumo problemų sprendimo grupės posėdis IV klasėje I pusmečio viduryje.
 • Mokytojų tarybos posėdis IV klasėje po I pusmečio.