etatinis apmok jimas ir mokinio krep elio tobulinimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etatinis apmokėjimas ir Mokinio krepšelio tobulinimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etatinis apmokėjimas ir Mokinio krepšelio tobulinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Etatinis apmokėjimas ir Mokinio krepšelio tobulinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 338 Views
 • Uploaded on

Etatinis apmokėjimas ir Mokinio krepšelio tobulinimas. Arūnas Plikšnys Bendrojo ugdymo departamento direktorius, 2008 03 14, Vilnius. FINANSAVIMO SISTEMOS RAIDA . Iki 1990 03 11 (ped. norma 18, išsil., stažas, priedai, tarifikacija pagal kl. komplektus)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etatinis apmokėjimas ir Mokinio krepšelio tobulinimas' - finian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etatinis apmok jimas ir mokinio krep elio tobulinimas

Etatinis apmokėjimas ir Mokinio krepšelio tobulinimas

Arūnas Plikšnys

Bendrojo ugdymo departamento direktorius,

2008 03 14, Vilnius

finansavimo sistemos raida
FINANSAVIMO SISTEMOS RAIDA
 • Iki 1990 03 11 (ped. norma 18, išsil., stažas, priedai, tarifikacija pagal kl. komplektus)
 • 1991 m. Švietimo įstatymas (išsil., darbo stažas, kvalif.)
 • 1992 - Švietimo koncepcija ir programa
 • 1993 - atestacija, pedagogo kvalifikacija
 • 1996 - tarifinių atlygių koeficientai BA
 • 1998 - papildomai apmokamos valandos
 • 2002 – Mokinio krepšelio įvedimas
 • 2003 06 17 LR Švietimo įstatymas (išsil., darbo stažas, kvalif.)
 • 2003 07 04 LR Seimo nutarimas VŠS nuostatų/2003 – 2012/
 • 2004 09 30 LRV nutarimas dėl naujos apmokėjimo tvarkos
 • 2007 1130 Premjero darbo grupė dėl ilgalaikės programos
 • 2007 12 19 LRV nutarimas Nr. 1383 dėl NMASĮP pakeitimo
nauja mokytoj darbo apmok jimo sistemos gyvendinimo programa
Nauja mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programa
 • LRV 2004 09 30 Nr.1231
 • Prie etatinio bus pereita 2009 m.
 • 2003 m. VMA – 1168 Lt, 26,4 val./sav., iš jų 21,3 kontaktinės val., 5,1 papildomos,
 • I laikotarpis nuo 2009 01 01 – 30 val./sav.
 • II laikotarpis nuo 20012 01 01 -36 val./sav.
 • Vadovams – 40 val./sav. iš jų iki 5 kont. val.(>mok.)
 • 2007 01 01 – 19 kotaktinių val. norma
 • 2008 01 01 – 20 kont. val. norma
 • Nuo 2007 01 01 – 25,3 val./sav. (18 kont. ir 7,3 ne)
teisinis pagrindas
TEISINIS PAGRINDAS
 • LR SEIMO 2003 m. liepos 4 d. NUTARIMAS Nr.IX-1700 “DĖL VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2003–2012 METŲ NUOSTATŲ“ IV s. 11 p. 2 d. :– įvedama mišri – etatinė ir valandinė – mokytojų apmokėjimo už darbą sistema. Efektyvinant ugdymą, mokymą ir studijas, keliami dėstytojų ir mokytojų atlyginimai.
 • 2003 11 19 d. ir 2004 05 19 d. LRV Strateginio planavimo komiteto posėdžių protokolai – iš esmės pritarti modeliui ir pereiti prie etatinio apmokėjimo nuo 2008 01 01, suderinti su FM, LSA ir ŠDPS
 • LRV 2004 09 30 Nr. 1231 “Dėl naujos mokytojų ”
mokytoj darbo apmok jimo vedimo tikslai ir u daviniai
MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮVEDIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 • TIKSLAS:Pagerinti mokytojų ir mokyklų vadovų bei pavaduotojų darbo kokybę, sutvarkant darbo apmokėjimo sistemą ir padidinant atlyginimą
 • UŽDAVINIAI:

1.Suderinti bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo pricipussu mokytojų darbo apmokėjimo tvarka.

2. Apmokėti mokytojams už realiai atliekamus darbus.

3. Taikyti vienodus apmokėjimo principus visiems mokytojams už atliekamą tą patį darbą, nepriklausomai nuo mokyklos tipo.

4. Sukurti mokytojams saugesnę apmokėjimo sistemą

mokytoj darbo apmok jimo modelis
MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO MODELIS
 • Mokytojo etatas – 30 val. per savaitę iš jų :
 • Kontaktinės valandos:18 –22(vidurkis20)

2. Papildomos (nekontaktinės) valandos:

 • 1- 5 val. už pasiruošimą pamokoms
 • 1-6 val už darbų tikrinimą ir vertinimą
 • 0-5 val. kl. Auklėtojo darbas
 • 1-4 val. mokinių ir tėvų konsultavima
 • 0-4 val. už kitus papildomus darbus
programos gyvendinimo laikotarpiai
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIAI
 • I laikotarpis – 2005 09 01 – 2009 12 31: etatas – 30 val., iš jų 20 val. kontaktinių ir 10 val. papildomų (393,6 mln. Lt)
 • II laikotarpis – 2010 01 01 – 2012 12 31:

etatas – 36 val., iš jų 20 val. kontaktinių ir 16 val. papildomų (437,3 mln. Lt), atlyginimas visiems dar padidės 21,7 %( apie 400 Lt)

 • Viso: reikės 830,9 mln. Lt , atlyginimas padidės mokytojams – 860 Lt, kitiems – 715 Lt
lrv sprendimas 2004 09 30
LRV SPRENDIMAS 2004 09 30
 • Pereiti prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo nuo 2009 01 01, prieš tai ŠMM iki 2008 05 01 pateikia priemonių planą Vyriaysybei.
 • Iki 2009 05 01 LRV pateikti priemonių planą dėl II laikotarpio
 • LSA – pritarė,
 • LŠDPS – pritarė, siūlė įgyvendinimo laiką sutrumpinti nuo 8 m. iki 6 m.
 • FM pasiūlė I laikotarpį pratęsti iki 2009 m.
me 3 met patirtis
ME 3 metų patirtis
 • Per tris metus skirtos 3 val. už papildomus darbus: 1 už pasirengimą, 2 val. už kitus (27.4 punktas) – 218, 655 mln. Lt
 • ME taikomas – 73 tūkst. mokytojų ir vadovų
 • Nuo 2003 iki 2007 m. pedagogų skaičius, turinčių virš 36 val. padidėjo nuo 5% iki 25%
 • Pradėjo trūkti mokytojų: dalis išėjo, naujų nepriima.
 • Per 3 metus mokinių sumažėjo 75 tūkst. (15%, 75 mokyklos po 1000 mok., Vilniaus m., mokytojų turėtų apie 5-7 tūkst.)
 • Reikia sparčiau kelti TAK, dėl ekonomikos ir infliacijos augimo
lrv programos pakeitimas 1
LRV Programos pakeitimas (1)
 • Mokytojo etatas – 30 darbo valandų savaitė
 • Kontaktinių val. etate – 20, papildomų – 10 val.
 • Nustatomi tarifinio atlyginimo koeficientai už 30 val./sav (priklauso nuo darbo stažo ir kva. kat.)
 • Išlaisvinamos papildomos valandos (“šakutės”)
 • II laikotarpyje visas numatytas lėšas skirti tarifinio atlyginimo didinimui
 • Mokytojas gali dirbti 36 val./sav., m. m. eigoje 40 val.
 • Visos valandos virš etato – tik kontaktinės, kurių įkainis didesnis nei etate
lrv programos pakeitimas 2
LRV Programos pakeitimas (2)

Nuo 2008 09 01 įvedama 20 kont. val. norma

Nuo 2008 09 01 įvedama 2,4 papildomos val.

Nuo 2008 09 01 įvedamas etatinis apmokėjimas

Tarifinio atlygio koeficientas – 14,65 (1743 Lt)

Valandinis įkainis virš etato – 21,1 Lt (14,6459)

eksperimentas
EKSPERIMENTAS
 • Eksperimentinis etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas – 2007 07 17, Nr.ISAK – 1462
 • 12 mokyklų, Vilniaus m., Kauno raj., Šiaulių m., 842 tūkst. Lt
 • MSTP – 26 mokyklos
 • 2008 m 1,9 mln. Lt (8 mėn.)
eksperimento pirmi rezultatai
Eksperimento pirmi rezultatai
 • Reikėjo susitarti su kolektyvu
 • Darbo apmokėjimo aprašas lankstesnis
 • Neliko problemos dėl vadovavimo klasei
 • Atlyginimai padidėjo 10 proc. dėl 2,4 val. pridėjimo už papildomus darbus. Vidutiniškai apie 200 Lt (nuo 100 Lt iki 600 Lt)
 • Mažesnėse mokyklose palankesnės sąlygos įgyvendinti etatinio apmokėjimo modelį
 • Atsirado lėšų rezervas papildomiems darbams
problemos
Problemos
 • Noras visiems mokytojams turėti mažiau kontaktinių val. etate
 • Suku padalinti val. už papildomus darbus
 • Kai kuriems mokytojams neužtenka etate papildomų valandų
 • Didelėse mokyklose per pusę mokytojų dirba 36 ir daugiau val. per savaitę
 • Virš etato tarifikuojamos “faktinės” valandos
si lymai
Siūlymai
 • Nesmulkinti nekontaktinių val. skyrimo konkretiems darbams – įgyvendinta 2008 01 01
 • Už vadovavimui klasei skirtas valandas iškelti už etato arba skirti priemoką - įgyvendinta
 • Tarifikuoti kontaktines val. virš etato - nepritarta
 • Už papildomus darbus, nenumatytus mokytojo pareigybės apraše, mokėti priedus – mokama
 • Pačiai mokyklai spręsti dėl apmokėjimo, pagal gautas lėšas ir laikantis etato principo 20+10
darbo grup iki 2007 12 20 pareng mppa projekt
Darbo grupės vadovas – Arūnas Plikšnys, ŠMM.

Mindaugas Briedis, ŠMM;

Juozas Chmeliauskas, Profesinių mokyklų direktorių asociacijos prezidentas, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktorius;

Rasa Jasmontienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja, Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos mokytoja;

Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas, Elektrėnų "Ąžuolyno" vidurinės mokyklos mokytojas;

Rita Jucienė, ŠMM;

Regina Klepačienė, ŠMM;

Regina Lisauskienė, Savivaldybių švietimo padalinių vadovų asociacijos atstovė, Ignalinos rajono savivaldybes administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

Sigitas Žilionis, ŠMM.

Danutė Puchovičienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė;

Aldona Kindurienė, Krikščioniškos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narė, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokytoja;

Rita Klasauskienė, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos narė, Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos matematikos mokytoja;

Vilija Klimavičienė, Lietuvos gimnazijų asociacijos atstovė, Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorė;

Rimutė Šileikienė, Krikščioniškos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Vilniaus ,,Sietuvos" vidurinės mokyklos mokytoja;

Jurgita Šerpetauskienė, ŠMM;

Reimundas Varapickas, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos atstovas, Šiaulių rajono Bubių pagrindinės mokyklos direktorius;

Jūratė Voloskevičienė, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė, Kauno Vaižganto vidurinės mokyklo mokytoja;

Darbo grupė iki 2007 12 20 parengė MPPA projektą
kas susitarta
Kas susitarta?
 • Aprašas skirtas mokytojams dirbantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
 • Yra du projektai (ŠMM ir PS) – parengtas naujas
 • Aprašas yra pavyzdinis, darbdavys tvirtina konkretų kiekvieno mokytojo pareigybės aprašą
 • Apraše nurodomi tie darbai, kurie yra susiję su tiesioginiu mokytojo darbu
 • Visi kiti darbai (nesusiję) nevardinami, tačiau už juos apmokama atskirai teisės aktų nustatyta tvarka
 • Aprašo struktūra
apra o strukt ra
Aprašo struktūra

I. Bendros nuostatos

II. Pagrindiniai mokytojo veiklos tikslai

III. Mokytojo teisės

IV. Mokytojo pareigos ir atsakomybė

V. Baigiamosios nuostatos

mokytojo teis s
Mokytojo teisės
 • Siūlyti savo individualias programas,
 • Pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas.
 • Pasirengti ir vesti papildomo ugdymo užsiėmimus, vadovauti klase/ grupei.
 • Ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
 • Būti atestuotu ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.
 • Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
 • Turėti tinkamai darbo ir mokymo priemonėmis aprūpintą darbo vietą
 • Dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų veikloje.
 • Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
mokytojo pareigos ir atsakomyb
Mokytojo pareigos ir atsakomybė
 • Planuoti savo ugdomąją veiklą.
 • Pasirengti pamokoms ir jas vesti.
 • Pasirengti papildomo ugdymo veiklai ir ją vesti.
 • Vertinti mokinių žinias , gebėjimus, pažangą ir pasiekimus.
 • Rengti užduotis ir mokyti mokinius pagal savarankiško mokymosi ir mokymo namuose tvarkas , juos konsultuoti ir organizuoti atsiskaitymą už dalyko programos kursą.
 • Organizuoti projektinę veiklą.
 • Dirbti su specialiųjų poreikių vaikais pagal pritaikytą dalyko programą .
 • Užtikrinti ugdytinių saugumą ugdymo veikloje
 • Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.
 • Dalyvauti mokyklos valdyme.
vadovauti klasei grupei
Vadovauti klasei/grupei
 • bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje/grupėje dirbančiais mokytojais mokinių ugdymo klausimais;
 • bendrauti, bendradarbiauti su klasės /grupės mokinių tėvais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;
 • padėti mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį, darbo ir poilsio rėžimą; stebėti mokinių elgesį, pasiekimus, informuoti apie tai tėvus globėjus, rūpintojus), imtis atitinkamų adekvačių prevencijos priemonių
 • kartu su mokiniais ir/ar tėvais (globėjais, rūpintojais) planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės/grupės veiklą;
 • padėti mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį.
baigiamosios nuostatos
Baigiamosios nuostatos
 • Mokytoją į darbą priimantis įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo supažindina pretendentą su šiuo aprašu.
 • Vadovaujantis šiuo aprašu ir atsižvelgiant į darbo funkcijas darbdavys tvirtina konkretų mokytojo pareigybės aprašą.
 • Jeigu mokytojo darbo apimtis viršija šiame aprašyme numatytas funkcijas, vadovaujantis LR Darbo kodekso 114 str., papildomiems darbams sudaroma atskira sutartis ir už darbą apmokama teisės aktų nustatyta tvarka.
ilgalaik mokytoj atlyginimo k limo programa
Ilgalaikė mokytojų atlyginimo kėlimo programa
 • 2007 11 12 ŠMM ir MPS SUSITARIMAS
 • Premjero sudaryta darbo grupė iki 2008 03 01 pateiks ilgalaikę mokytojų atlyginimo programą
 • Gruodžio mėn. darbo grupė nutarė, kad nuo 2008 09 01 prie etatinio darbo apmokėjimo nebus pereita
 • 2007 12 19 LRV pakeitė NMDASĮP ir įpareigojo ŠMM kartu su FM iki 05 01 pateikti pasiūlymus dėl II laikotarpio ir Ilgalaikę pedagogų darbo užmokesčio programą
 • 2008 m. sausį/vasarį darbo grupė pasiūlė pereiti prie etatinio apmokėjimo nuo 2009 09 01 ir tarnybinio atlyginimo koeficientą padidinti 10 %. 2010 – 10%, 2011 – 10% (be infliacijos procento kėlimo)
vidutinis mokytojo atlyginimas
Vidutinis mokytojo atlyginimas
 • MA vidurkis 2000-2008
ilgalaik pedagogini darbuotoj darbo u mokes io didinimo programa
Ilgalaikė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa
 • LRV 2008 03 05 d. Nr. 193
 • Nuo 2008 09 01 iki 2011 12 31 d.- 92%, 2,302 milj. Lt
 • Taikoma valstybinių ir savivaldybių švietimo ir kitų įstaigų pedagoginiams darbuotojams
 • 2008 09 01 – 20%
 • 2009 01 01 – 10%
 • 2009 09 01 – 10% ir pereinama prie etatinio, kitiems dar 9,5%
 • 2010 01 01 ir 2011 01 01 – po 10%
 • 2008 m. – 162 mln. Lt, 2009 m.- 884 mln. Lt, 2010 m. 829 mln. Lt, 2011 m. – 427 mln.Lt
moksleivio krep elis
MOKSLEIVIO KREPŠELIS
 • NORMINIAI DOKUMENTAI:
 • 2002 m. Valstybės biudžeto įstatymas (2001 12 13 įstatymas Nr. IX-643)
 • Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodika (2001 06 27 d. LRV nutarimas Nr.785)
 • Finansavimo reformos nuostatos (2001 12 14 LRV nutarimas Nr.1520)
 • ŠMM ir FM įsakymas dėl nuostatų įgyvendinimo (2002 01 21 Nr.69/19)
 • Metodinės rekomendacijos (ŠMM2002 01 21 Nr.68)
moksleivio krep elis 2002
MOKSLEIVIO KREPŠELIS 2002
 • MK = 1521 Lt(1/3 : 10.5 Lt – vadovėliams, 4.5 Lt – kvalifikacijai, 2.1 Lt – mokymo priemonėms)
 • Tikslinė dotacija savivaldybėms 1 047 378 tūkst. Lt
 • Skirta daugiau negu 2001 m. – 64 000tūkst. Lt
 • Savivaldybės perskirstė tarp mokyklų – 4%(15%)
 • Savivaldybės iš krepšelio skyrė aplinkai – 102 mln. Lt (9.8 %)
 • Savivaldybės iš krepšelio skyrė kitoms švietimo įstaigoms – 6.2 mln. Lt (0.6%)
mo ksleivio krep elis 2003
MOKSLEIVIO KREPŠELIS 2003
 • MK = 1538 Lt ( 2/3 : 21 Lt, 9 Lt, 4.2 Lt)
 • Papildomai iš valstybės biudžeto –15 mln. Lt
 • Priešmokyklinio ugdymo grupių finansavimas – 27 mln. Lt (išėmimas)
 • Moksleivio krepšelis profesinėms mokykloms
 • Perskirstymas tarp mokyklų 5% (10% numatyta)
 • Aplinkai skirti tik sutaupytas lėšas
 • Kitoms švietimo įstaigoms lėšų neskirti
 • Atsiskaitymas tarp savivaldybių 2 k. metuose
mokinio krep elis 2004
MOKINIO KREPŠELIS 2004
 • Iki 05 01 – 1555 Lt (BMA – 105 Lt)
 • Nuo 05 01 – 1703 Lt (BMA – 115 Lt)
 • Nuo 05 01 – 9,5% padidėjo atlyginimas, taip pat vadovėliams 34,5 Lt, mokymo priemonėms – 6,9 Lt, kvalifikacijos tobulinimui – 14,8 Lt
 • Soc. pedagogams – 8,5 mln. Lt
 • Bibliotekininkams – 2,04 mln. Lt
 • Priešmokykliniam ugdymui – 24,5 mln. Lt
mokinio krep elis 2005
MOKINIO KREPŠELIS 2005
 • Priešmokykliniam ugdymui - 10% didesni SMK
 • Integruotiems spec. poreikių mokiniams 20 % didesni SMK, galimi mokytojų padėjėjų etatai
 • PPT finansuojamos iš MK lėšų
 • 2 profilinių klasių finansavimas iš MK lėšų
 • Priemiesčio mokyklų finansavimas kaip gyvenviečių mokyklų (Juodkrantė, Šventoji,kt.)
 • Perskirstymas lėšų tarp mokyklų – iki 5 %
mokinio krep elis 2006
MOKINIO KREPŠELIS 2006
 • 1942 LT Sutartiniam mokiniui
 • R=7.7 – apie 16 mln. Lt
 • Vadovėliams ir MP – 15 %(47.6Lt ir 10.2 Lt)- apie 7 mln. Lt
 • PPT – 50% padidinimas – 2.9 mln. Lt
 • 9-10 kl. Miesto pagrindinės – 22 mok.- 0,6 mln. Lt
 • Pažintinei veiklai apie 5 Lt SM – 2,5 mln. LT
 • Mokyklų vadovams – 16 mln. Lt
mokinio krep elis 2007
MOKINIO KREPŠELIS 2007
 • 2333 LT Sutartiniam mokiniui
 • Tikslinė dotacija – 1 504 mln. Lt
 • R=7.8 – apie 18 mln. Lt
 • Vadovėliams ir MP – 25 %(61,9Lt ir 12,4 Lt)- apie 12 mln. Lt
 • PPT – 25% padidinimas – 1,5 mln. Lt
 • 1-4 kl. Miesto pradinėms ir pagrindinėms – 20 mok.- ,6 mln. Lt
 • Integruotiems spec. poreikių mokiniams 33 %(+13%)– 6 mln.Lt
 • Pažintinei veiklai apie 7,3 Lt SM – 2,5 mln. LT
 • Profesiniam konsultavimui apie 3,7 Lt – 2,5 mln. Lt
 • Daugiakalbėms mokykloms – 20% (+10%) – 2,1 mln. Lt
mokinio krep elis 2008
MOKINIO KREPŠELIS 2008
 • Nuo 01 01 -2684 LT, o nuo 09 01 3060 Lt SM
 • Tikslinė dotacija – 1 748 mln. Lt
 • R=9,09, o nuo 09 01 R=15,94 – apie 243,6 mln. Lt
 • Vadovėliams ir MP – 11,3 %(68,97Lt ir 13,82 Lt)- apie 10 mln. Lt
 • PPT – 11,3% padidinimas – 0,8 mln. Lt
 • 5-8 kl. miesto pagrindinės, vidurinės – 22 mok.- 7,3 mln. Lt
 • Pažintinei veiklai apie 8,14 Lt SM – 2,5 mln. LT
 • Mokinių konsultavimui apie 4,15 Lt
 • Tautinių mažumų mokykloms 20 %(+10%) –9 mln. Lt
 • +2% valdymui
mk tobulinimas
MK Tobulinimas
 • MK 2002-2008
mokinio krep elis 2009
MOKINIO KREPŠELIS 2009
 • SMK – 15-20% didesni dėl TAK didinimo
 • 11 -12 kl. Vidurkis – 22 mokiniai
 • Formaliojo švietimo moduliai, kuriuos įgyvendina neformalaus švietimo mokyklos iš MK – lėšos iš atsiskaitymo už neformalų švietimą
 • IKT diegimas – MK (VB apie 13 mln. LT)
 • Pagalba švietimui – atskira eilutė 3 priede
 • Mokytojas stažuotojas ir mentoriai
 • BE vykdymas ir ME vertinimas – MK
alyje 1448 mokyklos
Šalyje -1448 mokyklos
 • 2166 klasių komplektai yra jungtiniai 2 ir daugiau klasių
 • 269 mokyklų 1-4 klasių komplektuose mokosi mažiau kaip 10 mokinių
 • 182 mokyklų 5-10 klasių komplektuose mokosi mažiau nei 10 mokinių
 • 16 vidurinių mokyklų 11-12 klasių komplektuose mokosi mažiau nei 15 mokinių
 • 16 pradinių mokyklų mokosi 20 ir mažiau mokinių
 • 95 pradinio ugdymo skyriuose mokosi 10 ir mažiau mokinių
 • 34 pagrindinio ugdymo skyriai
mokini mokytoj santykis 2005 2006
Mokinių mokytojų santykis 2005/2006
 • Tas pats nacionalinis rodiklis 2005/2006 m.m. – 8,3 vienam Lietuvos mokytojui tenkančių bendrojo lavinimo mokinių skaičius Eurostat 2005 m. duomenimis pagal pradinio ugdymo programą (ISCED – 1 ) besimokančių mokinių, tenkančių vienam mokytojui skaičius buvo 11,3, o pagal pagrindinio ugdymo programą (ISCED-2) besimokančių mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius buvo 8,8. Šie skaičiai vieni mažiausių Europos Sąjungoje. Šis rodiklis vaizdžiai parodo ar mokyklų steigėjai rūpinasi mokyklų tinklo pertvarka, ar efektyviai naudojamos lėšos. Galima sakyti, kad Lietuva viena turtingiausių valstybių pagal šį rodiklį.
 • Kitas Eurostat rodiklis – vidutinis pradinio ugdymo (ISCED – 1) klasių dydis 2005 . Jis buvo 14,8 mokinio vienoje pradinėje klasėje, tai pats mažiausias vidurkis Europos Sąjungoje.
mk tobulinimas1
MK TOBULINIMAS
 • Metodikos nauja redakcija:
 • Tikslinė dotacija pagal mokinių skaičių (miestai ir rajonai), paskirstymas pagal mokyklas kiekvienam mokiniui
 • Visiems vaikams vienoda pinigų suma (pagal koncentrus: 1-4 kl., 5-8 kl., 9-10 kl., 11-12 kl.)
 • Dabartinė metodika, patobulinta – daugiau laiptelių miestui ir kaimui
 • MK paskirstymas mokykloms
 • MK sudedamųjų dalių įgyvendinimas