slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stažuotės trukmė – 12mėn. 2013m. r ugsėjo 2d. – 2014m. r u gpjūčio 29d. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stažuotės trukmė – 12mėn. 2013m. r ugsėjo 2d. – 2014m. r u gpjūčio 29d.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Stažuotės trukmė – 12mėn. 2013m. r ugsėjo 2d. – 2014m. r u gpjūčio 29d. - PowerPoint PPT Presentation


  • 183 Views
  • Uploaded on

MENINI Ų PROJEKTŲ RENGIMAS IR VYKDYMAS ĮGYJANT NAUJŲ KOMPETENCIJŲ IR GEBĖJIMŲ DAILĖS UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SRITYJE. Stažuotės trukmė – 12mėn. 2013m. r ugsėjo 2d. – 2014m. r u gpjūčio 29d.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stažuotės trukmė – 12mėn. 2013m. r ugsėjo 2d. – 2014m. r u gpjūčio 29d.' - lamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MENINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR VYKDYMAS ĮGYJANT NAUJŲ KOMPETENCIJŲ IR GEBĖJIMŲ DAILĖS UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SRITYJE.

Stažuotės trukmė – 12mėn.

2013m. rugsėjo 2d. – 2014m. rugpjūčio 29d.

sta uot s institucija v kauno kolegija j vieno inskio men fakultetas a mackevi iaus g 27 kaunas
Stažuotės institucija – Všį Kauno kolegijaJ.Vienožinskio menų fakultetas(A.Mackevičiaus g. 27. Kaunas)

Stažuotės institucija

Všį Kauno kolegijaJ.Vienožinskio menų fakultetas(A.Mackevičiaus g. 27. Kaunas

  • StažuotojaIngrida Vaitkienė
  • Mentorėdr. Sigita Saulėnienė, Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto dekanė
programos tikslas
Programos tikslas
  • Tobulinti profesines ir dalykines kompetencijas bei plėtoti meninių projektų, skirtų vaikų ir jaunuolių kūrybiškumo ugdymui, rengimo ir praktinių gebėjimų įgyvendinimui.
slide4

Programos uždaviniai

  • 1.Parengti ir įvykdyti projektą vaikų ir jaunuolių kūrybiškumui ugdyti/ugdytis.
  • 2.Parengti neformaliojo švietimo veiklų planą jas įgyvendinant kūrybiškumo akademijoje „Menukas“ (J.Vienožinskio menų fakultete) įtraukiant Dailės pedagogikos ir Ikimokyklinio ugdymo studijų programų studentus.
  • 3.Tobulinti dalykinę kompetenciją lankant paskaitas stažuotės institucijoje ir studijuojant aktualią pedagoginę literatūrą.
  • 4.Asmeninių meninių gebėjimų prezentavimas stažuotės institucijoje surengiant personalinę parodą.
sta uot s eiga
Stažuotės eiga

Įgyvendinant stažuotės uždavinius parengtas tarptautinis projektas vaikų ir jaunuolių kūrybiškumui ugdyti/ugdytis. Projektas parašytas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui.

Projekto pavadinimas - ,,Senieji simboliai, ženklai nūdienos kultūroje.”

Projektas pradėtas rašyti:

2013 spalio mėn. baigtas 2014 sausio mėn.

slide6

2013m. rugsėjo mėn.- gruodžio mėn. Parengtos dailės mokymo užduotys, pritaikant jas asocialių šeimų vaikų socializacijos skatinimui.2013m. gruodžio mėn. 2014 birželio mėn. Parengti neformaliojo švietimo veiklų planai kūrybiškumo akademijai ,,Menukas”.2013m. spalio, 2014m.vasario mėn. lankomi seminarai: specialiųjų poreikių asmenų socializacija, mokinių elgesio problemos, paauglių mokymo psichologiniai ypatumai, veiksmo metodų taikymas, ugdymo aplinkų kūrimas, mokinio pažinimo ir pripažinimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimui.

slide7

2013m. rugsėjo mėn. 2014m. birželio mėn. darbas su studentais įgyvendinant numatytas edukacines veiklas

(Kūrybiškumo akademijoje ,,Menukas”).

Įgyvendinant stažuotės uždavinius tobulinau dalykinę kompetenciją, lankiau seminarus, paskaitas, studijavau aktualią pedagoginę literatūrą, organizavau respublikines ir tarptautines parodas, dalyvavau jose, asistavau organizuojant Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto renginius.

slide8

Stažuotės rezultatai:1.Parašytas tarptautinis projektas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainams. Projektinė veikla nukreipta į tarptautinius jaunų žmonių kūrybinius projektus pasikeičiant bendrakultūrinėmis vertybėmis, siekiant pasiekti kuo tampresnio kultūrino dialogo per menus. Projekte suplanuota, kad iš kiekvienos šalies dalyvaus po 6 mokinius iš viso 12 dalyvių ir 3 vadovai. Pagrindinės projekto veiklos: meniniai odos apdirbimo būdai ir tapyba ant šilko. Projekto pagrindinė tema - ,,Senieji simboliai , ženklai nūdienos kultūroje” įgalina ieškoti kultūrinių sąsajų ir skirtumų bendroje kūrybinėje veikloje.

slide9

2.Parengtos dailės mokymo užduotys vaikų socializacijos skatinimui. Skaityta tikslinė literatūra, lankyti seminarai skirti vaikų socializacijai, padėjo man ruošti šią programą.Ruošdama šią programą gilinausi į specialių poreikių vaikų psichologiją į veiksnius kurie lemia jų elgesį, kas formuoja jų charakterius. Ieškojau būdų kaip meniniais ugdymo būdais rasti kontaktą su vaikais turinčiais socialinių sunkumų. Manau, kad dažnoje mokykloje mokytojai susiduria su ugdytiniais kurie turi socialinių bendravimo sunkumų, kurie per integruotas kūrybiškumo skatinimo priemones galėtu spręsti savo problemas ir gebėtu integruotis į visuomenę.

slide10

Stažuotės metu seminaruose įgyta patirtis leis man, mokymo, ugdymo užduotis tikslingai pakreipti reikiama linkme, kad mokiniai pažintų savo ir kitų emocijas:1. Gebėtų išreikšti savo džiaugsmą.2. Išmoktų susitvarkyti su sunkumais ir emocijomis: pykčiu- baime pavydu – liūdesiu. 3. Kūrybinio proceso metu gebėtų įvardinti savo problemas, analizuotu ir kritiškai vertintu bei darytu išvadas.Mokytojo užduotis padėti vaikui atrasti vidinį tikslą jo motyvuotai veiklai nukreipti.Jo veiklą kreipti ne į rezultatą, o į procesą, emocijas ir vaiko individualybę.

slide11

Pagrindinis vaiko saviugdą lemiantis veiksnys – vidinė parengtis, vidinė motyvacija. Vienydamiesi būsimam darbui ar temai, vaikai mokės susikalbėti tarpusavyje, išgirsti ir pasisakyti.Programa nukreipta į tai, kad mokinys mokykloje galės:-plėtoti interesus ir meninius talentus ,-skatins savo motyvacinę veiklą ,-vystys savo stebėjimo, mąstymo ir vaizduotės vystymąsi, -mokės pažinti kalendorines šventes , tradicijas ir t.t.,-išmoks koncentruotis ,-plėtos savo kūrybiškumą ,-didins savęs pažinimo lygį ,-plėtos savo kūrybinę veiklą.

k rybi kumo ugdymo akademija menukas

KŪRYBIŠKUMO UGDYMO AKADEMIJA ,,MENUKAS”

,,Menuko” tikslai:

Puoselėti įgimtus vaikų gabumus meninei kūrybai

Tenkinti vaiko polinkį, bei pomėgi menui, estetinei saviraiškai

Skatinti kūrybišką mąstymą

Lavinti ne tik jausmus ir protą, išlaisvinti intuiciją, suteikti išminties

Ugdyti jautrumą kultūros vertybėms

slide24

2013m. rugsėjo mėn. 2014m. birželio mėn. darbas su studentais įgyvendinant numatytas edukacines veiklas

(Kūrybiškumo akademijoje ,,Menukas”).

2013m. rugsėjo mėn. 2014m. birželio mėn. darbas su studentais įgyvendinant numatytas edukacines veiklas

(Kūrybiškumo akademijoje ,,Menukas”).

justino vieno inskio men fakultetas

Justino vienožinskio menų fakultetas

,,Menukas”

Karolina Butkutė

Grupė: DM-1

2014m.

Kaunas