Los representantskap i aust agder 4 juni 2014 kommunereform og kommunestruktur
Download
1 / 11

LOs representantskap i Aust -Agder , 4. juni 2014: Kommunereform og kommunestruktur - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

LOs representantskap i Aust -Agder , 4. juni 2014: Kommunereform og kommunestruktur. Hva var egentlig spørsmålet? Hva er en robust kommune? Robust i forhold til hva? Er vi som innbyggere tjent med en slik utviklingen? Fagforbundets arbeidstakerperspektiv Den virkelige grunnen?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOs representantskap i Aust -Agder , 4. juni 2014: Kommunereform og kommunestruktur' - sopoline-tran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Los representantskap i aust agder 4 juni 2014 kommunereform og kommunestruktur
LOs representantskap i Aust -Agder, 4. juni 2014: Kommunereform og kommunestruktur

 • Hva var egentlig spørsmålet?

 • Hva er en robust kommune? Robust i forhold til hva?

 • Er vi som innbyggere tjent med en slik utviklingen?

 • Fagforbundets arbeidstakerperspektiv

 • Den virkelige grunnen?

  Unni Hagen, leder av strategisk stab i Fagforbundet


Kommunereform hva var egentlig sp rsm let
Kommunereform:Hva var egentlig spørsmålet?

I Sundvolden-erklæringen står det: - Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden, jf. samarbeidsavtalen (med Venstre og KrF). (…) Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.


Velferdssamfunnet

Økonomisk politikk

Organisert

arbeidsliv

Offentlig forvaltning

Mange bestemmer!


Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester”


Hva er en kommune
Hva er en kommune?

 • Synet på hva kommunene er og hva deres formål er, er avgjørende for hvordan kommunedebatten forløper. Er kommunen en samfunnsutvikler, demokratiarena og tjenesteforvalter der folkevalgte med makt og myndighet kan og skal fatte avgjørelser som omfatter lokalsamfunnene de sjøl bor i?

 • Eller er kommunene et bestillerkontor som skal iverksette statens politikk mest mulig effektivt og administrere for økt privatisering?


Hvorfor offentlig sektor hvorfor offentlig forvaltning
Hvorfor offentlig sektor?Hvorfor offentlig forvaltning?

” Jo, det er fordi mekanismene i privat sektor ikke er hensiktsmessig i

forhold til å oppnå det vi ønsker.

Derfor er det betenkelig at for å fornye offentlig sektor så innfører

politikerne markedsmekanismer fra privat sektor.

Dette er mekanismer som er årsak til at vi har offentlig sektor i

utgangspunktet. ”

Økonomiprofessor Bjarne Jensen, Klassekampen 14.2.2010


Offentlig eller privat ett fett
Offentlig eller privat – ett fett?

 • Konsernstyret:

 • Utpekt av eierne

 • Sikre avkastning på investert kapital

 • Styres av lønnsomhetsvalg, pris- og inntjeningsfokus

 • Kommunestyret:

 • Folkevalgt organ

 • Forvalte fellesskapets skattemidler og behov

 • Styres av demokrati, innsyn og kontroll


Demokratiske prosesser eller tvang
Demokratiske prosesser eller tvang?

2 av 3 Ap-ordførere har skrevet under på et opprop mot tvangsammenslåing

av kommuner:

”Ekspertutvalet sin konklusjon blir etter vår meining ei avsporing av ein viktig

debatt. I ein kommunereform må ein fyrst avklare kvaoppgåverkommunane i

framtida skal løyse, og på kva måte dette skal skje. Arbeidet med reformen har

starta i feil ende når det nå er satt eit tal på framtidige kommuneeiningar.

Diskusjonen om samanslåingar må starta ute i kommunane for å sikre lokal

forankring.

MeoppmodarArbeidarpartiet om å stå fast ved landsmøtevedtaket sitt

som seier at ei frivilleg linje er det som skal vera regelen i

Kommunestrukturreformar”


Tid for et oppgjør med sentralisering og markedstenkningTid for en grunnleggende samfunnsanalyse Tid for en annen kurs

 • Kommunestruktur – fylkeskommunens framtid

 • Kommersialiseringen av offentlig sektor

 • Det organiserte arbeidslivet – angrepene på opparbeidede rettigheter

 • Sentralisering av sykehus, politi og beredskap

 • Kystaksjon mot privatisering av fiskerressursene


Sentrale sp rsm l fagforbundet vil ha svar p
Sentrale spørsmål Fagforbundet vil ha svar på:

 • Er kommunesammenslåing riktig virkemiddel for bedre lokaldemokrati?

 • Vil større kommuner være bedre egnet til å ivareta innbyggernes og brukernes ønsker?

 • Er det fortsatt et mål å bevare bosetting over hele landet – og vil kommunereformen ta hensyn til dette?

 • Fylkeskommunens framtid som følge av en kommunereform?

 • Hva er hensiktsmessig styring og oppgaveløsning i kommunesektoren, på regionalt nivå og statlig nivå?

 • Hva er robuste kommuner?

 • Hvor stor må en kommune være for å garantere gode fagmiljø?


Oppsummering fagforbundet mener
Oppsummering Fagforbundet mener:

 • Fagforbundet mener at det skal være opp til kommunene selv om de vil slå seg sammen eller ikke.

 • Dette er et viktig demokratisk prinsipp som ble vedtatt av stortinget i 1995.

 • Fagforbundet mener kommunestrukturen bør være basert på en modell med tre forvaltningsnivå.

 • Oppgavefordeling må avklares før en går løs på spørsmålet om kommunestruktur


ad