Villet egenskade blant ungdom
Download
1 / 65

Forsker Mette Ystgaard - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Villet egenskade blant ungdom Konferanse i regi av kommunene i Aust-Agder og Sørlandet sykehus HF Arendal, 2 juni 2006. Forsker Mette Ystgaard. Selvmord pr 100 000, 15-19 år. Antall selvmord blant barn og unge i 2003. Populasjonsbaserte studier om forekomst av ”selvmordsforsøk”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forsker Mette Ystgaard' - nevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forsker mette ystgaard

Villet egenskade blant ungdomKonferanse i regi av kommunene i Aust-Agder og Sørlandet sykehus HFArendal, 2 juni 2006

Forsker Mette Ystgaard

Case studien c hild and a dolescent s elf harm in e urope deltakerland og samarbeidspartnere
CASE - studien ”selvmordsforsøk”Child and Adolescent Self harm in EuropeDeltakerland og samarbeidspartnere


Case studien c hild and a dolescent s elf harm in e urope
CASE - studien ”selvmordsforsøk”Child and Adolescent Self harm in Europe


Definisjon av villet egenskade
Definisjon av villet egenskade ”selvmordsforsøk”

En handling som ikke endte med døden, hvor individet med vilje gjorde en eller flere av følgende:

 • Initierte atferd (for eksempel kuttet seg selv, hoppet fra en høyde) i den hensikt å skade seg selv

 • Tok medikamenter i en mengde utover det som er foreskrevet eller som er vanlig anerkjent dose

 • Tok illegale stoffer/narkotika i den hensikt å skade seg selv

 • Svelget et ikke-fordøyelig stoff eller gjenstand

CASE studien


Hovedsp rsm l
Hovedspørsmål ”selvmordsforsøk”

 • Har du noen gang med vilje tatt en overdose (f. eks. piller eller annen medisin) eller forsøkt å skade deg selv på noen måte (som å kutte eller skjære deg)?

Beskriv hva du gjorde med deg selv denne gangen

CASE-studien


Forekomst av villet egenskade i l pet av livet og i det siste r i deltakerlandene
Forekomst av villet egenskade i løpet av livet og i det siste år i deltakerlandene

CASE studien


Metode
Metode siste år i deltakerlandene

CASE-studien


Metode ved siste villet egenskade hos gutter n 47 og jenter n 198 i norge
Metode ved siste villet egenskade siste år i deltakerlandenehos gutter (n=47) og jenter (n=198) i Norge

Gutter

Jenter

6,6%

29,8%

15,7%

53,2%

77,8%

17%


Forsker mette ystgaard

CASE-studien siste år i deltakerlandene

Intensjon

%


Hvor mange intensjoner
Hvor mange intensjoner? siste år i deltakerlandene

CASE studien


Villet egenskade selvskading selvmordsfors k og annet
Villet egenskade - selvskading, selvmordsforsøk og annet? siste år i deltakerlandene

Villet egenskade

Selvskading

for å leve

Selvmordsforsøk

Intensjon å dø


Hvilke form l tjener selvskadingen
Hvilke formål tjener selvskadingen? siste år i deltakerlandene

 • Mestring og overlevelse

  • Regulere følelsen av angst og indre uutholdelig spenning

  • Regulere sinne

  • Fokus på fysisk smerte

 • Rettet mot selvet

  • Øker følelse av kontroll og autonomi

  • Gir en følelse av å leve, virkelighet

  • Egenomsorg

 • Selvforakt

  • Straff

  • Renselse og regulering

 • Rettet mot andre

  • Kommunikasjon

  • Straffe andre

Babiker & Arnold 1997


Villet egenskade henger s rlig sammen med
Villet egenskade henger særlig sammen med: siste år i deltakerlandene

CASE-studien


Utl sende forhold
Utløsende forhold siste år i deltakerlandene

 • Konflikter med foreldre

 • Konflikter eller brudd med kjæreste

 • Tap (av aktelse, relasjoner, arbeid, mening)

 • Nederlag, skuffelser, andre kriser

 • Tilgang på våpen eller piller

 • Smitte


Forsker mette ystgaard


Noen sp rsm l
Noen spørsmål siste år i deltakerlandene

 • Er selvmord smittsomt?

 • I så fall, hva er det som særlig øker smittefaren?

 • Hvem er særlig utsatt for smitte?


Hva vet vi om
Hva vet vi om: siste år i deltakerlandene

 • ”Suicide cluster” Coleman 1987

 • Uvanlig høyt antall selvmord i et kortere tidsrom i et avgrenset geografisk område

 • Økt antall selvmord etter omtale av selvmord i media


Lokale cluster
Lokale ”cluster” siste år i deltakerlandene

 • En rekke historier og rapporter om økt selvmordsatferd etter selvmord i

  • Psykiatriske sykehus

  • Skoler

  • Fengsel

  • Det militære

  • Lokalmiljø


Forsker mette ystgaard

 • Et eksempel fra skole siste år i deltakerlandene(Brent 1989)

  • To unge gutter på en skole tok livet av seg med to dagers mellomrom. På samme skole fulgte rett etter:

   • 7 selvmordsforsøk

   • 23 elever med alvorlige tanker og planer


Et viktig sp rsm l
Et viktig spørsmål: siste år i deltakerlandene

 • Er det større øking i selvmordsatferd enn hva vi fra tid til annen kan forvente på ren slump?

 • Ja: Det er påvisten signifikant tids- og stedsavgrenset øking av selvmord blant unge

 • Anslagsvis 1 til 5 % kan forklares ved ren ”smitte” (Gould et al 1990)


Werther effekten
”Werther-effekten” siste år i deltakerlandene

 • The sorrow of young Werther, Goethe 1774

 • En ”epidemi” av selvmord ved skyting i Europa etter publisering av Goethes bok


Rapport i aviser phillips 1974
Rapport i aviser Phillips (1974) siste år i deltakerlandene

 • Kartla selvmord omtalt på førstesiden i New York Times i perioden 1948 og 1968

 • De fant:

  • 34 slike rapporter

  • Øking i selvmord etter 26 av disse

 • Senere har en rekke studier bekreftet denne sammenhengen


 • Selvmord i tv drama hawton et al 1999
  Selvmord i TV drama siste år i deltakerlandeneHawton et al 1999

  • En episode av Casualty der en 32 år gammel mann tok en sannsynlig dødelig overdose med paracetamol

  • Det ble samlet inn data om overdoser fra 49 akuttmottak og 23 sykehus

  • De fant:

   • Overdoser med paracet økte signifikant i de to ukene etter sendingen

   • Økingen var knyttet til dem som hadde sett episoden


  Selvmord i nyheter p tv phillips carstensen1986
  Selvmord i nyheter på TV siste år i deltakerlandene(Phillips & Carstensen1986)

  • Er der øking i ungdomsselvmord etter nyheter om selvmord på TV?

  • 38 nyhetssendinger om selvmord på TV

  • Økingen var størst når flere nyhetssendinger sendte historien

  • 13 andre studier peker i samme retning


  Ung student tar livet av seg i tv serie schmidtke h fner 1988
  Ung student tar livet av seg i TV serie siste år i deltakerlandene(Schmidtke & Häfner, 1988)

  • TV serie i seks episoder som inkluderer et tog- selvmord av den 19 år gamle helten i serien (vist ved begynnelsen av hver episode). De fant:

   • Tog selvmord økte med 175 % i løpet av serien

   • En noe mindre øking ved reprise av serien

   • Selvmord med andre metoder økte ikke


  Budskap som ker smittefaren
  Budskap som øker smittefaren siste år i deltakerlandene

  • Basert på forskning er man kommet fram til at en særlig bør unngå omtaler i massemedia som:

   • Beskriver og viser bilder av selvmordsmetoder

   • Er sensasjonspregede

   • Gir forenklende forklaringer

   • Beskriver selvmord som løsning

   • Forherligelse av selvmordet eller personen

   • Repeterende historier

   • ”Kjendiser”


  Hvem er mest utsatt for smitte
  Hvem er mest utsatt for smitte? siste år i deltakerlandene

  • Ungdom

  • De som er i risiko fra før

   • store psykososiale problemer, ensomhet, psykisk lidelse, rusmisbruk, håpløshet m.v

  • Likheter mellom modell og observatør

  • Sterk identifikasjon med den som tok livet sitt

  • Nære venner (Brent 1986)


  Samarbeid med media om forsvarlig dekning nytter det etzerdorfer et al 1992
  Samarbeid med media om forsvarlig dekning – nytter det? siste år i deltakerlandeneEtzerdorfer et al (1992)

  • Togselvmord ble omtalt i media i Wien og selvmordstallene økte

  • Sucidologer og media samarbeidet om forsvarlig dekning

  • Antall togselvmord ble redusert

   • Flere andre studier viser samme oppløftende resultat


  Forsker mette ystgaard

  Kurt Cobain siste år i deltakerlandene

  Jobes DA et al 1996: The Kurt Cobain suicide crisis:

  Perspectives from research, public health, and the news media.Suicide and life-threatening behavior

  26: 260-271


  Hva gjorde de i seattle
  Hva gjorde de i Seattle? siste år i deltakerlandene

  • Media dekningen

   • Tilkjennega at dette var tragisk, i likhet med ethvert selvmord

   • Beskrev risikofaktorer og

   • Hvor en kan få hjelp

  • En sørgehøytidlighet

   • Budskap fra Courtney Love og andre ”great artist, great music …. stupid act, don’t do it”.

  • Utdanning og hjelp til sørgende unge

   • Hvor de kan søke hjelp

   • Betydningen av og snakke med, og støtte hverandre


  Resultat
  Resultat siste år i deltakerlandene

  • Fant bare ett selvmord som kunne knyttes til Curt Cobain’s selvmord

  • Flere henvendelser til ”Seattle Crises Clinic”fra suicidale unge i tiden etter.


  Hva kan vi l re av dette
  Hva kan vi lære av dette? siste år i deltakerlandene

  • Kriseplan - herunder plan for kontakt med media

  • Nøktern håndtering - ikke romantisering

  • Budskap som skiller handling og person

  • Vær oppmerksom på ungdom i faresonen

  • Oppfordring til å støtte hverandre og å søke hjelp etter behov

  • Gjør hjelpen lett tilgjengelig

  • Gripe inn i “lukkede” miljøer

  Mette Ystgaard


  I hvilken grad s ker ungdom hjelp

  I hvilken grad søker ungdom hjelp? siste år i deltakerlandene


  Forsker mette ystgaard
  Omfang av medisinsk behandling, annen hjelp og ingen hjelp blant egenskadere siste år i deltakerlandene

  CASE studien


  Kontakt med ulike former for hjelp i norge n 266
  Kontakt med ulike former for hjelp i Norge blant egenskadere siste år i deltakerlandene(n=266)

  %

  CASE studien


  Kontakt med sykehus etter metode
  Kontakt med sykehus etter metode blant egenskadere siste år i deltakerlandene

  CASE-studien


  Toppen av isfjellet
  Toppen av isfjellet blant egenskadere siste år i deltakerlandene

  I kontakt med sykehus

  %?


  Forebygging og samtale med selvskadende unge

  Forebygging og samtale med selvskadende unge blant egenskadere siste år i deltakerlandene


  Forsker mette ystgaard

  Mestring og selvmordsatferd blant egenskadere siste år i deltakerlandene

  Senket terskel

  alkohol

  smitte

  impulsivitet

  Mestringsressurser

  indre

  ytre

  Påkjenninger

  Neg. hendelser

  Vedv. problemer

  Et vippepunkt

  Mette Ystgaard 1998


  Glem ikke den forebyggende verdien av
  Glem ikke den forebyggende verdien av: blant egenskadere siste år i deltakerlandene

  • Godt klassemiljø, tilhørighet og trivsel

  • Skoleprogrammer som styrker psykisk helse og endrer holdninger


  Noen norske programmer rettet mot forebygging av psykiske lidelser
  Noen norske programmer rettet mot forebygging av psykiske lidelser

  Psykisk helse i skolen:

  • Alle har en psykisk helse

  • Venn 1.no

  • STEP – ungdom møter ungdom

  • Hva er det med Monica


  Zippys venner
  Zippys venner lidelser


  Zippys venner1
  Zippys venner lidelser

  • Målgruppe: Barnehage og småskole

  • Mål: øke og bevisstgjøre mestringsstrategier

  • 24 skoletimer med utgangspunkt i 6 historier om hverdagslivets gleder og problemer

  • Grundig lærerveiledning og lærertrening

  Partnership for Children/Mette Ystgaard


  6 moduler 24 timer
  6 moduler lidelser24 timer

  • Følelser

  • Kommunikasjon

  • Om å skape og om å miste nære personer

  • Konfliktløsning

  • Endring og tap

  • Mestring


  Likte barna timen
  Likte barna timen? lidelser

  Scale 1-5  Tunnel syn
  ”Tunnel-syn” lidelser

  Sunne alternativer

  Negative hendelser

  Følelser

  Tap

  Engstelig

  Problemløsning

  Hjelpeløs

  Avvisning

  Søker støtte

  Sinne, skyld

  Skuffelse

  Setter seg nye mål

  Nye problemer

  Usunne alternativer

  Verdiløs

  Trekker seg unna

  Uten håp

  Tar risker

  Fanget

  Rusmisbruk

  Det er ingen vei ut av problemet

  Smerten vil aldri ta slutt

  Mister tillit til at andre kan hjelpe

  Føler at selvmord er den eneste løsningen


  Signaler p mulig selvmordsfare
  Signaler på mulig selvmordsfare lidelser

  • Endret atferd (søvn, konsentrasjon, appetitt, trekker seg unna, lar det skure)

  • Endret humør, særlig i retning av depresjon (nedstemt, tiltaksløs, gledesløs)

  • Nedsatt energi

  • Mangel på interesse, flat, tung


  Signaler fortsetter
  Signaler (fortsetter) lidelser

  • Gir uttrykk for håpløshet

  • Snakker/skriver om døden og om å ta livet av seg (direkte og indirekte)

  • Gjør forberedelser

   • Gir bort ting av affeksjonsverdi

   • Samler piller

 • OBS: Ingen signaler

 • OBS: ”Signaler er ikke lik selvmordsfare”


 • Samtalen
  Samtalen lidelser

  • Balanse mellom

   • aktiv pågående v.s respekt for grenser

  • Utforsk intensjonene, vær direkte og konkret

  • Lytt, vis vilje til å forstå

  • Ta på alvor, ikke fordøm eller moraliser

  • Problemløsende holdning (åpne opp for alternativer men ikke premature råd)


  Kritiske faktorer i vurdering av selvmordsfare
  Kritiske faktorer i vurdering av selvmordsfare lidelser

  • Selvmordsplaner og midler

  • Tidligere selvmordsforsøk

  • Sosial støtte

  • Mestringsstrategier

  • Aktuell livssituasjon

  • Forhold til egen framtid

  • Psykisk lidelse/rusproblemer


  Taushetsplikt og fortrolighet
  Taushetsplikt og fortrolighet lidelser

  • ”Du må love å ikke si det til mamma eller pappa”

  • Spørsmål du bør stille deg?

   • Hva er grunnen?

   • Hvor alvorlig er det?

   • Hvem skal jeg eventuelt kontakte?

   • Hva sier jeg til ungdommen dersom jeg er urolig og må snakke med andre?

   • Hva må vi si til mamma og pappa, hva trenger ikke mamma og pappa å vite?

  • NB Lov ikke hemmeligholdelse. Det kan resultere i tillitsbrudd dersom informasjon må videreformidles


  Forsker mette ystgaard

  • Når henviser jeg videre? lidelser

  • Eller

  • Når trenger jeg ytterligere kompetanse?

  • Når trenger klienten andre typer tilbud?

  • Hva ønsker klienten?

  • Hva er mulig?

  • NB Samarbeid på tvers av instanser og nivåer

  • NB Sikre oppfølging


  Egne f lelser i m te med ungdom som skader seg
  Egne følelser i møte med ungdom som skader seg lidelser

  • Kunnskap

   • Om temaet

   • Hva gjøre hvis…….

  • ”Magefølelse” er et faglig begrep

  • Hovedfokus på person og hva den unge faktisk strever med, unngå dramatisering av ”rispingen”

  • Sikre mulighet for støtte fra kollegaer


  Studien ungdommens r st
  Studien UNGDOMMENS RØST lidelser

  • Hva mener du kan gjøres for å hindre at ungdom ønsker å skade seg selv?

  • Åpen svar fra 2273 ungdommer ble analysert med kvalitativ analysemetode

  Wattum Sandlie & Husby, 2003


  Resultater
  Resultater lidelser

  • Omsorg

   • bry seg om

   • vise oppmerksomhet

   • vise respekt

  Voksne må vise at de bryr seg. Snakke med dem,

  gi dem oppmerksomhet og får dem til å forstå at noen bryr seg


  Resultater fortsetter
  Resultater (fortsetter) lidelser

  • Hjelpeapparatet

   • Tilgjengelighet

    • Hjelpapparatet bør være synelig

    • Hjelp med en gang, slippe ventetid

    • Informasjon om hvor man kan få hjelp

   • Fortrolighet

    • Må stole på dem som skal hjelpe

    • Bli vist tillitt og tatt på alvor

  At det blir lettere å søke hjelp. At hjelpeapparatet blir mer

  tilgjengelig. Ungdom vet ikke hvor de skal henvende seg


  Resultater fortsetter1
  Resultater (fortsetter) lidelser

  • Skolen

   • Skole- og klassemiljø

   • Fagplaner

  Ingen må bli oversett. Hvis en lærer ser en elev stå alene

  i skolegården må hun gripe tak i det.

  Dersom skolen hadde flettet inn psykologi i læreplanen,

  vill ungdom lære mer om sitt eget sinn, og kanskje bli

  bedre rustet til å takle kriser og andre vanskeligheter


  R e m everybody hurts
  R.E.M: Everybody Hurts lidelser

  • When the day is long and the night, the night is yours alone,

  • when you're sure you've had enough of this life, well hang on.

  • Don't let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes.

  • Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along.

  • When your day is night alone, (hold on, hold on)

  • if you feel like letting go, (hold on)

  • when you think you've had too much of this life, well hang on.

  • Everybody hurts. Take comfort in your friends.

  • Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand.

  • If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone

  • If you're on your own in this life, the days and nights are long,

  • when you think you've had too much of this life to hang on.

  • Well, everybody hurts sometimes, everybody cries.

  • And everybody hurts sometimes. And everybody hurts sometimes.

  • So, hold on, hold on. Hold on, hold on. Hold on, hold on. Hold on, hold on.