prav k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravěk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravěk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Pravěk - PowerPoint PPT Presentation


 • 369 Views
 • Uploaded on

Pravěk. Mgr. Jitka Moskvová. Dějiny pravěku. Pravěk lze rozčlenit podle : způsobu opatřování potravy materiálu, ze kterého si člověk vyráběl nástroje. Podle způsobu opatřování potravy dělíme pravěk na: období přisvojovacího hospodářství (od vzniku člověka – 7.tisíciletí př.Kr.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pravěk' - sophie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prav k
Pravěk

Mgr. Jitka Moskvová

d jiny prav ku
Dějiny pravěku

Pravěk lze rozčlenit podle:

 • způsobu opatřování potravy
 • materiálu, ze kterého si člověk vyráběl nástroje
slide3
Podle způsobu opatřování potravy dělíme pravěk na:
 • období přisvojovacího hospodářství

(od vzniku člověka – 7.tisíciletí př.Kr.)

(v Evropě do 5.tisíciletí př.Kr.)

 • období výrobního hospodářství
obdob p isvojovac ho hospod stv
Období přisvojovacího hospodářství
 • lidé si přisvojovali jen to, co jim poskytovala sama příroda
 • živili se lovem, sběrem a rybolovem
 • člověk žil ve stádech (skupinkách), tlupách
 • nástroje vyráběli z kamene, kosti a dřeva
obdob v robn ho hospod stv
Období výrobního hospodářství
 • člověk začíná zasahovat do přírody, např. žďáření
 • začal pěstovat plodiny a chovat domácí zvířata
 • zpočátku – kombinace lovu a sběru se zemědělskou výrobou, postupně z ní vznikají přebytky
slide6
vznik zemědělství: nejprve člověk ochraňoval rostliny v přírodě, později začal obdělávat pole a pěstovat plodiny u svého sídliště
 • příprava půdy, orba, setba, zvyšování úrodnosti
 • rodové zřízení - matriarchát
slide7
vznik přebytku ze zemědělství vedl ke specializaci člověka – vznikají řemesla a obchod
 • rodová společnost – patriarchát
 • společenská dělba práce vede ke vzniku soukromého vlastnictví, zániku rodové společnosti a vzniku státu – v polovině 4.tisíciletí př.Kr.
slide8
Podle použitého materiálu dělíme pravěk na:
 • dobu kamennou (do roku 3 500 př.Kr.)

 starší = PALEOLIT (do 10 000 př.Kr.)

 střední = MEZOLIT (do 7 000 př.Kr.)

 mladší = NEOLIT (do 5 000 př.Kr.)

 pozdní = ENEOLIT (do 3 500 př.Kr.)

doba měděná = CHALKOLIT (Přední Východ)

 • dobu kovů

 měděnou = CHALKOLIT (Evropa)

 bronzovou (do roku 1100 př.Kr.)

 dobu železnou (dodnes)

paleolit
PALEOLIT

Nejstarší paleolit = doba člověka zručného

 • první kamenné nástroje vyráběné štípáním a otloukáním dvou stejně tvrdých kamenů

NALEZIŠTĚ: Olduvai v Tanzánii

Starý paleolit = doba člověka vzpřímeného

 • štípané kamenné nástroje, pěstní klín, úštěpy

NALEZIŠTĚ: Přezletice u Prahy, Stránská skála

slide10
Střední paleolit = doba čl. rozumného
 • období mamutů
 • specializované kamenné nástroje (nože, škrabadla, rydla, hroty)
 • zpracování kůže, dřeva, kostí
 • rozdělával oheň
 • první rituální pohřby

NALEZIŠTĚ: jeskyně Šipka u Štramberka, Gánovce u Popradu

slide11
Mladý paleolit = doba čl. dnešního typu
 • specializované kamenné a kostěné nástroje - čepelová technika (vrtáčky, jehly, harpuny,…)
 • lov velkých savců (mamut, jelen, bizon)
 • přirozená dělba práce mezi muže a ženu
 • jeskynní malby
 • ozdobné předměty, sošky žen = VENUŠE
 • první trvalé obytné stavby

NALEZIŠTĚ: jeskyně Altamira ve Španělsku, Lascaux ve Francii, Dolní Věstonice

mezolit
MEZOLIT
 • oteplování planety a ústup ledovce
 • jde o závěrečnou fázi přisvojovacího hospodářství a počátky zemědělské výroby
 • člověk používá luk a šípy
 • pomocníkem člověka se stal PES
 • tlupy se rozpadají na menší rodové skupiny
 • vyrábí MIKROLITY = drobné nástroje
neolit
NEOLIT
 • člověk se stal zemědělcem a začal si přírodu přizpůsobovat svým potřebám 

NEOLITICKÁ REVOLUCE

 • k tomu došlo nejdříve na Předním východě, poté se šířilo do Egypta, Egejské oblasti, na Balkán, do střední Evropy
 • zemědělství vedlo k usedlému způsobu života  příbytky z kamene, hlíny, cihel blízko vodních toků
slide14
nové nástroje  srp, mlýnek
 • nová technika opracování kamene  broušení
 • nárůst počtu obyvatel
 • žijí v rodových občinách  matriarchát
 • plodiny  pšenice, len, hrách, čočka
 • pole získávali žďářením a klučením
 • domácí zvířata  skot, ovce, kozy
 • cyklické zemědělství  střídání vyčerpané půdy
slide15
dlouhé domy
 • vznik prvních nádob  z hlíny, ručně vyrobené, vypálené
 • osídlení českých zemí

 kultura s lineární keramikou (ryté linie)

 Bylany u Kutné Hory, Mohelnice

 pohřbívání do hrobu

 kultura s vypíchanou keramikou

 Praha - Bubeneč

 pohřby žárové

eneolit a chalkolit
ENEOLIT a CHALKOLIT
 • ve Středomoří znali již MĚĎ
 • k orání  dřevěný hák tažený dobytkem
 • využití vozu
 • sekery, sekeromlaty
 • nadprodukt  ze zemědělství se oddělila řemesla a vznikl obchod
 • vznikají ohrazené vesnice  HRADIŠTĚ
 • majetkové rozdíly
 • chrámové hospodářství  kněží řídí nejen náboženské obřady, ale i vesnici
slide17
roste význam muže  PATRIARCHÁT
 • v Evropě nedostatek nalezišť mědi
 • podzemní hornická těžba  pazourkové doly
 • nákolní sídliště  na jezerech
 • ochočení koně
 • MEGALITY  z obrovských kamenů

DOLMENY (velké stoly)

 MENHIRY (vysoké jednotlivé kameny)

 • domy  polozemnice a zemnice
slide18
osídlení českých zemí:

 kultura nálevkovitých pohárů

 kultura se šňůrovou keramikou

 kultura se zvoncovitými poháry

 pohřby ve skrčené poloze, mohyly, ozdoby

 Makotřasy, Klobouky u Slaného

doba bronzov
Doba bronzová
 • pokračuje vývoj z doby kamenné
 • sléváním MĚDI a CÍNU vzniká BRONZ
 • obchod s kovy, jantarem a solí
 • vývoj na Předním východě a Egejské oblasti byl rychlejší než ve střední Evropě
doba bronzov ve st edn evrop
Doba bronzová ve střední Evropě

Starší doba bronzová = ÚNĚTICKÁ KULTURA

 • měď se dovážela z Alp
 • cín se těžil v Krušných horách
 • keramika – KOFLÍK (hrneček s ouškem)
 • rozvoj řemesel – kovotepectví a kovolijectví
 • měď se dovážela v HŘIVNÁCH
 • bronzové pracovní nástroje (sekera, srp,…)
 • ozdoby a šperky (jehlice, náhrdelníky,…)
 • pohřbívání ve skrčené poloze
slide21
Střední doba bronzová - MOHYLOVÁ KULTURA
 • došlo k ochlazení zhoršily se podmínky pro zemědělství
 • kmenové svazy  v čele náčelník, měl ozbrojenou družinu
 • ZBRANĚ  meče, kopí s hroty, dýky
 • na mrtvé byly vršeny mohyly
slide22
Mladší doba bronzová

= KULTURA POPELNICOVÝCH POLÍ

 • opět došlo k oteplení  zvýšení úrody
 • žárové pohřby
 • náboženství  bůh Slunce, úrody, ohně,..
 • kultovní místa, předměty  oběti (i lidské)
 • KNOVÍZSKÁ KULTURA
 • MILAVEČSKÁ KULTURA
doba elezn
DOBA ŽELEZNÁ
 • znalost železa se rozšířila kolem poloviny 2.tisíciletí př.Kr. z Malé Asie
 • v 8. stol.př.Kr. se železo dostává i k nám
 • železo bylo dostupnější než bronz
 • zbraně a nástroje byly tvrdší a odolnější
star doba elezn hal tatsk
Starší doba železná = HALŠTATSKÁ
 • 750 – 450 př.Kr.
 • název podle naleziště Hallstattu v Rak.
 • vznik HUTNICTVÍ tavení železné rudy
 • železné zbraně a nástroje
 • roste význam koně (jako tažné zvíře)
 • lidé začínají chovat slepice
 • vznik KOLÁŘSTVÍ výroba vozů s loukoťovými koly
 • zvětšují se majetková rozdíly
slide25
dálkový obchod  hradiště
 • roste význam koně (jako tažné zvíře)
 • vpád kočovného kmene SKYTŮ
 • osídlení českých zemí:

 bylanská kultura Bylany u Českého Brodu, Hradenín u Kolína, hradská soustava Závist nad Zbraslaví

mlad doba elezn lat nsk
Mladší doba železná = LATÉNSKÁ
 • 450 př.Kr. - 0
 • název podle naleziště La Téne ve Švýc.
 • válečné výpravy KELTŮ
 • osídlení českých zemí:

BÓJOVÉ

 zruční řemeslníci = hutníci, kováři

 železné meče, kopí, štíty, spony, nákrčníky, náramky

 hrnčířský kruh, kruhový rotační mlýnek

slide27
 společnost = rod, rodina

 DRUID - pečoval o posvátné dubové háje

 OPPIDUM – hradiště, které mělo propracovaný systém opevnění – mohutný val, kamenná opěrná zeď, hluboký příkop

 uvnitř pravoúhlé ulicové uspořádání

 u nás: Závist, Stradonice, Hrazany

 ražba MINCÍ (Au, Ag) = DUHOVKY

 Keltové byli vyhnáni GERMÁNY a dochází ke kulturnímu úpadku

doba msk
DOBA ŘÍMSKÁ
 • 0 – 400 po Kr.
 • vliv Říma sahal až k hranicím Rýna a Dunaje
 • osídlení českých zemí:

 MARKOMANI (Čechy)

 KVÁDOVÉ (jihovýchodní Morava)

 • byli spíše zemědělci
 • králem Markomanů byl MAROBUD
slide29
polyteistocké náboženství  Odin, Thor
 • posvátná místa v přírodě
 • písmo  RUNY
 • žárový ritus
 • u Mušova a Břeclavi se našly zbytky římských táborů
 • o tomto období již existují i písemné zprávy
 • Germáni naše území opouštějí v době Stěhování národů

 PŘÍCHOD SLOVANŮ