Proposta Comerç Sostenible a RUBÍ - PowerPoint PPT Presentation

soledad-munoz
proposta comer sostenible a rub n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proposta Comerç Sostenible a RUBÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proposta Comerç Sostenible a RUBÍ

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Proposta Comerç Sostenible a RUBÍ
172 Views
Download Presentation

Proposta Comerç Sostenible a RUBÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proposta Comerç Sostenible a RUBÍ Gener, 2013

 2. “Parlar de Comerç Sostenible és parlar de Consum Responsable” L’Equip Comerç – Residus - Rubí Brilla

 3. CLAUS • - Augmentar la competitivitat dels comerços • Ajudant-los a reduir el seu consum energètic, els seus residus i a comercialitzar productes més responsables • Compliment objectius Pacte d’Alcaldes: reducció emissions mitjançant eficiència energètica • Difusió/comunicació: • -Distintiu de“Comerç Sostenible” • Acte d’entrega de distintius

 4. Tasques: • Elaboració auditories: Energètica – Residus – Producte FET • Prova pilot – millora auditories FET • Inici campanya al sector comercial – 1/3/2013 • Resultats i proposta d’accions de millora – juny/juliol 2013 • Assessorament aplicació millores – juny-desembre 2013 • Auditoria final + resultats distintius – desembre’13-gener’14 • Entrega distintius – febrer-març’14 • Revisió anual o bianual – pendent definir tempus

 5. bronze bronze bronze plata plata plata or or or RUBÍ RUBÍ RUBÍ Proposta Distintius Potenciar “Negoci Sostenible” Requeriments Requeriments Requeriments

 6. bronze or RUBÍ EXEMPLE: Distintiu Rubí Brilla RESTAURANT PLATS

 7. Prova Pilot Realitzada per: Javier Martínez Pérez (Grau en enginyeria en energia) Manel Soriano Tomas (Enginyeria tècnica industrial en electricitat) Prova Pilot 17 comerços participants en el projecte. Realitzades les 17 inspeccions i les corresponents valoracions.

 8. Comerços participants

 9. Situació comerços participants

 10. Criteris de avaluació • Per a obtenir la categoria general de cada secció del projecte és realitza la suma ponderada de les categories de cada subapartat. • Amb les categories ja puntuades el següent pas consisteix en donar un valor a cada una de les diferents categories (Sense categoria, Bronze, Plata, Or o Rubí) per a poder calcular la puntuació total per secció. • S’ha optat per donar un valor numèric comprès entre 0 i 4, sent el valor 0 el corresponent a “Sense categoria” i el 4 per “Rubí”. • D’aquesta manera aconseguim que multiplicant el valor numèric de cada categoria per la ponderació corresponent i realitzant la suma de tots els apartats per secció obtenim la puntuació total per categoria

 11. Anàlisis dels resultats IDEA DE PARTIDA A priori, el resultat que volem esperar es una campana de Gauss centrada a la categoria “Plata”. Això significa, que la majoria de les qualificacions son plata, i que també tenim un gran nombre de “Bronze” i “Or”, quedant les categories de “Rubí” i “Sense Categoria” per aquells casos extrems, tant positius com negatius.

 12. Anàlisis de resultats ANÀLISIS DELS RESULTATS D’ÀMBIT ENERGÈTIC

 13. Anàlisis de resultats ANÀLISIS DELS RESULTATS D’ÀMBIT ENERGÈTIC • Aspectes positius: • Il·luminació • Climatització • Llistats de bones pràctiques • Aspectes a millorar: • Energia verda certificada • Energies renovables • Tractament de l’aigua • Comptabilitat energètica

 14. Anàlisis de resultats RESULTATS D’ÀMBIT DE TRACTAMENT DE RESIDUS

 15. Anàlisis de resultats RESULTATS D’ÀMBIT DEL PRODUCTE

 16. Conclusions • Qüestionari: • Trobem el qüestionari ben adaptat encara que en alguns apartats s’han proposat una sèrie de petites modificacions per a millorar l’aplicació del mateix. • Prova pilot: • Aspectes positius: • Com a norma general hem detectat una bona predisposició i interès pel projecte. • Bon tracte humà per part dels comerciants envers nosaltres. • Preocupació dels comerciants en millorar la seva eficiència energètica i reduir costos. • Bons resultats obtinguts, especialment en la secció de residus.

 17. Conclusions • Aspectes a millorar: • Facilitar documentació per part del comerciant, (factures, resguards, manuals tècnics, etc...) • Aconseguir fer arribar informació més detallada al comerç per tal de que sàpiguen quins aspectes se'ls analitzarà.

 18. Conclusions finals prova pilot • Considerem la prova pilot una experiència positiva, notant l’interès dels comerços per tal de potenciar el seu negoci. • Tots els comerços que vulguin participar en el desenvolupament del projecte han de mostrar interès i predisposició a dedicar temps als consultors i poder realitzar anàlisis més exhaustius. • Els comerços han de facilitar la major informació possible per a poder gestionar millor les dades i poder-los oferir un millor assessorament. • Interès dels comerciants per a realitzar millores en els establiments a canvi d’algun benefici fiscal o subvencions • Els resultats obtinguts han estat més alts del que s’esperava degut a que els comerços han estat triats per l’equip de “Rubí Brilla” i mostraven una bona disposició a escoltar-nos i a facilitar-nos la feina. • Fer arribar la informació i l’abast del projecte a la ciutadania de Rubí.

 19. APM?