badanie pr du elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego coach n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie prądu elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego COACH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie prądu elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego COACH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Badanie prądu elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego COACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Badanie prądu elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego COACH. Teresa Stoltmann Anna Kamińska UAM Poznań. Stosowane przyrządy i materiały Zestaw komputerowy Interfejs pomiarowy z programem COACH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Badanie prądu elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego COACH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
badanie pr du elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego coach

Badanie prądu elektrycznego z wykorzystaniem programu komputerowego COACH

Teresa Stoltmann

Anna Kamińska

UAM Poznań

slide2

Stosowane przyrządy i materiały

 • Zestaw komputerowy
 • Interfejs pomiarowy z programem COACH
 • Źródło prądu stałego
 • Oporniki laboratoryjne
 • Potencjometr
 • Mierniki prądu – amperomierze i woltomierze
 • Przewody elektryczne.
slide3

II. Wykonane doświadczenia:

 • Badanie prawa Ohma.
 • Wyznaczanie oporu zastępczego dwóch oporników

połączonych szeregowo.

3. Wyznaczanie oporu zastępczego dwóch oporników

połączonych równolegle.

4. Badanie I prawa Kirchhoffa.

5. Badanie prądu rozładowania kondensatora.

slide5

WynikiPoniższa tabela pokazuje otrzymane wyniki napięcia (V) i natężenia prądu ( mA) oraz oporu elektrycznego R [Ω] jako ilorazu U [V]/ I[A]

wnioski
Wnioski
 • Otrzymane wyniki potwierdzają fakt, że wraz ze wzrostem napięcia proporcjonalnie wzrasta natężenie prądu płynącego w przewodniku.
 • Opór elektryczny R to iloraz napięcia i natężenia prądu. Jest stały dla danego przewodnika i wynosi w tym doświadczeniu 100 Ω.
ad 2 cel do wiadczenia wyznaczenie oporu zast pczego dw ch opornik w po czonych szeregowo
Ad. 2. Cel doświadczenia: Wyznaczenie oporu zastępczego dwóch oporników połączonych szeregowo.
slide17
Wnioski
 • W połączeniu szeregowym opór zastępczy kilku jest większy od oporu każdego z nich. Wraz z dołączeniem kolejnych oporników opór zastępczy będzie wzrastał.
ad 3 cel do wiadczenia wyznaczenie oporu zast pczego dw ch opornik w po czonych r wnolegle
Ad. 3. Cel doświadczeniaWyznaczenie oporu zastępczego dwóch oporników połączonych równolegle.
w po czeniu r wnoleg ym op r zast pczy dw ch opornik w po czonych r wnolegle obliczamy ze wzoru
W połączeniu równoległym opór zastępczy dwóch oporników połączonych równolegle obliczamy ze wzoru:
wnioski1
Wnioski:
 • W połączeniu równoległym opór zastępczy dwóch oporników jest mniejszy od oporu każdego z nich. Wraz z dołączaniem kolejnych oporników opór zastępczy będzie malał.
slide22
Ad. 4. Cel doświadczenia: Zbadanie zależności natężeń prądu płynącego w dwóch opornikach połączonych równolegle od całkowitego natężenia prądu w obwodzie.
badane zjawisko i prawo kirchhoffa
Badane zjawisko: I prawo Kirchhoffa

Prawo to dotyczy węzła obwodu elektrycznego,

tzn. punktu, w którym łączy się kilka przewodów.

slide27

Wykres pokazuje zależność natężeń prądu płynącego przez dwa połączone równolegle oporniki ( zielony i fioletowy) od całkowitego prądu płynącego w obwodzie ( czarny).

wnioski2
Wnioski:
 • W łączeniu równoległym oporników suma natężeń płynących przez poszczególne oporniki jest równa całkowitemu natężeniu prądu w obwodzie.
ad 5 cel do wiadczenia zbadanie zale no ci napi cia od czasu w trakcie roz adowania kondensatora
Ad. 5. Cel doświadczenia: Zbadanie zależności napięcia od czasu w trakcie rozładowania kondensatora
 • Badane zjawisko: Rozładowanie kondensatora naładowanego wcześniej poprzez podłączenie do źródła prądu stałego, jak widać na poniższym schemacie. Maksymalne napięcie na kondensatorze wyniosło 5 V.
slide30

V

Następnie kondensator odłączono od źródła prądu i wykonano pomiar napięcia w czasie rozładowania, w ciągu 20 sekund.
poni szy wykres przedstawia pr d roz adowania kondensatora o pojemno ci 3 3 f
Poniższy wykres przedstawia prąd rozładowania kondensatora o pojemności 3,3 F
zdj cia od lewej a kami ska i t stoltmann oraz interfejs pomiarowy u ywany do badania prawa ohma
Zdjęcia: od lewej A. Kamińska i T. Stoltmann oraz interfejs pomiarowyużywany do badania prawa Ohma.