1 / 18

Nasi olimpijczycy, mistrzowie, laureaci.

Nasi olimpijczycy, mistrzowie, laureaci. V edycja Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego – Kijów 2012 Patrycja Pokorska – kl.2C Milena Kucharska – kl.3 B Rafał Borowiecki – kl. 1A wyróżnienia Nauczyciel – Kamil Dyjankiewicz. XLVII LO

snowy
Download Presentation

Nasi olimpijczycy, mistrzowie, laureaci.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nasi olimpijczycy, mistrzowie, laureaci.

 2. V edycja Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego – Kijów 2012 Patrycja Pokorska – kl.2C Milena Kucharska – kl.3 B Rafał Borowiecki – kl. 1A wyróżnienia Nauczyciel – Kamil Dyjankiewicz.

 3. XLVII LO LAUREATEM III MIEJSCA w województwie w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "EKO - BELFER". Nauczyciele: Marianna Bugdał, Marta Supernat . 2011

 4. IV edycja Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego – Kijów 2011 Patrycja Pokorska – kl.1C Milena Kucharska – kl.2 B laureatkami dwóch III miejsc Nauczyciel – Kamil Dyjankiewicz.

 5. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate WKF – Cieszyn 2010 Kosma Walczak – kl. 2 C wicemistrz Polski, srebrny medal Nauczyciel – Marek Sławiński

 6. Mistrzostwa Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych Łódzka Liga Lekkoatletyczna Konrad Pastwiński – kl. 3 D brązowy medal w pchnięciu kulą Nauczyciel – Marek Sławiński

 7. XLVII LO III miejsce w Łodzi we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2009/2010. Nauczyciele – Ewa Buchowicz, Teresa Libiszewska-Gozdan, Ewa Żebrowska-Zych, Dorota Podkowska, Jacek Galicki, Marek Sławiński, Maciej Woźniak

 8. I miejsce XLVII LO w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej Ligi Obrony Kraju w Łodzi za rok szkolny 2009/2010 Nauczyciel – Mieczysław Borowiecki

 9. Mistrzostwa Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych 2010 koszykówka dziewcząt – brązowy medal Nauczyciele- Ewa Buchowicz, Ewa Żebrowska-Zych halowa piłka nożna chłopców – - brązowy medal Nauczyciele – Jacek Galicki, Jerzy Kowalczyk

 10. III Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego Kijów 2010 II miejsce – Martyna Strzelak – kl. 2B III miejsca Olga Jędrzejczak - kl. 2C Aleksandra Pełka - kl. 3C Nauczyciel – Kamil Dyjankiewicz

 11. LAUREACI III MIEJSCA V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWACH DZIECKA DRUŻYNA W SKŁADZIE: ALEKSANDRA GIEROŃ, MALWINA STĘPNIAK, MARLENA WOZIŃSKA NAUCZYCIEL – MARIANNA BUGDAŁ 2006

 12. IX MIEJSCE W POLSCE W IV OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRZE GIEŁDOWEJ DRUŻYNA „THE REDS” W SKŁADZIE: MICHAŁ GARBACZ, MARCIN GWIAZDOWICZ, JAROSŁAW KUBIAK, MAŁGORZATA ORYŃSKA, ADAM SUPADY NAUCZYCIEL – MARIANNA BUGDAŁ 2006

 13. I MIEJSCE W POLSCE W IV OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRZE GIEŁDOWEJ DRUŻYNA „EWA – SONET –HYC” W SKŁADZIE: MARIA GOSA, KAMIL GARA, MACIEJ MARCZYŃSKI, EMIL NOWAK, SEBASTIAN WANKE, ŁUKASZ WIKTOREK NAUCZYCIEL – MARIANNA BUGDAŁ 2006

 14. OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH HIGH FLIER” NINA NOWAK, TOMASZ KUCHARCZYK, MACIEJ MARCZYŃSKI, MICHAŁ GARBACZ, MATEUSZ SZADZIUL LAUREACI II i III MIEJSCA NAUCZYCIEL – EWA KRZYCZMONIK 2005

 15. AGNIESZKA DACYK, MILENA ABU-GOSH LAUREATKI I MIEJSCA MARZENA GAWŁOWSKA, ANNA TOKARSKA, BEATA RATAJSKA, MAJA WOLNIK LAUREATKI III MIEJSCA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE DWUJĘZYCZNYM „NAJCIEKAWSZE MIEJSCA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POD WZGLĘDEM WALORÓW TURYSTYCZNYCH” NAUCZYCIEL – JOANNA CICHOŃSKA MAGDALENA SZYMALAK FINALISTKA I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY „DBAM O ZDROWIE – CHCĘ MIEĆ ZDROWE DZIECI”. NAUCZYCIEL – ANETA KOWALCZYK. 2005

 16. OLGA ŚMIECHOWICZ LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MINISTERSTWA EDUKACJI I SPORTU „EUROPA W SZKOLE”. NAUCZYCIEL MAŁGORZATA KOWALSKA. 2005 .

 17. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MŁODZIEŻOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ „IDEA 2001” GRAND PRIX za projekt „WODA W ŁODZI, CZYLI WIEMY, CO PIJEMY” DRUŻYNA XLVII LO W SKŁADZIE: DOMINIKA KOMOROWSKA KAMIL KWIATKOWSKI MACIEJ MOCZKOWSKI ŁUKASZ NOWACKI KAROLINA TOMCZYK NAUCZYCIEL – MARIANNA BUGDAŁ

 18. OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO – 2001 FINALISTKA – MARTA KAŹMIERCZAK NAUCZYCIEL - Elżbieta Jackowska OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA ROSYJSKIEGO - 2001 FINALISTKA – MARTA KAŹMIERCZAK NAUCZYCIEL - Hanna Nasalska

More Related