1 / 19

Nasi sąsiedzi

LITWA. ROSJA. BIAŁORUŚ. CZECHY. SŁOWACJA. Nasi sąsiedzi. Informacje podstawowe. Sąsiedzi Polski. Niemcy Czechy Słowacja Ukraina Białoruś Litwa Rosja (obwód kaliningradzki). TROCHĘ STATYSTYKI. Niemcy. Państwa.

zada
Download Presentation

Nasi sąsiedzi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LITWA ROSJA BIAŁORUŚ CZECHY SŁOWACJA Nasi sąsiedzi Informacje podstawowe

 2. Sąsiedzi Polski • Niemcy • Czechy • Słowacja • Ukraina • Białoruś • Litwa • Rosja (obwód kaliningradzki) TROCHĘ STATYSTYKI

 3. Niemcy Państwa

 4. U naszych sąsiadów zza Odry polecam szczególnie odwiedzenie stolicy – niezapomnianych wrażeń dostarczy widok Reichstagu nocą i Bramy Brandenburskiej. Miłośników porcelany zapraszam do Drezna, gdzie w Zwingerze znajduje się Muzeum Porcelany założone jeszcze w 1717r. przez Augusta Mocnego. Jednak symbolem Drezna na pewno jest Frauenkirche (kościół Naszej Ukochanej Pani)wzniesiony w I połowie XVIIIw. w stylu późnego baroku z elementami klasycyzmu i zniszczony w okresie II Wojny Światowej. Przez wiele lat jego ruiny stanowiły ostrzeżenie przeciwko wojnie i symbol pokoju. Inicjatywę odbudowy podjęto dopiero w 1989r., a 30 października 2005r. odbyła się pierwsza msza. Reichstag Frauenkirche – w Dreźnie Niemcy Zwinger Brama Brandenburska Niemcy Państwa

 5. Czechy Państwa

 6. Pomnik Jana Husa Hradczany CZECHY . Stare miasto -Praga Nasi południowi sąsiedzi mogą się pochwalić wspaniałą stolicą. Praga jest przesiąknięta historią i wspomnieniami. Hradczany z zamkiem i gotycką katedrą św. Wita i św. Wacława, Stare Miasto z kościołem św. Mikołaja, pomnik Jana Husa, Złota Uliczka czy most Karola z niezapomnianym widokiem na Wełtawę to tylko niektóre z miejsc, które każdy turysta zwiedzić powinien. Jednak trzeba zwrócić baczną uwagę na maszerującą w okolicach Hradczan Straż Królewską. Nie polecam wejścia w drogę spieszącym na uroczystą zmianę warty strażnikom – można solidnie dostać w żebro kolbą karabinu… a miłośnikom literatury polecam wybranie się śladami Franza Kafki. Katedra - Praga Czechy Państwa

 7. Słowacja Państwa

 8. Słowacja Teatr w Koszycach Parlament - Bratysława Bratysława nazywana jest stolicą o dwóch obliczach. Jedno z nich przedstawia stare dzielnice, pełne urokliwego ciepła i barokowej architektury; drugie zaś to nowoczesne dzielnice, tak charakterystyczne dla wielkich europejskich metropolii. Koszyce z kolei to druga metropolia Słowacji, a zarazem niegdysiejszy kandydat na stolicę kraju. Równie piękne jak Bratysława, mogą poszczycić się wieloma zabytkami i bogatym życiem kulturalnym. Bratysława - stare miasto Bratysława - Teatr Narodowy Katedra św. Elżbiety - Koszyce Słowacja Państwa

 9. Ukraina Państwa

 10. ukraina Na Ukrainę wielu Polaków spogląda z sentymentem. Rzadko kto jednak zapuszcza się aż do Kijowa. Celem wizyt Polaków jest przede wszystkim Lwów. A jest tam wiele do obejrzenia. Polecam znajdującą się w centrum miasta Operę i znajdujący się niedaleko uroczy bazarek ze starociami, na którym można znaleźć prawdziwe skarby, a także katedrę św. Jura. Miłośnikom polskiej historii polecam Cmentarz Łyczakowski, na którym spoczywa m.in.. Maria Konopnicka i mickiewiczowski Ordon, no i oczywiście Cmentarz Orląt Lwowskich, tak bardzo skłaniający do zadumy… Opera w Lwowie Cmentarz Orląt - Lwów Ukraina Katedra_św_Jura Lwów Mickiewicz - Lwów Maryński dworzec - Kijów Państwa

 11. Białoruś Państwa

 12. Brześć Ulica w Mińsku BIAŁORUŚ U naszych wschodnich sąsiadów polecam szczególnie Grodno, nazywane „trzecią stolicą Rzeczypospolitej”, z racji odbywających się tam jeszcze w XVIIIw. Sejmów. Warto zobaczyć pojezuicką katedrę św. Franciszka Ksawerego, której barokowe wnętrza przetrwały do dziś w niemal nienaruszonym stanie. Na wielu ulicach można zaobserwować pozostałości po poprzedniej epoce w postaci pomników Wodza Rewolucji… Stolica zaś, rządzona twardą ręka przez Aleksandra Łukaszenkę, prezentuje się nowocześnie, co widać na załączonym zdjęciu. Brześć zaś to kolejne miasto, na które Polacy spoglądają z sentymentem, gdyż należało do nas w okresie I Rzeczypospolitej. To niewątpliwie piękne miasto wielu starszym rodakom może kojarzyć się jednak nieprzyjemnie z powodu procesu działaczy antysanacyjnych, który miał tu miejsce w 1930r. (skazano m. in. Wincentego Witosa) Pomnik Lenina w Grodnie Białoruś Państwa

 13. Litwa Państwa

 14. Wilno – cmentarz na Rossie Płyta nagrobna matki marszałka Piłsudskiego Litwa Wilno zawiera kolejny „kawałek” polskiej historii, było z nami związane już od 1385r. tj. od czasu unii polsko-litewskiej. Prawie z każdej uliczki Wilna spogląda na nas polska historia. Polaków można spotkać przede wszystkim w okolicach Ostrej Bramy, gdzie znajduje się Cudowny obraz Matki Boskiej i na cmentarzu na Rossie - wielu z nich przychodzi tam, aby pokłonić się przed płytą nagrobną matki Józefa Piłsudskiego. Warto odwiedzić także Troki. Jest tam urokliwy zamek na wyspie, dawna rezydencja wielkich książąt litewskich, zbudowana w stylu gotyckim przez Wielkiego Księcia Witolda jeszcze w XVw. Troki - zamek i jezioro Litwa Wilno - Cudowny obraz Matki Boskiej Państwa

 15. Rosja (obwód kaliningradzki) Państwa

 16. OBWÓD KALININGRADZKI Choć większość zabytków Kaliningradu zostało zniszczonych podczas II wojny światowej zachowały się na szczęście Sobór Katedralny z XIV w. i mauzoleum I. Kanta. Kant od 2005 r. jest „towarem promującym Kaliningrad”. Władimir Putin nadał jego imię Uniwersytetowi Państwowemu, stąd też pochodzi żona Putina - Ludmiła. Po zwiedzeniu zabytków warto odwiedzić plażę w Swietłogorsku i wygrzać się w tamtejszym słońcu. Atrakcją jest również wybrzeże klifowe. Uniwersytet Państwowy Katedra - Kaliningrad Wybrzeże zimą Państwa

 17. Trochę statystyki Państwa

 18. Rozmieszczenie państw sąsiadujących z Polską Morze Bałtyckie PÓŁNOC Obwód kaliningradzki Litwa Niemcy ZACHÓD WSCHÓD Białoruś Ukraina POŁUDNIE Słowacja Państwa Czechy

 19. Źródła informacji • http://pl.wikipedia.org/wiki • http://www.wega-star.pl • http://przewodnik.onet.pl • http://zoch7.republika.pl/Wilno.htm • http://zoch5.republika.pl/Lwow.htm • http://www.region.grodno.by/eng/ • http://niemiecki.nauka.pl/index.php/id=index/dept=53/cath=256/news=339/view=1 • http://zss2.pollub.pl/galeria.html?kat=20 • http://www.nceeer.org/Programs/carnegie/kaliningrad.htm • http://www.weh-kaliningrad.ru/ • http://www.taropak.pl/pl/19567.html • http://www.encyklopedia.naukowy.pl/art/Koszyce Mirosława Bąkowska

More Related