slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trafikkproblem i lokalmiljø Miljøgater og vegnormaler Einar Lillebye Nedre Abbediengen Vel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Trafikkproblem i lokalmiljø Miljøgater og vegnormaler Einar Lillebye Nedre Abbediengen Vel - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Trafikkproblem i lokalmiljø Miljøgater og vegnormaler Einar Lillebye Nedre Abbediengen Vel. St. Edmunds vei i Ullern bydel. Hoff stasjon. Abbediengen stasjon. Flyfoto av del av St Edmunds vei. Opprinnelig forslag fra Oslo kommune.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trafikkproblem i lokalmiljø Miljøgater og vegnormaler Einar Lillebye Nedre Abbediengen Vel' - snow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
St. Edmunds vei i Ullern bydel

Hoff stasjon

Abbediengen stasjon

slide4
Opprinnelig forslag fra Oslo kommune

Fortau = 2,75 mKjøreareal = 6,00 mSideareal mot hage = 1,00 mTotal bredde = 9,75 mForeslått hastighet:30 km/t

slide5
Forslag fra Hoffaksjonenv/ Nedre Abbediengen Vel

Sideareal mot trikk = 0,75 mFortau = 2,00 mKjøreareal = 4,75 mSideareal mot hage = 1,00 mTotal bredde = 8,50 mForeslått hastighet:30 km/t

slide6
Bystyrevedtak 07.12.2005:Sak 494 St Edmunds vei 37 – Reguleringsplan – Bolig, barnehage m.m.3. Reguleringsbredde i St. Edmunds vei endres til totalt 8,50 m med følgende tverrsnitt:Kjørebane 4,75 m, skulder 0,50 m, fortau 2,50 m, sideareal/ vegetasjonsfelt/ snøopplag mot trikkegjerdet 0,75 m. 4. Som en del av byggesaksbehandlingen skal det vurderes om det kan være tilfredsstillende å opparbeide smalere veibredde eller annet tverrsnitt enn den foreslåtte reguleringen.

2. Bystyret ber byrådet vurdere om kommunens bruk av vegstandard skal bringes i samsvar med Revidert utgave av Håndbok 017, Veg –og gateutforming (1993) fra Statens vegvesen.

slide7
Dette er veger som gir atkomst til boliger. I boligområder bør atkomst- vegene utformes som blindveger eller sløyfer. Blindveger bør ikke være lengre enn 250 m, mens sløyfer kan ha lengde inntil 600 m. Atkomstveger i bolig- områder bør utformes på de myke trafikanters premisser.

A1 Atkomstveger

i boligområder

fartsgrense 30 km/t

slide8
A1 Atkomstveger

i boligområder

fartsgrense 30 km/t

Ingen krav til fortau!

slide9
Samleveger i boligområder bør ikke være lengre enn 2 km, eller ha en trafikkbelastning på mer enn ÅDT 1 500. Samleveger i boligområder skal normalt utformes for 50 km/t, men kan på spesielle strekninger være tilpasset 30 og 40 km/t. Dette gjelder strekninger der det er mange myke trafikanter og dårlig separering, samt forbi barneskoler som ligger slik til at mange barn må krysse.

Sa1 Samleveger

i boligområder

fartsgrense 50 km/t

slide10
Sa1 Samleveger

i boligområder

fartsgrense 50 km/t

Fortau etter behov!

slide11
Status Quo:- Endelig reg.plan avviker fra vårt forslag ved at fortauet er flyttet. - Plan og bygningsetaten er tause.- Samferdselsetaten avventer at Vegdirektoratetskal ved ta ny håndbok 017. De vil da igangsette revisjon av kommunale normaler

Sideareal mot trikk = 0,75 mKjøreareal = 4,75 mFortau = 2,50 mSkulder = 0,50 mTotal bredde = 8,50 mForeslått hastighet:30 km/t

slide12
Hvordan kan vellene bli hørt?1. Aksjoner politisk!I fagetatene er det liten hjelp å få. Overbevis bystyrepolitikere. I bydelen fikk vi liten støtte.2. Argumenter faglig!Utarbeid faglige begrunnede motforslag.3. Bruk pressen!Lokalpressen liker slike saker! 4. Ikke gi opp!Det er slitsomt og frustrerende. Gode argumentasjon vinner som oftest til slutt!
slide13
Hva kan de bidra med?1. Praktisk og solidarisk støtte!Det er viktig å få støtte fra andre i en ensom kamp mot byråkratiet.2. ErfaringsbankKUV bør samle eksempler som andre kan dra nytte av.3. SeminarerAvholde seminarer som i denne i dag.4. Medvirkning
ad