nedre luftv gsinfektioner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nedre luftvägsinfektioner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nedre luftvägsinfektioner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Nedre luftvägsinfektioner - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Nedre luftvägsinfektioner. Malin Inghammar, Infektionskliniken, Lund. Definition. Pneumoni / Akut bronkit / Exacerbation av KOL Akut sjukdom med feber + hosta samt minst ett av följande: sputumproduktion dyspné väsande andning bröstsmärta . Patogenes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nedre luftvägsinfektioner' - moanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nedre luftv gsinfektioner

Nedre luftvägsinfektioner

Malin Inghammar, Infektionskliniken, Lund

definition
Definition

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

 • Pneumoni / Akut bronkit / Exacerbation av KOL
 • Akut sjukdom med feber + hosta samt minst ett av följande:
  • sputumproduktion
  • dyspné
  • väsande andning
  • bröstsmärta
patogenes
Patogenes

Ca 8m3 luft/dygn passerar luftvägarna

Ca 10 000 mikroorganismer/dygn inhaleras

Aspiration nattetid

Otillräckliga försvarbarriärer

Hematogen spridning

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

epidemiologi
Epidemiologi

Död(1)

Sjukhusvårdad

Pneumoni (20)

Pneumoni diagnosticerad

i öppenvård (60)

Nedre luftvägsinfektioner

I öppenvård (500)

Patienter som söker för

Luftvägsinfektioner i öppenvård (1500)

Population med luftvägsinfektioner

I samhället (?)

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

Sjukhus

Samhälle

Strålin, Information från Läkemedelsverket 3:2008

akut bronkit
Akut bronkit

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

akut bronkit luftr rskatarr
Akut bronkit-luftrörskatarr

Opåverkad pat med hosta

Ingen bakomliggande sjd (Astma/KOL)

Inga fokala ausk fynd

Orent andningsljud, ibland missfärgade sputa

(CRP och vita lätt förhöjda)

Orsakas oftast av virus, ibland Mycoplasma

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

fall 1
Fall 1
 • 53-årig kvinna, tid. frisk
 • Förkyld med hosta sedan tre dagar, hostar upp lite gulaktigt slem
 • Opåverkad, temp ca 38.3, bltr 135/70, SaO2 97%, AF 15
 • Lungausk enstaka ronki
akut bronkit handl ggning
Akut bronkit - handläggning

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

 • Klinisk diagnos
  • CRP ingen hjälp (svårt att avstå från antibiotika)
  • Lungröntgen endast vid tveksamheter
 • Antibiotika ingen el mkt marginell effekt oavsett genes!
 • Evidens saknas för hostdämpande medicin, betastimulerare kan prövas vid obstruktivitet
 • Informera om långdragen hosta (3-4v ibland längre)
kol exacerbation
KOL-exacerbation
 • KOL = Kronisk irreversibel obstruktivitet i luftrören
 • Exacerbation = reversibel? obstruktion
  • Ökad dyspné, ökade sputa, missfärgade sputa
  • kan utlösas av infektioner (2/3), luftföroreningar mm.

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

kol exacerbation1
KOL-exacerbation

Etiologi om infektion, ensamma el i komb:

 • Virus
  • rhinovirus, influensa
 • Bakterier
  • Hemofilus influenzae, pneumokocker, streptokocker
  • Ibland gram negativa tarmbakterier, pseudomonas hos de med mycket svår KOL

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

kol exacerbation2
KOL-exacerbation

Behandling ska i första hand riktas mot obstruktiviteten

 • Bronkvidgande beh
 • Korticosteroider per os
 • Svårt sjuka ( påverkat AT, cyanos, vilodyspné med AF >25, p>110, SaO2<90%, pO2<8, pCO2>6,5) till sjukhus

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

kol exacerbation3
KOL-exacerbation

Antibiotikabehandling:

 • Många behöver inte antibiotika­behandlas
 • Överväg vid:
  • anamnes på en kombination av dyspné + ökade sputummängder + ökad sputumpurulens
  • Liberalare inställning svår KOL (FEV1<50% av förväntat)

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

kol exacerbation4
KOL-exacerbation

Antibiotikabehandling, forts

 • Växelbruk hos samma patient med
  • Amimox500mg x 3 i 5-7 dagar,
  • Doxyferm 200mg x 1 dag1-3, därefter 100mg x 1 i 5-7 dagar
  • (Bactrim) i 7-10 dagar

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

pneumoni
Pneumoni
 • Samhällsförvärvad
  • ”Klassisk”
  • Atypisk
 • Nosokomial
 • Ventilator Associerad Pneumoni (VAP)
 • Aspirationspneumoni

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

samh llsf rv rvad pneumoni etiologi
Samhällsförvärvad pneumoni etiologi
 • Virus
  • Ca 10% av pneumonierna
  • Influensa, parainfluensa, adenovirus, RS-virus
 • Bakterier
  • Pneumokocker (ca 50%)
  • H. influenzae (ca 5%)
  • S. aureus
  • M. catarrhalis
  • Mycoplasmapneumoniae (ca 10%)
  • Chlamydiapneumoniae
  • Chlamydiapsittaci
  • Legionellapneumophila

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

klinik
Klinik

Kliniken skiljer sig (i skolboksfallet) mellan olika etiologier

Äldre/immunbrist ofta atypiska symptom

Enbart kliniska kriterier ger både överdiagnostik och trol viss underdiagnostik

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

klinik forts
Klinik, forts

Pneumokocker

Vanligast och farligast

 • Plötsligt insjuknande
 • Hög feber
 • Takypné
 • Frossa
 • Pleuritsmärtor
 • Allmänpåverkan
 • Hosta med rödbruna sputa efter ngt dygn
 • Högt LPK
 • Lobärt infiltrat lungrtg

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

klinik forts1
Klinik, forts

Hemophilus influenzae

 • Ofta patienter med underliggande lungsjukdom
 • Successivt insjuknande
 • Varierande allmänpåverkan
 • Hosta, purulenta sputa

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

klinik forts2
Klinik, forts

Mycoplasmapneumoniae

 • Gradvis insjuknande
 • Successivt ökande torrhosta
 • Måttlig feber
 • Huvudvärk
 • Omgivningen ofta sjuk
 • Lägre CRP jfr pneumokocker
 • Ibland hypoxi
 • Spridda infiltrat
 • Dominans bland <50 år

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

klinik forts3
Klinik, forts

Legionellapneumophila

 • Feber
 • Diarré, ont i magen
 • Huvudvärk, konfusion
 • Hosta efter något dygn, produktiv
 • Allmänpåverkan
 • Ibland hyponatremi, påverkat leverstatus
 • Ofta patient med nedsatt immunförsvar
 • Utomlands? Luftkonditionering/annan aerosol?

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

fall 11
Fall 1
 • 47-årig, tidigare frisk man
 • 2 dygn frossa, feber 39-40o, ont i hö flank vid djupa andetag
 • Sista dygnet tillkomst av hosta
fall 2 status
Fall 2, status
 • Högfebril, trött, RLS 1
 • AF 30/min, sat 90%, puls 110/min, BT 110/90
 • Enstaka krepiterande rassel höger bas
diagnostik
Diagnostik
 • Anamnes
  • Bakomliggande sjukdom? Omgivningen? Utomlands? Immunkompetent?
  • Plötsligt eller successivt insjuknande?
 • Klinisk undersökning
  • Allmäntillstånd, BT, puls, andningsfrekvens, SaO2, medvetandegrad, temp
  • Auskultation (fokalt nedsatta andningsljud, krepitationer el dämpning?)

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

pneumoni handl ggning
Pneumoni handläggning
 • CRP, vita mm
 • Ev blodgas
 • Odling för etiologiskt agens
  • Blod x 2, sputum eller nasopharynx
 • Ev antigenpåvisning i urin (Pneumokocker, Legionella)
 • Atypiska agens?
  • PCR på sputum alt bakre svalgväggsprov
  • Serologi

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

crp utvikning
CRP utvikning

Absolut inte hela sanningen

För pneumoni talar:

 • CRP >100mg/L el >50mg/L efter 1v hos vuxna
 • Men även influensa/adenoviros/lungemboli mm kan gen höga värden

Mot pneumoni talar:

  • CRP <20mg/L efter 24 tim sjukdom

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

handl ggning forts
Handläggning, forts
 • Lungröntgen
  • Inte alltid nödvändigt vid typisk klinik
  • Kan vara neg initialt
  • Alveolära eller interstitiella infiltrat
  • På alla vid inläggning
  • 40% korrelation mellan ausk.fynd och rtgbild
 • Bedömning av svårighetsgrad och vårdnivå
  • CRB-65 (Confusion, Respiration, Blodtryck, Ålder)

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

aspekter hos barn
Aspekter hos barn
 • Högre incidens än hos vuxna (virus + bakterier), bakteriella pneumonier samma incidens
 • Kliniska tecken:
  • Nedsatt AT, äter dåligt, kissar dåligt
  • Feber och lungauskultation osäkra
  • Små barn: takypné (>50/min hos barn < 1 år, >40/min hos barn >1 år)
  • Större barn: subjektiva svårigheter att andas

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

fall 2
Fall 2
 • 53-årig kvinna, tid. frisk
 • Förkyld med hosta en vecka, hostar upp lite gulaktigt slem
 • I går feber
fall 2 forts
Fall 2, forts
 • Temp 38,5o
 • BT 130/60, AF 20/min, sat 96%
 • Hårda rassel hö bas
 • CRP 135, Vita 8,9
 • SHF pneumoni, ger penicillin V
fall 2 forts1
Fall 2, forts
 • Söker ånyo 4 dagar senare
 • Ej bättre, fortfarande febril, trött
 • Besvärande hosta, nu torr
 • Huvudvärk
fall 2 forts2
Fall 2, forts
 • Lungrtg bilat. glesa, utbredda infiltrat
 • Ingen pleurautgjutning
 • Epidemiologi: 3 barn hemma (13, 15, 19 år), alla har hostat en längre tid men ingen feber och nu bättre
fall 3
Fall 3
 • 63-årig kvinna, tid. frisk
 • 2 dagar sjukdomskänsla, muskelvärk, huvudvärk, feber
 • Hosta, smärtor i bröst och buk, illamående, diarréer
 • Varit på AquaKul med barn och barnbarn
fall 3 forts
Fall 3, forts
 • Rassel bilat basalt
 • CRP 426, Vita 10,6, Na 129, K 3,6, ASAT 1,2, ALAT 2,3
 • Röntgen: alveolära infiltrat bilat. basalt
diagnostik sammanfattning
Diagnostik sammanfattning

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

antibiotikabehandling
Antibiotikabehandling
 • Pneumokocker alltid täckning
  • Vanligast
  • Högst mortalitet
 • Ej rutinmässig täckning för atypiska agens pga hög självläkning
 • Icke allvarlig pneumoni och normal tarmabsorbtion kan få behandling per os
 • Aktiv expektans el fördröjd förskrivning vid oklarhet

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

initial antibiotikabehandling
Initial antibiotikabehandling

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

behandlingstid
Behandlingstid

Legionella: 10 dagar

S. Aureus / gram-neg tarmbakterier: 14-21 dagar

Övergång till peroral beh när feberfri (<38gr) och kliniskt stabil

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

pneumoni uppf ljning
Pneumoni - uppföljning
 • Telefonkontakt/återbesök efter 6-8 v
  • Icke-rökare
  • Yngre med okomplicerat förlopp
 • Röntgenkontroll (6-8 veckor) och återbesök:
  • Rökare >40 år
  • Immunsupprimerade
  • Långdraget förlopp
  • Kvarstående besvär
  • ”Suspekta” röntgen-förändringar initialt

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

nosokomial pneumoni
Nosokomial pneumoni
 • Definition: pneumoni med debutsymtom tidigast 48 tim efter inläggning
 • Hög incidens vid respiratorvård (ca 10%), ökar med antal dagar i respirator (VAP)
 • Aspiration av smittämne som koloniserat oropharynx

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

nosokomial pneumoni1
Nosokomial pneumoni
 • Etiologiska agens

Samma som för samhällsförvärvad

+ Ökad frekvens stafylokocker

+ Ökad frekvens gramnegativa tarmbakterier

   • På IVA även Pseudomonas aeruginosa
 • Försök fastställa etiologin, odlingar
  • Ev BAL el bronkoskopi med borstprov

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

nosokomial pneumoni2
VÅRDAVD

Etiologi

Pneumokocker

S. aureus

H. influenzae

E.coli, Klebsiella

Behandling empiriskt

Cefotaxim

Piperacillin/tazobactam

IVA

Etiologi

E.coli, Klebsiella

Pseudomonas aer.

S. aureus

Behandling empiriskt

Ceftazidim

Karbapenem

Piperacillin/tazobactam

Aminoglykosider

Nosokomial pneumoni

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

differentialdiagnoser pneumoni
Differentialdiagnoser-pneumoni

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

 • Vid avvikande förlopp tänk på
  • Empyem/abcess
  • Lungemboli
  • Lungcancer
  • Tuberkulos
  • Hjärtsvikt
nedre luftv gsinfektion antibiotika
Nedre luftvägsinfektion - antibiotika?

Malin Inghammar, Inf klin, Lund

Akut bronkit - nej!

Exacerbation av kronisk bronkit - kanske

Pneumoni - ja

Influensa - nej

bra l sning
Bra läsning

Vårdprogram för Samhällsförvärvad pneumoni 2007, www.infektion.net/

Västra Götalands vårdprogram för pneumoni, www.infektion.net/

Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer för nedre luftvägsinfektioner i öppenvård, www.lakemedelsverket.se/

Malin Inghammar, Inf klin, Lund