slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alergia na lateks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alergia na lateks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Alergia na lateks - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

Alergia na lateks. Dr n med. Anna Zawadzka-Gralec Warszawa 2013. Charakterystyka alergenu. Lateks to produkt naturalny otrzymywany z drzewa Hevea brasiliensis wykorzystywany do produkcji gumy Naturalny lateks jest mlekopodobną emulsją zwierającą lipidy, fosfolipidy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alergia na lateks' - slone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Alergia na lateks

Dr n med.

Anna Zawadzka-Gralec

Warszawa 2013

slide2

Charakterystyka alergenu

Lateks to produkt naturalny otrzymywany z drzewa Hevea brasiliensis

wykorzystywany do produkcji gumy

Naturalny lateks jest mlekopodobną emulsją zwierającą lipidy, fosfolipidy,

węglowodany, poliizopropeny oraz białka

Początkowo uważano, że w gumie uczulają przede wszystkim związki

drobnocząsteczkowe (przyspieszacze wulkanizacji, przeciwutleniacze),

W latach 80 XX wieku stwierdzono, że uczula także lateks, obecnie

wiadomo, że białka powodujące nadwrażliwość natychmiastową

są tylko zanieczyszczeniem naturalnego lateksu

Białka lateksu to jednocześnie alergeny kontaktowe, jak i wziewne

slide3

Źródła lateksu

Najczęściej uczulają rękawice gumowe

oraz dreny, cewniki, maski chirurgiczne, kroplomierze, gumki

do polerowania plomb, bandaże elastyczne, prezerwatywy

Rzadziej uczula bielizna, obuwie, płaszcze przeciwdeszczowe,

termosy, baloniki, rakiety tenisowe

slide4

Podstawowe pojęcia

Definicja

Nadwrażliwość (uczulenie)na lateks

-obecność w organizmie badanego swoistych IgE skierowanych

przeciwko alergenom lateksu potwierdzona badaniami in vivo (prick

test) lub in vitro (badanie surowicy)

Alergia na lateks

Reakcja nadwrażliwości alergicznej w wyniku nieprawidłowej

odpowiedzi układu immunologicznego na alergeny lateksu

prowadząca do ujawnienia objawów klinicznych

slide5

Mechanizmy immunologiczne

Charakter reakcji na lateks:

Najczęściej typ I wg Gella i Coombsa (IgE-zależny, natychmiastowy)

Rzadziej typ IV wg Gella i Coombsa (reakcja opóźniona)

Rzadko rekcje toksyczne

slide6

Czynniki i grupy ryzyka

Główne czynniki ryzyka to:

-długotrwała , powtarzająca się ekspozycja na alergeny lateksu

-atopia

-alergia pokarmowa

-współwystępowanie wyprysku(ułatwiona penetracja alergenu)

Główne grupy ryzyka:

-pracownicy zakładów przetwarzających lateks

-pracownicy systemu ochrony zdrowia

-dzieci z rozszczepem kręgosłupa oraz z przepuklinami

rdzeniowymi (częste interwencje chirurgiczne)

slide7

Epidemiologia

Ograniczone i często rozbieżne dane dane epidemiologiczne

W badaniach Obojskiego częstość nadwrażliwości na lateks w populacji ogólnej wynosiła 0-4,36%, a grupie dzieci z rozszczepem kręgosłupa i przepuklinami rdzenia kręgowego sięgała 32,4%

Alergia na lateks występowała z częstością 3,4%wśród personelu medycznego i 18,8% u dzieci z rozszczepem kręgosłupa

Wzrost częstości występowania alergii na lateks jest związany z rozwojem przemysłu samochodowego (opony) oraz z wprowadzeniem licznych produktów zawierających związki gumy do gospodarstw domowych oraz powszechne stosowanie profilaktyka AIDS w wielu krajach świata ( w USA po roku 1986 nastąpił dwukrotny wzrost wydatków na zakup rękawic lateksowych)

slide8

Obraz kliniczny

Szeroka gama objawów klinicznych

Objawy będące konsekwencją alergii typu natychmiastowego mogą obejmować skórę, oczy, górne i dolne drogi oddechowe, a także reakcje uogólnione

Niekiedy obserwuje się u chorych stopniowe ujawnianie się kolejnych objawów alergii na lateks określane mianem ,,marszu alergii na lateks”

Typowa sekwencja objawów w alergii na lateks

Początek choroby

pokrzywka kontaktowa- wystąpienie rumienia, bąbli i świądu w czasie kilku minut od kontaktu z lateksem. Reakcja często wykracza poza miejsce oddziaływania alergenu

Sekwencja objawów

nieżyt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, obrzęk naczynioruchowy, astma oskrzelowa, uogólniona reakcja anafilaktyczna

slide9

Obraz kliniczny

Najczęściej obserwuje się wymienioną sekwencję objawów klinicznych, jednak u niektórych chorych astma oskrzelowa czy wstrząs anafilaktyczny mogą być pierwszymi objawami alergii na lateks

W manifestacji klinicznej pewną rolę może odgrywać droga penetracji alergenu

Kontakt ze skórą czy błonami śluzowymi→ objawy miejscowe

Inhalacja lateksu na drobinach talku z rękawiczek→reakcja spojówek lub błon śluzowych dróg oddechowych

Wstrzyknięcie alergenu dożylnie lub domięśniowo (lateksowy korek fiolki zawierającej lek do iniekcji) → wstrząs anafilaktyczny

Uwaga!

Każda ekspozycja także skórna może wywołać reakcję uogólnioną

slide10

Opóźnione reakcje alergiczne

w alergii na lateks

Wyprysk jest najczęściej spowodowany substancjami dodanymi

do lateksu , rzadziej samym lateksem

Obraz kliniczny obejmuje występowanie zmian skórnych w postaci rumienia, grudek wysiękowych i pęcherzyków

Zmiany chorobowe pojawiają się najczęściej po upływie 2-3dni od ekspozycji, a ich występowanie jest ograniczone do miejsca kontaktu

slide11

Diagnostyka alergii na lateks

Diagnostyką należy objąć osoby, u których występują typowe objawy kliniczne zwłaszcza osoby z grup ryzyka

Etapy 1

Szczegółowy wywiad uwzględniający ekspozycję na alergen oraz związek objawów klinicznych z tą ekspozycją

Etap 2

Potwierdzenie obecności w skórze lub surowicy swoistych IgE

W przypadkach wątpliwych (rozbieżność pomiędzy wywiadem

a wynikami badań diagnostycznych) należy wykonać próby prowokacyjne z rękawiczką i ewentualnie prowokacyjną próbę wziewną

slide12

Skórny test prowokacyjny

w alergii na lateks

Najczęściej stosuje się test z rękawiczką lateksową

Zaleca się nałożenie fragmentu rękawiczki na zmoczoną skórę

na 15-20minut

Następnie dokonuje się odczytu i należy kontynuować

przez 60 minut

Reakcja klasyczna to: rumień, świąd, bąble pokrzywkowe

Uwaga!

W czasie prowokacji może wystąpić reakcja uogólniona o charakterze wstrząsu anafilaktycznego

slide13

Postępowanie lecznicze

  • Podstawowe znaczenie ma profilaktyka
  • Prewencja pierwotna
  • Unikanie kontaktu z alergenem-ze względu na powszechne występowanie lateksu- w praktyce nie jest możliwe
  • Prewencja wtórna
  • Unikanie wszelkiej ekspozycji na lateks przez osoby
  • ze stwierdzonym uczuleniem
  • Wczesna diagnostyka alergologiczna u osób z grup ryzyka
slide14

Postępowanie lecznicze

Chorzy ze stwierdzoną alergią powinni bezwzględnie unikać

jakiejkolwiek ekspozycji na lateks

Dotyczy to przede wszystkim:

-procedur medycznych(leczenie operacyjne, stomatologiczne,

zabiegi diagnostyczne).W razie konieczności możliwe jest

stworzenie ,,środowiska wolnego od lateksu”

-życia codziennego(unikanie rękawiczek, prezerwatyw i innych

przedmiotów zawierających lateks, w przypadku dzieci należy

unikać smoczków oraz nadmuchiwania balonów )

Farmakoterapia w alergii na lateks nie odbiega od standardów stosowanych w leczeniu innych reakcji alergicznych,

a zakres i intensywność leczenia zależy od obrazu klinicznego choroby

slide15

Zalecenia dotyczące diety

Ze względu na podobieństwa antygenowe pomiędzy białkami

lateksu, a antygenami niektórych produktów

żywnościowych u osób uczulonych mogą lateks mogą

występować objawy nadwrażliwości po spożyciu

Bananów, kiwi, awokado, papai, fig, kiwi, pomidorów, gryki

i ziemniaków, a nawet grzybów pleśniowych

-jest to alergia krzyżowa

slide16

Literatura

Wojciech Mędrala,, Podstawy alergologii” Górnicki Wydawnictwo Medyczne,

Wrocław 2006, rozdz.1.6

Edward Rudzki ,,Alergeny”, Medycyna Praktyczna , Kraków, 2008,

rozdz. Alergeny wziewne-lateks