sprogtilegnelse og sprogp dagogik at vokse op med mere end et sprog n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sprogtilegnelse og sprogpædagogik - at vokse op med mere end et sprog…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Sprogtilegnelse og sprogpædagogik - at vokse op med mere end et sprog… - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Sprogtilegnelse og sprogpædagogik - at vokse op med mere end et sprog…. Konference om etniske minoritetsbørn i småbørnsalderen, d. 23. marts 2009 Mette Ginman, Lektor i dansk som andetsprog. Hvordan ser vi på sprog?. Det forsimplede sprogbegreb:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sprogtilegnelse og sprogpædagogik - at vokse op med mere end et sprog…' - skule


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sprogtilegnelse og sprogp dagogik at vokse op med mere end et sprog
Sprogtilegnelse og sprogpædagogik - at vokse op med mere end et sprog…

Konference om etniske minoritetsbørn i småbørnsalderen, d. 23. marts 2009

Mette Ginman, Lektor i dansk som andetsprog

hvordan ser vi p sprog
Hvordan ser vi på sprog?

Det forsimplede sprogbegreb:

Sprog er en enkel, entydig færdighed som man lærer en gang for alle, og derefter kan man bruge den i nye situationer.

Det komplekse sprogbegreb

Sprogfærdighed er en kompleks sammensætning af kompetencer som er i stadig forandring i takt med sprogbrugerens livssituation.

sprogsyn er afg rende
Sprogsyn er afgørende
 • Ved det komplekse sprogbegreb anerkender vi at tosprogede børn udvikler flere sprog over mange år.
 • Sprogene udvikles i de konkrete situationer som barnet deltager i.
 • Hver gang barnet indgår i en ny sammenhæng, lærer barnet det sprog der er brug for i situationen.
sprog er dynamisk
Sprog er dynamisk
 • Sprog er ikke noget man har eller ikke har. Men noget man altid er i gang med at udvikle!
 • Alle læringssituationer er sprogtilegnelsessituationer!
det er en fordel at have mere end et sprog
Det er en fordel at have mere end et sprog

Tosprogede kan kommunikere med flere mennesker

Tosprogede ved mere om sprog

Tosprogede kan se ting fra flere sider

Tosprogede er mere intelligente!

der er ingen ulemper ved at v re tosproget
Der er ingen ulemper ved at være tosproget…
 • Selvom det ind imellem kan se sådan ud. Men:

- det er aldrig selve tosprogetheden der er et problem

- det kan evt. være de vilkår der bydes den tosprogede, fx tvungen sprogskifte

jo bedre modersm l jo lettere er det at l re et nyt sprog
Jo bedre modersmål, jo lettere er det at lære et nyt sprog

Al forskning viser at det bedste grundlag for at lære flere sprog er et solidt førstesprog

samlede sproglige kompetence
Samlede sproglige kompetence

De sprog man behersker udgør en samlet mængde, og når man taler, bruger man sin samlede sproglige kompetence

Man trækker altså på alle sine sprog når man taler!

sprogene st tter hinanden
Sprogene støtter hinanden

Rådgiv derfor forældre og andre til at sprogstimulere på et sprog de behersker på højeste niveau!

Kvalificeret sprogstimulering – uanset sprog – er godt for barnets sproglige udvikling som helhed.

hvad vil det sige at v re tosproget
Hvad vil det sige at være tosproget?

Faglig definition : at være tosproget betyder at skifte mellem brug af to sprog, at have brug for flere sprog i sin hverdag.

Emne, situation og samtalepartner er bestemmende for hvilket sprog man bruger og om man evt. skifter mellem sprogene

kodeskift at bruge flere sprog inden for samme s tning
Kodeskift – at bruge flere sprog inden for samme sætning

Det er en naturligt at blande sprogene når man er tosproget.

Der er mange funktioner i kodeskift -->

funktioner af kodeskift
Funktioner af kodeskift:
 • den mindste modstands vej
 • markere forskellige lag i samtalen, fx i rollelege, eller magtsprog
 • understregning/forstærkning
 • vi-kode og de-kode
 • udtrykke fællesskab
tosproget udvikling
Tosproget udvikling
 • Tosprogede børn udvikler flere sprog samtidigt
 • Hvilke konsekvenser har det for den måde vi møder børnene på?

Snak sammen i 5 minutter med dem du sidder i nærheden af

tosproget udvikling1
Tosproget udvikling

Tosprogede børn udvikler to sprog samtidigt

Det betyder at de skal have mulighed for at trække på begge sprog når de lærer sprog

Hvordan sørger man for det?

inddragelse af flere sprog
Inddragelse af flere sprog
 • Børnene anerkendes for det sprog de kan hjemmefra.
 • Børnene møder voksne der er interesserede i det de kan.
inddragelse af flere sprog1
Inddragelse af flere sprog
 • Børnene møder voksne der spørger ind til deres sprog og inddrager flere sprog i hverdagen.
 • Og voksne der snakker med dem om hvor betydningsfuldt det er at kunne flere sprog.
inddragelse af modersm l i sprogstimuleringen et citat
Inddragelse af modersmål i sprogstimuleringen – et citat

Det er ikke nok at lærerne passivt accepterer børnenes sproglige og kulturelle forskellighed i skolen; de må være proaktive og tage initiativ til at bekræfte børnenes sproglige identitet ellers er det det samme som at afvise børnenes sprog.

Citat Jim Cummins, australsk forsker i tosprogethed

hvordan l rer man sprog
Hvordan lærer man sprog?

Man lærer hovedsagligt sprog ved at afprøve hypoteser og få dem bekræftet eller afkræftet

Men imitation/gentagelse er også en væsentlig måde at lære sprog

Endelig er den intellektuelle tilgang også væsentlig

hvilke p dagogiske aktiviteter st tter s sprogtilegnelsen
Hvilke pædagogiske aktiviteter støtter så sprogtilegnelsen?
 • Den gode samtale hvor barnet bliver lyttet til og har mulighed for at udtrykke hvad det har på
den gode samtale udvekslingstonen
Den gode samtale - udvekslingstonen

Definition fra Charlotte Palludan:

Børnehavebørn og pædagoger taler sammen. Begge parter spørger og svarer. De udveksler oplevelser, fortolkninger, meninger, erfaringer og viden.

undervisningstonen er mindre sprogudviklende
Undervisningstonen er mindre sprogudviklende

den voksne lægger vægt på indføring, forklaring o. lign. I disse situationer er børnehavebørnene lyttende og opremsende. Pædagogen fortæller og børnehavebarnet lytter og følger anvisninger. Eller den voksne spørger og børnehavebarnet svarer hvis det kan.

det er den voksnes ansvar
Det er den voksnes ansvar

- at give alle børn adgang til den gode samtale

 • Hvordan kan man arbejde på at give alle børn adgang til den gode samtale

Snak sammen i 5 minutter med dem du sidder i nærheden af

den gode samtale til alle
Den gode samtale til alle

Redskaber kan være:

 • Pædagogisk planlægning: mindre grupper, det fælles tredje, dvs. at tale om NOGET frem for altid om NOGEN
 • Kontaktskema, en systematisk måde at tjekke om kontakten er god med alle børn på stuen
den gode samtale med for ldrene
Den gode samtale med forældrene

Den gode samtale med forældrene forplanter sig til børnene.

 • Det er et professionelt ansvar
 • Snak med alle forældre
 • Forældrene skal inviteres til at mødes om noget og ikke bare til hygge (det kan være svært gennemskueligt hvad formålet er med forældrekaffe)
praktisk eksempel p god sprogp dagogik
Praktisk eksempel på god sprogpædagogik
 • Billedprojekt, hvor børnene laver deres egne billeder: fotos eller malerier
 • Børnene forfatter små tekster til sine billeder
 • Teksterne oversættes til børnenes modersmål ved hjælp af forældrene
 • Det hele udstilles til fernisering m. gæster
kvaliteter ved forl bet
Kvaliteter ved forløbet
 • Længerevarende projekt med fælles mål – tydeligt fælles tredje
 • Børnenes synsvinkel i billeder og ord
 • Forældrene inddrages på en nødvendig måde – de har en funktion
 • Til ferniseringen skabes der opmærksomhed på de mange sprog
 • Forældre og børn føler ejerskab
flere sprogudviklende aktiviteter
Flere sprogudviklende aktiviteter…
 • Ture: før – under – efter
 • Samtaler om sprog
 • Temaarbejde i hele institutionen
 • Oplæsning med dramatisering
 • Børnenes egne mapper
i b rnehaven skal barnet forberedes til at l re at l se
I børnehaven skal barnet forberedes til at lære at læse

Men ikke ved at terpe bogstaver!

Bogstaverne er et abstrakt system som ikke i sig selv bærer mening

Men hvad skal man så gøre?

hvilke aktiviteter forbereder barnets l sning
Hvilke aktiviteter forbereder barnets læsning?
 • Oplæsning med samtale
 • Logografisk læsning – samle ord, fx DSB
 • Børn inddrages i skriftsproglige handlinger i hverdagen
 • Børnenes egne bøger – fx med legeskrivning
 • Opfordre forældre til at læse op og fortælle – gerne på modersmål
samarbejde med for ldrene om b rnenes sproglige udvikling
Samarbejde med forældrene om børnenes sproglige udvikling

Væsentlige områder:

 • Gøre det klart at institutionen mener at modersmål er grundlaget for barnets sproglige udvikling på flere sprog
 • Skabe sammenhæng mellem institution og hjem vha. billeder, mapper, materiale el.lign.
slide31
Vise interesse for barnets sproglige udvikling både på dansk og modersmål
 • Vise professionalitet: forklare forældrene hvorfor man arbejder som man gør. Fx: hvordan kan det være sprogudviklende at tage tur?
samtale i b rnehaven
Samtale i børnehaven

Voksen: Jalib skal rejse til Pakistan og være væk en hel måned. Hvem skal du rejse sammen med?

Jalib: Med Subeida, Abdul og mor. Ikke far, han skal være her.

Voksen: Når du skal være væk så længe kan det jo være du glemmer at snakke dansk. Tror du det?

Jalib: (ser ned og nikker)

samtale i b rnehave fortsat
Samtale i børnehave fortsat

Voksen: For i Pakistan snakker de kun pakistansk

Beate: Kan Jalib snakke sådan som de snakker i Pakistan?

Voksen: Ja, det kan han.

Beate: Men hvorfor snakker han aldrig sådan her?

Voksen: For så ville vi jo ikke forstå hvad han sagde.

Beate: Det kunne da godt være.

Toril: Jeg skal til Canada

hvad kunne g res bedre i samtalen om og med jalib
Hvad kunne gøres bedre i samtalen om og med Jalib?

Voksen: Jalib skal rejse til Pakistan og være væk en hel måned. Hvem skal du rejse sammen med?

Jalib: Med Subeida, Abdul og mor. Ikke far, han skal være her

Voksen: Når du skal være væk så længe kan det jo være du glemmer at snakke dansk. Tror du det?

Jalib: (ser ned og nikker)

Voksen: For i Pakistan snakker de kun pakistansk

Beate: Kan Jalib snakke sådan som de snakker i Pakistan?

Voksen: Ja, det kan han.

Beate: Men hvorfor snakker han aldrig sådan her?

Voksen: For så ville vi jo ikke forstå hvad han sagde.

Beate: Det kunne da godt være.

Toril: Jeg skal til Canada