Ps koloj ve ps k yatr de temel kavramlar
Download
1 / 30

PSIKOLOJI VE PSIKIYATRIDE TEMEL KAVRAMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 735 Views
 • Updated On :

PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİDE TEMEL KAVRAMLAR. Prof. Dr. Mücahit Öztürk. Psikoloji davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesi ile uğraşır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PSIKOLOJI VE PSIKIYATRIDE TEMEL KAVRAMLAR' - sivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


PSİKOLOG incelenmesi ile uğraşır.

 • Edebiyat fakültesi psikoloji bölümü

 • Araştırma

 • Danışmanlık, Rehberlik

 • Test uygulama

 • Psikoterapiler

 • Koruyucu ruh sağlığı

PSİKİYATRİST

 • Tıp Fakültesi + 4 yıl ihtisas

 • Tanı koyma

 • Tedavi (ilaç tedavisi, psikoterapi)


E itlilik
Çeşitlilik incelenmesi ile uğraşır.

 • Beyin hasarı ve yüz tanıma

 • İnsanlara atfedilen özellikler

 • Çocukluk Amnezisi

 • Kilo denetimi

 • Saldırganlık


A da ps koloj de yakla imlar
ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR incelenmesi ile uğraşır.

 • DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

 • BİLİŞSEL YAKLAŞIM

 • PSİKANALİTİK YAKLAŞIM

 • BİYOLOJİK YAKLAŞIM


Davrani i yakla im
DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM incelenmesi ile uğraşır.

 • Uyarıcılar organizmayı etkilerler. Uyarıcıya bağlı organizmada gelişen fizyolojik veya psikolojik değişmeye tepki ya da davranım denir.

 • Klasik koşullanma

 • Edimsel koşullanma

 • Gözlem yoluyla öğrenme


B l sel yakla im
BİLİŞSEL YAKLAŞIM incelenmesi ile uğraşır.

 • Algılama, hatırlama, akıl yürütme, karar alma, problem çözme ile ilgilenir.

 • Organizmanın ne yaptığını ancak zihinsel süreçleri inceleyerek tam olarak anlayabiliriz.


Ps kanal t k yakla im
PSİKANALİTİK YAKLAŞIM incelenmesi ile uğraşır.

 • Davranışların büyük kısmı bilinçdışı süreçlerden kaynaklanır.

 • Kişi, bilinçdışı süreçlerin farkında değildir.

 • İd, ego ve süperego (altbenlik, benlik üstbenlik).


B yoloj k yakla im
BİYOLOJİK YAKLAŞIM incelenmesi ile uğraşır.

 • İnsan beyninde 10 milyardan fazla sinir hücresi ve bu hücreler arasında neredeyse sınırsız sayıda ara bağlantı vardır.

 • Bütün psikolojik olaylar beynin ve sinir siteminin eylemlerine bir biçimde karşılık gelir.

 • Nörotransmiterler: sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan kimyasal maddeler.


post parietal incelenmesi ile uğraşır.

 NE

prefrontal cortex

striatum

 NE & DA

amygdala

nucleus accumbens

 NE

hippocampus


Presynaptic Neuron incelenmesi ile uğraşır.

Presynaptic Neuron

Tyrosine

Dopamine

Norepinephrine (NE)

Tyrosine

Dopamine

Norepinephrine (NE)

NE

NE

ilaç

NE

NE

NE Transporter

Synaptic Cleft

NE

NE

NE Receptor

Postsynaptic Neuron

Postsynaptic Neuron


Nsan b yops kososyal b r varliktir

İNSAN BİYOPSİKOSOSYAL BİR VARLIKTIR incelenmesi ile uğraşır.

«Sağlık bedensel, ruhsal, sosyal olarak iyilik durumudur»


Ruh s a l bozuklu u
Ruh incelenmesi ile uğraşır.Sağlığı Bozukluğu

 • Hastalık: Bozukluk (disorder)

 • Kişinin, duygu, düşünce ve davranışlarında bozukluk.

 • ANORMAL:

  Tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk, yetersizlik.

  *sürekli ya da yineleyici olma

  *bireyin verimli çalışmasını bozması

  *kişilerarası ilişkilerin bozulması


Tan mlay c psikiyatri
Tanımlayıcı Psikiyatri incelenmesi ile uğraşır.

 • Standardize muayene ve değerlendirme ölçekleri

 • DSM

 • ICD (uluslararası dil, kavram ve tanı birliği)


Ruhsal b ozukluklarda tan ve s n fland rma
Ruhsal incelenmesi ile uğraşır.Bozukluklarda Tanı ve Sınıflandırma

1. Eksen: Klinik bozukluklar

2. Eksen: Kişilik Bozuklukları

Zeka geriliği

3. Eksen: Psikiyatri dışı bozukluklar

4. Eksen: Psikososyal ve çevresel sorunlar

5. Eksen: Uyum işlevlerinin toplu değerlendirilmesi


ZEKA incelenmesi ile uğraşır.

 • ZEKA: Problem çözme, öğrenme ve soyut düşünme yeteneği.

  Doğuştan gelen bir zihinsel üstünlüktür.

  ZEKA TESTLERİ: Binet testi:

  zeka bölümü (IQ): zeka yaşı/takvim yaşıX100

  Wechsler Testleri: (Wısc-r)


Zeka gerili i mental retardasyon
Zeka Geriliği ( incelenmesi ile uğraşır.MentalRetardasyon)

 • Aşağıdaki alanlarda kalıcı yeti kaybı olması gerekir;

  BİLİŞSEL FONKSİYONLAR

  UYUM FONKSİYONLARI


Ya ina g re yeters zl k alanlari
YAŞINA GÖRE YETERSİZLİK ALANLARI incelenmesi ile uğraşır.

 • KONUŞMADA YAŞA UYGUN VE BEKLENEN STANDARTLARIN YAKALANAMAMASI

 • ÖZ BAKIM

 • EV YAŞAMI

 • SOSYAL-KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

 • KENDİNE YETME

 • AKADEMİK BECERİLER

 • İŞ HAYATI

 • BOŞ VAKTİ DEĞERLENDİRME

 • SAĞLIK ve GÜVENLİK


Zeka ger l nedenler
ZEKA GERİLİĞİ NEDENLERİ incelenmesi ile uğraşır.

 • Doğum öncesi

  (genetik nedenler, sendromlar, anne karnında oluşan hastalıklar)

 • Doğum eylemi sırasında

  doğum travması

 • Doğum sonrası

  (enfeksiyon, travma, zehirlenmeler)


 • SINIRDA ZEKA incelenmesi ile uğraşır.(DONUK ZEKA, BORDERLİNE ZEKA):

  IQ:70------90


Zeka ger l siniflamasi
ZEKA GERİLİĞİ SINIFLAMASI incelenmesi ile uğraşır.

DÜZEY IQ BÖLÜMÜ %

HAFİF 55------- 70 85

ORTA 35--------55 10

AĞIR 20----- ---35 3-4

ÇOK AĞIR 20 altı 1-2


Hangi durumlarla kar abilir
Hangi Durumlarla Karışabilir incelenmesi ile uğraşır.

 • Duyma ve işitme sorunları

 • Dikkat eksikliği bozukluğu

 • Öğrenme bozukluğu

 • Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar


Tedav
TEDAVİ incelenmesi ile uğraşır.

 • EĞİTİM

 • PSİKOTERAPİ

  (davranış düzenleme)

 • AİLE DANIŞMANLIĞI

 • İLAÇYikici davrani bozukluklari
YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR.

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Karşıt Olma Bozukluğu

 • Davranım Bozukluğu


D rt sellik belirtileri sonunu d nmeden eyleme ge me

Dürtüsellik belirtileri KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR. (sonunu düşünmeden eyleme geçme)

Çoğu zaman;

Sorulan soruların soru tamamlanmadan cevabını yapıştırır

Sırasını beklemekte güçlük çeker

Başkalarının sözünü keser ve yaptıklarının arasına girer


Davranim bozuklu u
DAVRANIM BOZUKLUĞU KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR.

 • Yalanlar söyler.

 • Diğerlerine zorbalık yapar, onları tehdit eder ve gözdağı verir.

 • Fiziksel kavgalar başlatır.

 • Bir şeyler çalar/ Hırsızlık yapar.

 • Kasıtlı olarak başkalarının malına zarar verir.

 • Kasıtlı olarak yangın çıkarır.

 • Kavga ederken makas, taş, sopa gibi silahlar kullanır.

 • Hayvanlara fiziksel olarak zalimce davranır.

 • İnsanlara fiziksel olarak zalimce davranır.


 • Diğer çocukların elinden zorla bir şeyler alır. KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR.

 • Diğer çocuklara bir şeyler atar.

 • Bir şeyleri kırar ya da bir şeylere zarar verir.

 • Diğer çocuklara kötü kötü bakar ya da tehdit edici hareketlerde bulunur.

 • Ortalığı kızıştırmak için diğer çocuklara onlara küfür eder ya da onlarla dalga geçer.ad