Download
skolen i digital utvikling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolen i digital utvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolen i digital utvikling

Skolen i digital utvikling

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Skolen i digital utvikling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skolen i digital utvikling

 2. "Lærarane er veldig variert på å bruke digitale hjelpeverktøy i timane. Dei eldste lærarane er veldig gammaldagse og vil heller stå å snakke enn å la elevane feks gjere oppgåver eller finne info på nettet. Dei yngre lærarane derimot er flinkare til å la internett og datamaskiner bli eit nyttig verktøy i undervisninga. Timane vert ofte meir varierte og interessante når elevane sjølve får jobbe med stoffet."

 3. PC-ordning • fylkes-pc eller privat pc

 4. Ungweb

 5. NDLA • Digitale læremiddel for vgs

 6. Digital ordbok • Ordnett

 7. TV2-skoleKikora

 8. Fronter

 9. Reglement • IKT-reglement

 10. IKT-Strategi • Lokale strategiar • Sentral strategi

 11. Kompetanseheving • - Vidareutdanning • - konferansar • - lokalt på skolane • - fagnettverk

 12. iPad-prosjektet • app • blogg

 13. Skolearena

 14. Vurdering • Underveisvurdering med og utan karakter • sluttvurderingar • rapportar, karakterutskrifter

 15. Fråver • faglærar fører fråver i timane • kontaktlærar fører heile dagar • rapportar

 16. Generelt • varselbrev i fag og orden/åtferd • kontaktinformasjon

 17. Elevar • oversikt over alle vurderingar og fråveret • kan registrere fråver sjølve

 18. Føresette • oversikt over alle vurderingar og fråveret • epostvarslingar • kan registrere fråver

 19. Spørsmål? • Kontaktadresse: • Gry Hansen: gry.hansen@mrfylke.no • Kristin G. Vonheim: kristin.glastad.vonheim@mrfylke.no