1 / 19

“Met de stroom mee.” Verpleegkundige aspecten van ECT.

“Met de stroom mee.” Verpleegkundige aspecten van ECT. Erik Wegeling, ECT verpleegkundige Alysis Zorggroep In samenwerking met Sanne Wassink, verpleegkundige GGNet. ECT?. Inhoud:. Taken ECT verpleegkundige. Taken afdelingsverpleegkundige.

sine
Download Presentation

“Met de stroom mee.” Verpleegkundige aspecten van ECT.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “Met de stroom mee.”Verpleegkundige aspecten van ECT. Erik Wegeling, ECT verpleegkundige Alysis Zorggroep In samenwerking met Sanne Wassink, verpleegkundige GGNet

 2. ECT? Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 3. Inhoud: • Taken ECT verpleegkundige. • Taken afdelingsverpleegkundige. • Opmerkingen van patiënten nav patiënten tevredenheidonderzoek. • Voorlichting. • Conclusie. • Videofilm: interview met ECT patiënte en haar echtgenoot. • Mogelijkheid voor vragen. Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 4. 1. Taken ECT verpleegkundige • Voorlichting geven aan patiënten, familieleden en andere belangstellenden. • Begeleiding van ECT patiënt vóór, tijdens en na de behandeling. • Zorg dragen voor planning en coördinatie. • Wekelijkse controlegesprekken en afname stemmingsmeetlijsten met ECT patiënt. • Eerste aanspreekpunt voor patiënten, direct betrokkenen, verpleegkundigen en artsen. Zowel van binnen de organisatie als van “buiten”. Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 5. Taken van de verpleegkundigetbv ECT patiënten en hun familie • Bieden van ondersteuning, of zelfs overnemen, basale activiteiten van ADL. • Indien nodig meegaan naar de ECT. • Opletten dat patiënt nuchter blijft, goed uitplast en geen make-up gebruikt, controle vitale functies (P, R/R, T) vóór en ná ECT behandeling. • Assisteren bij Pré operatieve screening • Helpen met invullen vragenlijst tbv préoperatieve screening. ECG laten maken. Lab aanvragen. Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 6. 2.Taken van de verpleegkundigetbv ECT patiënten en hun familie; • Verpleegplan aanpassen op ECT behandeling: • Rekening houden met geheugenproblemen. • Observeren angst, verwardheid, desoriëntatie, agitatie, motorische onrust, hoofdpijn, misselijkheid of spierpijn. • Evalueren van behandelresultaten en bijstellen van geboden zorg. • Bieden van begeleiding bij het oppakken van activiteiten in het algemeen dagelijkse leven. • Specifieke en veel voorkomende problemen bij patiënten met een ECT indicatie: • Vaak sprake van verstoord denken. • Emotionele ondersteuning en gedragsregulering vaak nodig door afbouw psychofarmaca. Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 7. 3. Patiëntentevredenheidonderzoek • “Duidelijke uitleg en voorlichting werkt geruststellend.” • “We kunnen altijd langs komen als we vragen hebben.” • “Soms wel zwaar om naast 2x per week naar het ziekenhuis te moeten voor ECT, ook nog 1x langs te moeten komen voor controlegesprek. We realiseren ons wel het belang hier van.” • “Fijn dat er de eerste twee keer een verpleegkundige van de afdeling meegaat naar de OK.” Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 8. 4. Aandachtspunten Voorlichting ECT; • Rekening houden met geheugenklachten door stemmingsproblematiek en stress. Blijven herhalen. • Voorlichting schriftelijk, mondeling én visueel (dia’s) geven. • Uitleg geven over ECT en bijwerkingen. • Uitleg geven over procedure anesthesioloog. • Indien nodig andere specialist inschakelen ivm veiligheid; bv cardioloog, tandarts of longarts. Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 9. 10.00 uur op de OK: • EEG registratie electroden worden aangebracht • Bloeddrukband, ECG registratie, puls-oxymeter • Bloedleegteband aan linkerarm Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 10. 10.05 uur: Het slaapmiddel wordt i.v. toegediend Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 11. 10.06 uur: Bloedleegteband wordt opgepompt Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 12. 10.07 uur: • Spierverslapper wordt i.v. toegediend • Patiente krijgt 100% zuurstof op de kap Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 13. 10.08 • Gebitsbeschermer ingebracht • Unilaterale ECT-electrode bevestigd Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 14. Na toedienen van de stimulus ontstaat insult • Alleen niet-verslapte onderarm beweegt in tonisch-clonische beweging Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 15. 10.10uur: Insult duurt ± 1 minuut 10.11 uur: Psychiater is tevreden Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 16. 10.15 uur: Nog even bijkomen op de verkoever-afdeling Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 17. 10.30 uur Patiënte wordt weer naar afdeling gebracht Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 18. 5. Conclusie: “De verpleegkundige heeft een zeer belangrijke en veelzijdige taak in de begeleiding van ECT patiënten en hun familie.” Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

 19. 6.Videofilm • Met toestemming van patiënte en haar echtgenoot. Cedar symposium: actuele ontwikkelingen in de psychiatrische zorg.

More Related