kal c organik kirleticiler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalıcı Organik Kirleticiler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalıcı Organik Kirleticiler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kalıcı Organik Kirleticiler - PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

Kalıcı Organik Kirleticiler. Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi. Melih ORAL 19.Nisan.2013. Kalıcı Organik Kirleticiler. Doğada kimyasal, biyolojik veya fotolitik olarak bozunmaya karşı koyan Biyobirikimi olan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalıcı Organik Kirleticiler' - simeon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kal c organik kirleticiler

Kalıcı Organik Kirleticiler

Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi

Melih ORAL

19.Nisan.2013

kal c organik kirleticiler1
Kalıcı Organik Kirleticiler
 • Doğada kimyasal, biyolojik veya fotolitik olarak bozunmaya karşı koyan
 • Biyobirikimi olan
 • İnsan ve çevre sağlığına karşı risk taşıyan organik kimyasallardır.
nsanlar ve do al ya am nas l etkilerler
İnsanları ve doğal yaşamı nasıl etkilerler?
 • Besin zincirinde artarak taşınmalarından dolayı biyo-artış özelliğine sahiptirler.
 • Yağ dokuda birikmelerinden kaynaklı vücuttan uzaklaştırılmaları zordur.
 • Farklı fiziko kimyasal özelliklerinden kaynaklı uzun mesafe taşınabilen bu yüzden sadece yerel değil aynı zamanda küresel anlamda da sorun teşkil ederek insan ve çevre sağlığını tehdit eden maddelerdir.
stockholm s zle mesi
Stockholm Sözleşmesi

KOKlarınolumsuzetkilerindençevreyiveinsanlarıkorumayı, kısıtlamaveyayasaklamagibitedbirleralarak;

  • Üretimlerini
  • Kullanımlarını,
  • Ticaretlerini
  • Salınımları
  • Kalanstoklarıveatıklarını

tamamenortadankaldırmayıhedefleyenbiranlaşmadır. Türkiyebusözleşmeyi 2001 yılındaimzalamışve 2010 yılındaiseTaraflarınKonferansı’ndayerinialmıştır.

 • Sözleşme7. Maddesiile her ülkeden ilk UlusalUygulamaPlanı’nı (UUP) hazırladıktansonraTaraflarınKonferansı (COP) kararıuyarıncadüzenliaralıklarlaUUP’nindeğerlendirilmesivegüncellenmesiyükümlülüğügetirmektedir.
y nlendirme komitesi
Yönlendirme Komitesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Kimyasallar Dairesi
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Kimya Sanayi Şubesi
 • Ekonomi Bakanlığı- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Kalkınma Bakanlığı- Sosyal Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bakanlığı- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
al ma gruplar
Çalışma Grupları
 • Çalışma Grupları Türkiye’ de bulunan ve kullanılan organik kimyasallara odaklanacak ve bu gruplar sırayla;
  • Yönetim Grubu (Endüstriyel KOKlar)
  • Pestisit Grubu (Lindan ve izomerleri)
  • PCB Grubu (Atık Yönetimi)
  • PFOS Grubu
  • PBDE Grubu
  • Kasıtsız Üretim KOKlar Grubu
proje gruplar kurum ve kurulu lar
Proje Gruplar Kurum ve Kuruluşlar
 • Kocaeli Sanayi Odası
 • İSO
 • KSO
 • EnerjiSA
 • İMMİB
 • İZAYDAŞ
 • KİPLAS
 • TÜPRAŞ
 • Arçelik
 • Türk Toksikoloji Derneği
 • EKOTEKS
 • TÇMB
 • FORD
 • ÇŞB
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı
 • Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü
 • Gümrük ve Ticaret Bak.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • EÜAŞ
 • Hacettepe Üni. Biyoloji
 • Hacettepe Üni. Kimya
 • BOSAD
al ma grubu liderleri
Çalışma Grubu Liderleri
 • Yönetim Grubu– Bursev ARTUKOĞLU

(ÇŞB-Kimyasallar Şube Müdürü)

 • Pestisit Grubu– Muammer FİDAN

(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

 • PCB Grubu- Refet Sinem ATGIN

(ÇŞB- Atık Dairesi)

 • PFOS Grubu– Arş. Gör. M. Kemal KORUCU

(Kocaeli Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü)

 • PBDE Grubu– Yrd. Doç. Dr. Perihan KURT

(Bursa Teknik Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü)

 • Kasıtsız Üretim KOKlar– Doç. Dr. Aykan KARADEMİR (Kocaeli Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü)
liderlerin g revleri
Liderlerin Görevleri
 • Kendi çalışma grubu için çalışma planı hazırlamak ve bunu taslak çalışma planına uymasını sağlamak
 • Takım üyelerinden bilgileri toparlamak ve bunları düzenli bir biçimde raporlamak
 • Takım üyeleri arasında görev dağılımı yapmak
 • Proje Koordinasyon Ekibini yürüyen ve biten bütün çalışmalara dair bilgilendirmek ve yeni gelişmelerden haberdar etmek
 • Proje Koordinasyon Ekibinin belirlediği aralıklarla düzenlenen toplantılara katılım sağlamak
 • Diğer Çalışma gruplarıyla koordinasyonlu çalışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
g rev tan mlar
Görev Tanımları
 • Yönetim grubu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Dairesi ve Koordinasyon Ekibinden oluşacak olup raporun bir araya getirilmesinde rol oynayacaktır.
 • Her çalışma grubu kendi içinde kendi kimyasalı ve kimyasal grubu ile ilgili yasal konuları, mevzuat boşluk analizi, envanter çıkarılması ve planın sosyo-ekonomik boyutu olan eylem planları hazırlama ve varsa ilk UUP’ deki eylem planlarını revize etme ile yükümlüdür.