slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentācijas saturs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentācijas saturs

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Prezentācijas saturs - PowerPoint PPT Presentation

silas-warner
215 Views
Download Presentation

Prezentācijas saturs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezentācijas saturs • Riska grupas • Bezdarbs Liepājā • Liepājas Domes loma nodarbinātības jautājumu risināšanā • Pieredze bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanā EQUAL projektā

 2. Riska grupas • Ilgstoši bezdarbnieki • Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki • Jaunieši bezdarbnieki • Invalīdi bezdarbnieki • Narkomāni, alkoholiķi, ubagi – bezdarbnieki, kuri paši nevēlas atrast darbu

 3. Galvenie bezdarba rādītāji 2006.gada 1.decembrī • Bezdarba līmenis – 6,5% (2006.gada 1.augustā 7,5%) • Reģistrēto bezdarbnieku skaits – 2701 t.sk. – sievietes - 1716 ilgstošie bezdarbnieki – 385 invalīdi - 140 jaunieši 15 – 17 g. - 13 jaunieši 18 – 24 g. - 442 t.sk. - riska grupas bezdarbnieki ~ 1400

 4. PSRS mantojums Karosta - kritisks reģions bezdarbam Liepājā - ap 8000 iedzīvotāju - bijušo PSRS militārpersonu radinieki, tuvinieki - vēl šodien ir iedzīvotāji, kuri nav reģistrējušies Iedzīvotāju reģistrā - ir iedzīvotāji ar izteiktām degradācijas pazīmēm

 5. Tirgus ekonomikas sekas • Jaunliepāja – otrs kritiskais bezdarba reģions Liepājā • lielākais industriālais reģions pilsētā ( Lauma, Metalurgs, Liepājas osta ) • ekonomisko pārmaiņu sekas

 6. Pašvaldības loma • Izveidota Nodarbinātības komisija • Izstrādāta stratēģija nodarbinātības veicināšanai • Izveidota aģentūra “Nodarbinātības projekti” (atrašanās vieta – Karosta) • Ekonomikas nodaļā speciālists darba tirgus un ekonomiskās analīzes jautājumos • Līdzdalība EQUAL projektā • Atbalsts datorzināšanu mācību centra izveidei

 7. Mācību centrs Sabiedriskās organizācijas “Apmācību projekti” mācību centrs T.Breikša ielā 45, Jaunliepājā

 8. Centra atklāšana

 9. EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” • Uz 2006.gada 1.decembri kursus beiguši 371 bezdarbnieki un darba meklētāji; • Uz 2006.gada 11.decembri kursus beiguši 501 bezdarbnieks un darba meklētājs • Līdz projekta beigām plānots apmācīt 880 bezdarbniekus un darba meklētājus

 10. Ieguvēji projektā

 11. Sadarbība • Ar Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas nodaļu • Ar Liepājas pilsētas domes “Mazajām domēm” • Ar Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu • Ar 48. profesionālo vidusskolu

 12. Secinājumi • Iepriekšējā pieredze bezdarbnieku iesaistīšanā projektos dod priekšrocības bezdarbnieku apmācību organizēšanā; • Lielu interesi par apmācību iespējām izrāda darba meklētāji – 48.AVS audzēkņi; • Liela daļa riska grupu bezdarbnieku ar lielu interesi izmanto datorapmācību iespējas.

 13. Paldies par uzmanību Aija Saldovere Zigmunds Fīrers Liepājas pilsētas Dome, www.liepaja.lv