slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Likumdošana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Likumdošana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 117

Likumdošana - PowerPoint PPT Presentation


 • 672 Views
 • Uploaded on

Medicīnas ierīču dezinfekcijas un sterilizācijas prasības, saskaņā ar MK 574. noteikumiem. Prasības infekcijas kontrolei. Prasības veicamajai sterilizācijas procesu kontrolei Inga Buša tel.:29148535 E-pasts:inga.busa @ tos.lv. Likumdošana.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Likumdošana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Medicīnas ierīču dezinfekcijas un sterilizācijas prasības, saskaņā ar MK 574. noteikumiem. Prasības infekcijas kontrolei. Prasības veicamajai sterilizācijas procesu kontroleiInga Buša tel.:29148535 E-pasts:inga.busa@tos.lv

I.Buša

likumdo ana
Likumdošana
 • LR MK Noteikumi Nr.574 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” 11.07.2006.

I.Buša

slide3
Jebkas, kas ir saskāries ar pacientu ir iespējami inficēts
 • Katram pacientam pienākas viņam vien sagatavots sterilu instrumentu komplekts, kas tiek atvērts tieši pirms izlietošanas konkrētajam pacientam
 • Higiēnas plāns
 • Par infekcijasslimībuizcelšanās un izplatībasierobežošanuiestādēiratbildīgsiestādesvadītājs

I.Buša

higi nas pl ns
Higiēnas plāns
 • prasības roku mazgāšanai un dezinfekcijai
 • individuālo aizsarglīdzekļu lietošana atbilstoši veicamajai procedūrai (manipulācijai)
 • telpu dalījums tīrības zonās un telpu tīrīšana
 • dezinfekcijas un sterilizācijas plāns
 • veļas šķirošanas principi
 • atkritumu apsaimniekošana

I.Buša

higi nas pl ns1
Higiēnas plāns
 • intrahospitālas (nozokomiālas) slimības gadījuma reģistrēšana
 • rīcības un informācijas aprites shēma iestādē, ja pacientam ir konstatēta nozokomiāla infekcija vai pastāv pamatotas aizdomas par inficēšanos ar nozokomiālu infekciju
 • iekšējās kontroles nodrošināšana

I.Buša

nozokomi la infekcija
Nozokomiāla infekcija

Jebkura infekcijas slimība, kas cēloniski saistīta ar jebkādu medicīnisku izmeklēšanu, aprūpi vai ārstēšanu.

·Pacientam iestāšanās brīdī nav bijušas slimības pazīmes vai nav bijis attiecīgās slimības inkubācijas periods;

·Saslimšana sākusies ne ātrāk kā 48 stundas pēc iestāšanās

· Operācijas vietas infekcijas – saslimšana sākas 30 dienu laikā pēc operācijas vai viena gada laikā pēc sveša materiāla implantācijas

I.Buša

k p c infekciju kontrole ir svar ga zob rstniec b
Kāpēc infekciju kontrole ir svarīga zobārstniecībā?
 • Gan pacienti, gan personāls var tikt inficēti
 • Ikdienā ir saskare ar asinīm, mutes dobuma un elpošanas ceļu izdalījumiem
 • Pārdomātas un pareizi organizētas procedūras var novērst infekcijas transmisiju starp pacientu un personālu

I.Buša

infekcijas p rne anas ce i
Infekcijas pārnešanas ceļi
 • Tiešs kontakts ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem (tai skaitā acu, deguna un mutes gļotāda)
 • Netiešs kontakts ar kontaminētiem instrumentiem vai virsmu
 • Aerosolveida infekcijas izraisītāju ieelpošana

I.Buša

standarta prevent vie pas kumi
Standarta preventīvie pasākumi
 • Roku higiēna
 • Cimdu, sejas masku, acu aizsargu lietošana
 • Pacienta aprūpes aprīkojuma un virsmu apstrāde
 • Pasākumi savainojoties ar asiem priekšmetiem

I.Buša

5 so i roku higi n
5 soļi roku higiēnā

World Health Organization

oblig t s vesel bas p rbaudes
Obligātās veselības pārbaudes

MK 27.11.2001. Noteikumi nr.494

“Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”

1xgadā

vispārējā izmeklēšana;

rentgenoloģiskā izmeklēšana;

nevakcinētiem pret HBV - seroloģiskā izmeklēšana hepatīta B antigēna (HbsAg) klātbūtnes noteikšanai.

Personas medicīniskā grāmatiņa

A.Melbārde-Kelmere

slide12
Vakcinācijas noteikumi - MK noteikumi Nr.330, Rīgā 2000.gada 26.septembrī
  • Vakcinācija pret B HEPATĪTU
  • Protams DIFTERIJA

A.Melbārde-Kelmere

r c ba savainojoties ar asiem priek metiem
Rīcība savainojoties ar asiem priekšmetiem
 • Veicina brūces asiņošanu, dažas sekundes
 • Brūci ne mazāk kā 5 minūtes rūpīgi mazgā ar ziepēm, pēc tam skalo
 • Skartās gļotādas ne mazāk kā 10 minūtes skalo ar ūdensvada ūdeni
 • Brūci dezinficē ar etilspirtu vai hlorheksidīnu saturošu šķīdumu
 • Neberzt, nosusina un brūcei uzliek aseptisku un ūdensnecaurlaidīgu pārsēju
 • Fiksē notikušo
 • Ja nelaimes gadījums noticis personai, kura nav imunizēta pret vīrusa hepatītu B, nekavējoties veicama imunizācija

I.Buša

slide14
Potenciāli ar HIV inficētas personas bioloģiskā materiāla ekspozīcijai:
  • 24 stundu laikā jādodas uz Latvijas Infektoloģijas centru
    • Rīgā, Linezera ielā 3
    • līdzi jāņem apraksta protokols
    • Tālr. uzziņām 67543777

I.Buša

ar asin m p rnesam s infekcijas
Ar asinīm pārnesamās infekcijas

Hepatīta B vīruss (HBV), Hepatīta C vīruss (HCV), un cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV),

 • Liela transmisijas iespēja veselības aprūpes iestādēs
 • Infekcija var kļūt hroniska
 • Bieži inficēšanās iemesls var būt inficēto personu bezrūpīga attieksme

I.Buša

ja medic nas person la darb transmisija notiek caur adatas d riena izrais tu boj jumu uzskata ka
Ja medicīnas personāla darbā transmisija notiek caur adatas dūriena izraisītu bojājumu, uzskata, ka:
 • C hepatītu var iegūt 4% gadījumu;
 • B hepatītu 30% gadījumu;
 • HIV infekciju 0,4%

I.Buša

aktualit te
Aktualitāte

Ar C hepatīta vīrusu inficēto skaits pasaulē ir ~ 170 miljoni

Eiropā ~ 9 miljoni

I.Tolmane

secin jumi
Secinājumi
 • 2,4% Latvijas iedzīvotāju ir bijuši inficēti ar C hepatīta vīrusu (ir inficēti vai pārslimojuši)
 • 1,7% Latvijas iedzīvotāju ir inficēti ar hepatīta C vīrusu, t.i. 1714 inficēto uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju
 • Vīrieši Latvijā slimo biežāk ar VHC nekā sievietes

I.Tolmane

mrsa un tbc
MRSA un Tbc
 • MRSA infekcija var radīt problēmas, ja pacientam nākotnē nepieciešama operatīva ārstēšana
 • Tbc risks dentālajās praksēs ir neliels, bet tomēr pastāv.

I.Buša

individu lie aizsargl dzek i
Individuālie aizsarglīdzekļi
 • Medicīniskā maska ar acu aizsargu, vai brilles
 • Maskas starp pacientiem jāmaina,
 • Daudzreiz lietojamos aizsardzības līdzekļus starp pacientiem tīra, ja redzami notraipīti, tad tīra un dezinficē
 • Darba apģērbu, ja redzami notraipīts, maina
 • Procedūru laikā ieteicams izmantot VRL priekšautus

I.Buša

virsmas
Virsmas
 • Var tikt kontaminētas
 • Nav tieši iesaistītas infekciju pārnešanā
 • Nav nepieciešamas striktas dekontaminācijas procedūras

I.Buša

virsmu iedal jums
Virsmu iedalījums
 • Klīniska kontakta virsmas
  • Augsts tiešas kontaminācijas risks ar pacienta ķermeņa šķidrumu pilieniem vai personāla rokām
 • Sadzīves virsmas
  • Parasti nesaskaras ar pacientiem vai aprīkojumu
  • Ierobežots infekciju transmisijas risks

CenterforDiseaseControlandPrevention

kl niska kontakta virsmu apstr de
Klīniska kontakta virsmu apstrāde
 • Var apklāt ar VRL pārklājiem, kurus maina pēc katra pacienta

VAI

 • Tīra un dezinficē ar zema (HIV/HBV) vai vidēja līmeņa (Tbc) medicīnisko dezinfekcijas līdzekli

I.Buša

sadz ves virsmu apstr de
Sadzīves virsmu apstrāde

Parasti apstrādei izmanto tīrīšanas līdzekļus

I.Buša

slide30
Līdzekļu izvēle atkarīga no infekcijas potenciāla, plānojamās mikrofloras, pieļaujamā ekspozīcijas laika un notraipījuma pakāpes.

I.Buša

virsmu dezinfekcijas tehnika1
Virsmu dezinfekcijas tehnika:
 • Ar atšķaidāmiem dezinfekcijas līdzekļiem nomazgājot,
 • Ar lietošanai gataviem ātras iedarbības alkoholiskiem dezinfekcijas līdzekļiem,

(jācenšas nesmidzināt !!!)

I.Buša

lieto anai gatavi tras iedarb bas dezinfekcijas l dzek i
Lietošanai gatavi ātras iedarbības dezinfekcijas līdzekļi
 • nepieciešama ātra iedarbība
 • dažkārt nepieciešama dezinfekcija bez atlieku notraipījuma
 • virsmas īpatnības nepieļauj saskari ar ūdeni

I.Buša

lieto anai gatavi tras iedarb bas alkoholiski dezinfekcijas l dzek i
Lietošanai gatavi ātras iedarbības alkoholiski dezinfekcijas līdzekļi
 • Dezinfekcijas līdzekli aplicē uz virsmas vai vienreizējās salvetes (drīkst lietot jau gatavas mitrās salvetes)
 • Ar salveti apstrādā visu dezinficējamo virsmu
 • Salveti izmet atkritumu tvertnē ar vāku

I.Buša

lieto anai gatavi tras iedarb bas alkoholiski dezinfekcijas l dzek i1
Lietošanai gatavi ātras iedarbības alkoholiski dezinfekcijas līdzekļi

Dezinfekcija izsmidzinot (ja citādi nevar!!!)

 • neaizstāj dezinfekciju noslaukot (nav pilnvērtīga)
 • nelielām virsmām, tāpat aparatūras un sīka inventāra dezinfekcijai, ko praktiski nevar noslaucīt virsmas konfigurācijas dēļ

I.Buša

dezinfekcijas l dzek u iedal jums
Dezinfekcijas līdzekļu iedalījums
 • Pēc pielietojuma:
  • virsmu dezinfekcijas līdzekļi
  • instrumentu dezinfekcijas līdzekļi:
   • manuālajai dezinfekcijai
   • automatizētajai dezinfekcijai
  • roku dezinfekcijas līdzekļi
  • pacientu ādas dezinfekcijas līdzekļi

I.Buša

dezinfekcijas l dzek u iedal jums1
Dezinfekcijas līdzekļu iedalījums
 • Pēc koncentrācijas:
  • Lietošanai gatavi oriģināli fasēti
  • Šķidri vai pulverveida dezinfekcijas līdzekļu koncentrāti

I.Buša

dezinfekcijas l dzek u izv li nosaka
Dezinfekcijas līdzekļu izvēli nosaka:
 • salīdzinoši īss dezinfekcijas laiks
 • labas tīrīšanas īpašības (kur tas ir aktuāli)
 • maksimāla iedarbība uz ārstniecības iestādei aktuālo mikrofloru
 • saudzīga iedarbība uz apstrādājamo virsmu
 • salīdzinoši maz kaitīga iedarbība uz darbinieku.
 • salīdzinoši ekonomisks lietošanā.

I.Buša

lietot jam nepiecie am pavadinform cija
Lietotājam nepieciešamā pavadinformācija:
 • Dezinfekcijas līdzekļa apraksts (iedarbība, koncentrācija, ekspozīcija, materiālu savietojamība)
 • Drošības datu lapa

I.Buša

aldeh di
Mikrobioloģiskās darbības spektrs:

Pamatpielietojums:

Priekšrocības:

Trūkumi:

Baktericīds, fungicīds, virucīds, sporicīds

Virsmu, instrumentu (?) dezinfekcija

Plašs darbības spektrs, zema koncentrācija, laba materiālu savietojamība

Fiksē proteīnus, kairina gļotādas, nepatīkama smaka

Aldehīdi:

Formaldehyde - Glutaral - Glyoxal

I.Buša

kvart rie amonija savienojumi kas amfotenz di
Mikrobioloģiskās darbības spektrs:

Pamatpielietojums:

Priekšrocības:

Trūkumi:

Baktericīds, fungicīds, inaktivē tikai apvalka vīrusus

Virsmu, instrumentu, roku un ādas dez.

Nesmaržo, saudzīgs ādai, materiāliem

Mazs iedarbības spektrs, slikti darbojas cietā ūdenī

Kvartārie amonija savienojumi KAS/ amfotenzīdi:

Benzalkoniumchloride - Didecyldimethylammoniumchloride /

Alkyldiethylentriaminoacetic acid

I.Buša

alkilam nu deriv ti
Mikrobioloģiskās darbības spektrs:

Pamatpielietojums:

Priekšrocības:

Trūkumi:

Baktericīds, fungicīds, inaktivē tikai apvalka vīrusus

Virsmu, instrumentu dezinfekcija

Labs tīrīšanas līdzeklis

Nepatīkama smaka, slikti izgaro, nav savienojams ar dažiem materiāliem

Alkilamīnu derivāti:

Laurylpropylene diamine - Lauryldipropylentriamine

I.Buša

spirti
Mikrobioloģiskās darbības spektrs:

Pamatpielietojums:

Priekšrocības:

Trūkumi:

Baktericīds, fungicīds

Roku, ādas, virsmu dezinfekcija

Ātra iedarbība, ātri žūst, nepaliek nosēdumi

Nepieciešamas augstas koncentrācijas, viegli uzliesmojošs, nav sporicīds, nav savietojams ar dažiem materiāliem

Spirti:

Ethanol - Isopropanol - n-Propanol - Benzylic alcohol

I.Buša

akt vais sk beklis p rsk bes
Mikrobioloģiskās darbības spektrs:

Pamatpielietojums:

Priekšrocības:

Trūkumi:

Baktericīds, fungicīds, virucīds, sporicīds

Ādas un brūču dez.

Instrumentu un virsmu dez.

Pereetiķskābe hemodialīzes iekārtu dez.

Ātra iedarbība, plašs spektrs

Aktīvās vielas nestabilas

Pereetiķskābei nepatīkama, asa smaka

Aktīvais skābeklis- pārskābes:

Hydrogenperoxide - Perborate/Activator - Peracetic acid

I.Buša

halog ni
Mikrobioloģiskās darbības spektrs:

Pamatpielietojums:

Priekšrocības:

Trūkumi:

Baktericīds, fungicīds, virucīds, sporicīds

Veļas balināšanai, trauku,virsmu dezinfekcijai

Plašs efektīvas iedarbības spektrs

Nepatīkama smaka, kairina gļotādas, slikta savietojamība ar materiāliem, reaģē ar olbaltumvielām,korozīvs

Halogēni:

Sodium hypochlorite - Chloroisocyanurate - PVP-Iodine

I.Buša

fenola deriv ti
Mikrobioloģiskās darbības spektrs:

Pamatpielietojums:

Priekšrocības:

Trūkumi:

Baktericīds, fungicīds, inaktivē tikai apvalka vīrusus

Virsmu, instrumentu, tekstīliju dezinfekcijai

Labs tīrīšanas līdzeklis, mazjūtīgs pret proteīniem

Nepatīkama smaka, nogulsnes, nav savietojams ar akrilstiklu, plastm.

Koncentrāts ir bīstams, alerģisks, resorbējas ādā

Fenola derivāti:

o-Phenylphenol , p-Chlorobenzylphenol , p-Chloro-m-cresol

Patreiz Latvijā nelieto

I.Buša

slide50

Lietošana

Uzglabāšana

Transportēšana

Sterilizācija

Infekciju kontrole

Dekontaminācija

Iepakošana

Pārbaude

Kopšana

I.Buša

dekontamin cija
Dekontaminācija

Process, kura rezultātā patogēno mikroorganismu skaits uz apstrādājamā priekšmeta virsmas tiek samazināts līdz tādai pakāpei, kas neapdraud apkārtējo vidi.

 • Dekontaminācijas procesa etapi:
  • Tīrīšana
  • Dezinfekcija
  • Skalošana
  • Žāvēšana

I.Buša

slide52

Iedalījums pēc pielietojuma:

 • Zema inficēšanās riska līmeņa (kontaktē ar veselu ādu - tīra (mazgā) un, ja nepieciešams, dezinficē)
 • Vidēja inficēšanās riskalīmeņa (saskarās ar gļotādu - augsta līmeņa dezinfekcija vai sterilizācija (p.:urbju uzgaļi*, mutes spoguļi)
 • Augsta inficēšanās riskalīmeņa (penetrē gļotādu, saskaras ar kaulu, steriliem audiem, asinīm– sterilizē vai izmanto VRL (p.: ķirurģiskie instrumenti))

I.Buša

svar gi
Svarīgi!
 • Darbinieks, kas veic sterilizāciju, nodrošina, lai nenotiktu nesterilo un sterilizēto objektu saskare.
 • Sterilizācijai iepakotās medicīniskās ierīces ir paredzētas vienai procedūrai. Medicīniskās ierīces iepako tā, lai pēc sterilizācijas tās varētu brīvi izņemt, nekontaminējot no sterilizatora.

(LR MK Not. 574 23. un 24.punkts)

I.Buša

t r ana
Tīrīšana

Svarīgs etaps dekontaminācijas procesā.

 • Nodrošina dezinfekcijas efektivitāti – garantē personāla drošību
 • Nodrošina sterilizācijas efektivitāti – garantē pacienta drošību.
 • Bez tīrīšanas nav dezinfekcijas!

I.Buša

dezinfekcija
Dezinfekcija
 • Samazina patogēno mikroorganismu skaitu
 • Garantē personāla drošību
 • Garantē apkārtējās vides drošību
 • Palielina sterilizācijas efektivitāti

I.Buša

automatiz ta dekontamin cija ar mdi
Automatizēta dekontaminācija ar MDI
 • Priekšrocības:
  • Droša personālam (līdz minimumam samazināta iespēja savainoties vai inficēties)
  • Ekonomē personāla darba laiku
  • Process un tā rezultāti ir atkārtojami
  • Procesu var standartizēt
  • Atbilst prEN 15883 prasībām
 • Trūkumi:
  • Neekonomiska, ja ir jāmazgā neliels skaits instrumentu
  • Instrumentu, kurus nedrīkst iemērkt, mazgāšanai nepieciešami adapteri
manu la dekontamin cija
Manuāla dekontaminācija
 • Priekšrocības:
  • Pielietojama mazam skaitam instrumentu
  • Pielietojama instrumentiem, kurus nedrīkst iemērkt
 • Trūkumi:
  • Augsts personāla inficēšanās risks
  • Augsts savainošanās risks
  • Process nav standartizējams
  • Procesa kvalitāte nav kontrolējama

I.Buša

slide59
Iemērcot instrumentus dezinfekcijas šķīdumā ir jāpārliecinās, vai dezinfekcijas šķīdums ir iekļuvis visās atverēs un lūmenos

!!! tikai vietās, kur dezinfekcijas līdzeklis saskaras ar instrumenta virsmu, notiek dezinfekcija

 • Saliktus instrumentus, ja konfigurācija to pieļauj, pirms iemērkšanas dezinfekcijas līdzeklī izjauc
 • Mazgājot instrumentus, noteikti jālieto aizsargbrilles
 • Instrumentu tīrīšanai drīkst izmantot tikai speciālas birstes
 • Nedrīkst instrumentus skrāpēt, izmantot rupjgraudainas pastas to tīrīšanai – ir jāpiemeklē pareizais dezinfekcijas vai tīrīšanas līdzeklis

I.Buša

slide60
Svarīgi izvēlēties optimālo dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju.
 • Precīzi jāievēro ekspozīcijas laiku.
 • Darba šķīdumu gatavojot lietot mēreni siltu ūdeni.
 • Dezinfekcijas šķīdumu maina pēc 24 stundām vai, ja tam ir mainījusies krāsa, vai arī, ja pazūd putas.
 • Laikā, kad ar dezinfekcijas šķīdumu nestrādā, traukam uzliek vāku.

I.Buša

slide61
Informācija uz lietošanai sagatavota dezinfekcijas šķīduma trauka:
 • Nosaukums
 • Koncentrācija
 • Ekspozīcijas laiks
 • Pielietošanas mērķis
 • Sagatavošanas datums un laiks
 • Sagatavotājs

I.Buša

skalo ana
Skalošana
 • Atbrīvo apstrādājamā priekšmeta virsmu no ķīmisko vielu atliekām
 • Pasargā instrumentu no bojāšanas
 • Svarīgi pēdējo skalošanu veikt ar destilētu vai demineralizētu ūdeni

I.Buša

instrumentu funkciju p rbaude kop ana
Instrumentu funkciju pārbaude, kopšana:
 • Ietver sekojošus etapus:
  • Dezinfekcijas kvalitātes kontrole – tikai vizuāla;
  • Eļļošana;
  • Funkciju pārbaude, remonts;
  • Komplektēšana;
  • Iepakošana.

I.Buša

instrumentu funkciju p rbaude kop ana1
Instrumentu funkciju pārbaude, kopšana:
 • Vispārīgie instrumenti:
  • Pārbauda asos un griezošos instrumentus;
  • Pārbauda satverošo instrumentu tehnisko stāvokli;
 • Rotējošie un motorinstrumenti (urbju un zāģu motori, turbīnas, urbju, zāģu uzgaļi) pēc eļļošanas noteikti ir jādarbina 30 – 60” saskaņā ar ražotāja rekomendācijām:
  • Tiek veikta instrumenta funkciju pārbaude
  • Rotējošās daļas tiek saeļļotas – tas obligāti ir jādara pirms sterilizācijas.
  • Liekā eļļa pēc darbināšanas tiek noslaucīta.

I.Buša

slide65
Svarīgi!

Instrumentu kopšanā vienmēr vadīties no ražotāja rekomendācijām! EN ISO 17664

I.Buša

instrumentu iepako ana
Instrumentu iepakošana
 • Iepakojumu izmanto lai:
  • Pasargātu instrumentus no bojājumiem līdz to lietošanai,
  • Saglabātu instrumenta sterilitāti līdz tā lietošanas brīdim (nepieciešams tikai sterilajiem nevis sterilizētajiem instrumentiem).
  • Viens komplekts tiek izmantots ne vairāk kā vienai manipulācijai vai operācijai.

I.Buša

iepakojumu veidi
Iepakojumu veidi:
 • Papīra – plastikāta iepakojumi:
 • Kreppapīrs:
 • Neaustais materiāls:

I.Buša

pap ra plastik ta iepakojumi
Papīra-plastikāta iepakojumi
 • Visbiežāk izmanto atsevišķu instrumentu iepakošanai tvaika, formaldehīda un etilēna oksīda sterilizācijā.
 • Ļoti ērti lietošanā – plastikāta puse ļauj redzēt komplekta saturu.
 • Instrumentu iepakojumā jāievieto tā, lai līdz kausējuma šuvei sānu malā paliktu brīvs laukums divu pirkstu platumā, bet līdz gala šuvei divu pirkstu platumā.
 • Informācija tiek rakstīta uz iepakojuma ārējās malas aiz šuves.

I.Buša

pap ra plastik ta iepakojumi1
Papīra-plastikāta iepakojumi
 • Iepakojumu drīkst aizvērt tikai kausējot.
 • Pašlīpošie iepakojumi sterilitāti negarantē!

X

I.Buša

pap ra plastik ta iepakojumi2
Papīra-plastikāta iepakojumi
 • Pareiza kameras ielādēšanas tehnika.

I.Buša

kreppap rs un neaustais pap rs
Kreppapīrs un neaustais papīrs
 • Ērts lietošanā, gan komplektu, gan nestandarta lielu priekšmetu iepakošanai tvaika sterilizācijai.
 • Nodrošina 70 – 92% mikrobiālo aizsardzību (salīdzinājumam – auduma mikrobiālā aizsardzība ir tikai 34%).
 • Iepakojumam vienmēr izmanto divas kārtas materiāla vai arī vienu kārtu auduma (iekšpusē), otru kreppapīra tad, ja ir jāiepako priekšmeti ar asām malām vai stūriem.
 • Visu informāciju drīkst rakstīt tikai uz sterilizācijas līplentas ar marķieri.

I.Buša

iepako anas tehnika kreppap ram
Iepakošanas tehnika kreppapīram

I.Buša

Iepakojums «Pret stūri»

 • Vis ekonomiskākais
 • Jāpako katrs slānis atsevišķi

Katru kārtu locīšanas beigās sastiprina ar līplentu.

iepako anas tehnika kreppap ram1
Iepakošanas tehnika kreppapīram

I.Buša

Iepakojums «Pret malu»

 • Var pakot katru kārtu atsevišķi vai arī abas kārtas kopā

Ar līplentu aplīmē visu iepakojumu

inform cija uz iepakojuma
Informācija uz iepakojuma
 • Kas atrodas iepakojumā, ja iepakojums nav caurspīdīgs
 • Sterilizācijas datums
 • Derīguma termiņš
 • Iestādes nosaukums, ja sterilizēts citur
 • Iekārtas numurs, ja ir vairākas sterilizācijas iekārtas
 • Sterilizācijas metode, ja izmanto vairākas
 • Cikla numurs
 • Komplektētājs
 • Indikators, kas apliecina, ka iepakojums ir ticis sterilizēts

I.Buša

slide76

Materiāls ir sterils, ja pēc sterilizācijas procesa uz sterilizējamā materiāla dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits ieskaitot sporas ir samazinājies līdz 1 : 1 000 000

I.Buša

steriliz cijas metodes
Sterilizācijas metodes
 • Sterilizācija ar karstu gaisu
 • Sterilizācija ar piesātinātu tvaiku
 • Sterilizācija ar Formaldehīda – tvaiku
 • Sterilizācija ar Etilēna oksīdu
 • Plazmas sterilizācija

I.Buša

slide78

Sterilizācija ar karstu gaisu

 • Karstā gaisa sterilizatoros mikroorganismi tiek nogalināti oksidācijas rezultātā
 • Karstā gaisa sterilizatori ir labi piemēroti stikla izstrādājumu, pulveru, tauku, eļļu un dažādu ziežu sterilizācijai
 • Lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūras sadalījumu pa sterilizatora kameru ir nepieciešama piespiedu gaisa plūsma (ventilators)

I.Buša

steriliz cija ar karstu gaisu
Sterilizācija ar karstu gaisu
 • Pirms uzsākt sterilizācijas procesu ir nepieciešams uzsildīt sterilizatora kameru
 • Gaiss ir slikts siltuma vadītājs, tādēļ priekšmeti uzsilst lēnām – risks, ka iestādītais sterilizācijas laiks būs par īsu
 • Ja sterilizē iepakotus instrumentus, indikatoram obligāti ir jābūt katrā iepakojumā
 • Kameras kontrolindikatoram ir jābūt uz katra plaukta

I.Buša

slide80

Sterilizācija ar karstu gaisu

Procesa laikā ir AIZLIEGTS atvērt sterilizatora durvis, jo pat uz īsu brīdi (3-5sek) atvērtas sterilizatora durvis var samazināt kameras temperatūru par 70-80C. Temperatūras režīma atjaunošana var prasīt līdz pat 60min (atkarībā no ielādes svara)

Tipiskās sterilizācijas programmas ir:

160-170C 180min

170-180C 120min

180-190C 60min

I.Buša

slide81
Ierobežots sterilizējamā materiāla klāsts
 • Nedrīkst sterilizēt uzgaļus un turbīnas
 • Frēzes un borus jāsterilizē ne vairāk kā 1800 C, jo pie augstākas temperatūras materiāls kļūst mīksts
 • Stomatoloģiskie spoguļi ātrāk nolietojas
 • Drīkst sterilizēt tikai atsevišķas motoro sistēmu daļas, jo tās ir izgatavotas no dažādu materiālu kombinācijas.

I.Buša

tvaika steriliz cija
Tvaika sterilizācija
 • Visizplatītākā metode
 • Augsta mikroorganismu nonāvēšanas spēja.
 • Nav toksisku atlikumu
 • Viegli kontrolēt
 • Augsta penetrācijas spēja
 • Ātra un lēta
 • Plašs sterilizējamā materiāla klāsts

I.Buša

slide83
Uzgaļus vajag autoklavēt 1340C, jo īsāks cikls
 • Turbīnu sterilizācija – ražotāja rekomendācijas!
 • Stomatoloģiskie spoguļi ātri nolietojas

I.Buša

steriliz cijas ar tvaiku parametri
Sterilizācijas ar tvaiku parametri
 • 121°C, 2 bar abs. spiediens, 15 - 20 min
 • 134°C 3 bar, 3,5 - 10 min

I.Buša

steriliz cijas procesa kontrole
Sterilizācijas procesa kontrole
 • 5.līmenis – sterilizatoru darbības testi (saskaņā ar ražotāja instrukcijām):
   • Vakuuma tests
   • B&D tests
   • Bioloģiskais tests u.c.
 • 4.līmenis – sterilizācijas cikla izdruka vai pieraksts
 • 3.līmenis – cikla kontroles indikators
 • 2.līmenis – informācija uz komplekta, iepakojuma veselums
 • 1.līmenis – komplekta indikators

I.Buša

sterilizatoru darb bas testi
Sterilizatoru darbības testi

I.Buša

Vakuuma tests iekārtām, kur sterilizācijas procesā tiek izmantots vakuums – veicams katru dienu pirms darba uzsākšanas.

Ātrais cikls kameras uzkarsēšanai un gaisa izvadīšanai no sterilizatora sistēmas obligāti tvaika sterilizatoriem katru dienu pirms darba uzsākšanas vai pēc vakuuma testa.

sterilizatoru darb bas testi1
Sterilizatoru darbības testi

I.Buša

 • B&D tests tvaika sterilizatoriem ar tilpumu lielāku par 54l:
  • Eiropas standarts frakcionētā vakuuma tvaika sterilizatoriem
  • ASV standarts gravitācijas tipa tvaika sterilizatoriem
biolo iskie testi
Bioloģiskie testi

I.Buša

 • Tiek veikti:
  • Pēc sterilizatora uzstādīšanas
  • Pēc remontiem, kuros veic tādu iekārtas parametru maiņu, kas ietekmē sterilizācijas procesu un kvalitāti
indikatoru iedal jums
Indikatoru iedalījums
 • Bioloģiskie indikatori (EN 866; ISO 11138)
 • Ķīmiskie indikatori(EN 867; ISO 11140) :
  • 1.jeb A klases procesa indikatori
  • 2.jeb B klases specifiskie indikatori
  • 3.jeb C klases vienparametra indikatori
  • 4.jeb D klases daudzparametru indikatori
  • 5.jeb D klases indikatori jeb integratori
  • 6.jeb E klases emulējošie indikatori

I.Buša

biolo iskie indikatori
Bioloģiskie indikatori
 • Izmanto sterilizācijas procesa efektivitātes testēšanai – t.s. Bioloģiskajos testos. Cikla un komplektu kontrolei izmantot nav efektīvi
 • Katrai sterilizācijas metodei izmanto attiecīgās sporas:
  • Bacillus Stearotermophylus sporas - termofila, nosacīti patogēna baktērija (nav bīstama cilvēkam), kas ir ļoti izturīga pret paaugstinātu t°, mitrumu un spiedienu – izmanto tvaika, formaldehīda un plazmas sterilizācijā
  • Bacillus Subtilis – izmanto etilēna oksīda sterilizācijā
  • Bacillus Pumilus – izmanto karstā gaisa sterilizācijā

I.Buša

1 jeb a klases procesa indikatori
1.jeb A klases procesa indikatori
 • Parāda tikai to, ka iepakojums ticis sterilizēts
 • To novieto uz iepakojuma, lai atšķirtu sterilizētus komplektus no nesterilizētiem
 • Katrai sterilizācijas metodei ir savi indikatori
 • Veidi:
  • Var būt uzdrukāti uz iepakojuma malām
  • Uz komplekta adresācijas kartēm
  • Var būt kā stripi
  • Var būt uzlīmējami
  • Indikatorlīplentas

I.Buša

3 jeb c klases vienparametra indikatori
3., jeb C klases vienparametra indikatori
 • Norāda tikai vienu sterilizācija procesa parametru. Parasti temperatūru
 • Piemēram, indikatorstripi karstā gaisa sterilizācijai

I.Buša

4 jeb d klases daudzparametru indikatori
4.jeb D klases daudzparametru indikatori
 • Uzrāda vairākus sterilizācijas procesa parametrus – laiku, temperatūru
 • Izmanto:
  • Komplektos komplekta sterilitātes kontrolei
  • Sterilizācijas ciklā kamerā cikla parametru kontrolei
 • Parasti tie ir indikatorstripi
 • Katrai sterilizācijas metodei ir savi indikatori

I.Buša

5 jeb d klases indikatori jeb integratori
5. jeb D klases indikatori jeb integratori
 • Indikatorstrips, kurā iestrādāta krāsvielas tabletīte, kas pie pareizas tº, spiediena, tvaika mitruma un laika izšķīst un pakāpeniski aizpilda lodziņu
 • Uzrāda vairākus sterilizācijas procesa parametrus – laiku, temperatūru, tvaika mitrumu. Pēc precizitātes atbilst bioloģiskajiem indikatoriem
 • Izmanto:
  • komplektos komplekta sterilitātes kontrolei
  • sterilizācijas ciklā kamerā cikla parametru kontrolei
 • Ir domāti tikai tvaika sterilizācijai

I.Buša

6 jeb e klases emul jo ie indikatori
6.jeb E klases emulējošie indikatori
 • Ļoti augsta precizitātes klase. Reaģē uz konkrētu temperatūras un laika attiecību un tvaiku.
 • Izmanto tikai tvaika sterilizācijā. Katrai programmai (121º; 134º) savs indikators
 • Izmanto:
  • komplektos komplekta sterilitātes kontrolei
  • sterilizācijas ciklā kamerā cikla parametru kontrolei

I.Buša

2 jeb b klases specifiskie indikatori
2.jeb B klases specifiskie indikatori
 • Bowie & Dick tests -attiecas tikai uz vakuuma tvaika sterilizāciju sterilizatoriem, kuru kameras tilpums ir vairāk par 54l. Tvaika caurspiešanās tests
 • Ķīmiskais indikators ievietots materiālā, kas imitē 6 kg veļas

I.Buša

slide99
I.Buša
 • Par sterilā materiāla uzglabāšanas nosacījumiem un to ievērošanu medicīnas iestādē ir atbildīga attiecīgās iestādes vadības nozīmēta persona
 • Lietotājs atbild par pēdējo sterilā materiāla pārbaudi pirms lietošanas
 • Sterilās ierīces derīguma termiņš ir vērā ņemams tikai tad, ja tiek ievēroti visi ražotāja izvirzītie sterilās preces uzglabāšanas nosacījumi
slide100
I.Buša
 • Sterilās medicīniskās ierīces glabā, nodrošinot to sterilitāti līdz lieto­šanas sākumam
 • Atverot iepakojumu, glabāšanas laiks beidzas
 • Ja iepakojums ir bojāts, mitrs vai tas nokrīt uz grīdas, tajā esošās medicīniskās ierīces uzskata par nesterilām
 • Derīguma termiņus ārstniecības iestādē sterilizētām medicīnas precēm aprēķina izmantojot punktu metodi
punktu metode autors d eks van astens
Punktu metode:(Autors Džeks van Astens)

Aprēķinot derīguma termiņu tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi:

 • Iepakojuma materiāls:
  • Iekšējā kārta,
  • Ārējā kārta,
  • Papildus iepakojums.
 • Uzglabāšanas veids
 • Uzglabāšanas vieta

I.Buša

iepakojam materi la veids r j k rta
Iepakojamā materiāla veids – ārējā kārta:
 • Kreppapīrs – viena loksne 20 punkti;
 • 3 kārtu neaustais materiāls 40 punkti;
 • Medicīniskā papīra maisiņš 40 punkti;
 • Papīra-plastikāta maisiņš 80 punkti;
 • Tyvek iepakojums 100 punkti;
 • Konteineris (filtru, bez dubultā vāka ar iekšējo iepakojumu) 160 punkti;
 • Konteineris (filtru ar dubulto vāku vai vāka ventiļu sistēmas ar iekšējo iepakojumu) 400 punkti.

I.Buša

iepakojam materi la veids iek j k rta
Iepakojamā materiāla veids – iekšējā kārta:
 • Audums 20 punkti;
 • Kreppapīrs – viena loksne 40 punkti;
 • 3 kārtu neaustais materiāls 80 punkti;
 • Medicīniskā papīra maisiņš 80 punkti;
 • Papīra-plastikāta maisiņš 100 punkti;
 • Tyvek iepakojums 120 punkti.

I.Buša

iepakojam materi la veids papildus iepakojums
Iepakojamā materiāla veids – papildus iepakojums:

Tiek izmantots, lai aizsargātu sterilo barjeru. Tiek ierēķināts tikai tad, ja sterilais produkts tajā tiek ne tikai transportēts, bet arī uzglabāts.

 • Pretputekļu iepakojums 400 punkti;
 • Slēgts konteineris – nesterils 250 punkti;
 • Transporta kastes transportēšanai slimnīcas teritorijā 250 punkti;
 • Transporta konteineri transportēšanai ārpus slimnīcas teritorijas 750 punkti;

I.Buša

uzglab anas metode
Uzglabāšanas metode:
 • Pārsienamais galdiņš nodaļā 0 punkti;
 • Transporta rati 0 punkti;
 • Vaļējs plaukts vai galds 0 punkti;
 • Skapis, atvilktne, slēgts plaukts 100 punkti

I.Buša

uzglab anas vieta
Uzglabāšanas vieta:
 • Palāta 0 punkti;
 • Procedūru istaba, zobārsta kabinets 50 punkti;
 • Medicīnisko piederumu noliktava nodaļā 75 punkti;
 • Sterilā materiāla noliktava, ja ventilācijas sistēmā uz ienākošā gaisa nav baktericīdie filtri 100 punkti;
 • Sterilā materiāla noliktava, ja ventilācijas sistēmā uz ienākošā gaisa ir baktericīdie filtri 300 punkti.

I.Buša

der guma termi
Derīguma termiņš:
 • 1 – 25 punkti 24 st.;
 • 26 – 50 punkti 7 dn.;
 • 51 – 100 punkti 1 mēn.;
 • 101 – 200 punkti 2 mēn.;
 • 201 – 300 punkti 3 mēn.;
 • 301 – 400 punkti 6 mēn.;
 • 401 – 600 punkti 1 gads;
 • 601 – 750 punkti 2 gadi;
 • > 750 punkti 5 gadi.

I.Buša

piem rs nr1
Piemērs Nr1

:

Divkāršs kreppapīra iepakojums, kas tiek uzglabāts skapī zobārsta kabinetā.

 • Kreppapīra iepakojums 2 kārtas 60 punkti;
 • Skapis 100 punkti;
 • Zobārsta kabinets 50 punkti;

Kopā 210 punkti = 3 mēneši

I.Buša

piem rs nr2
Piemērs Nr2:
 • Kreppapīra (iekšējais slānis), neaustā materiāla (ārējais slānis) iepakojums pretputekļu maisā plauktā OP sterilo materiālu noliktavā.
  • Kreppapīra loksne 20 punkti
  • Neaustā materiāla loksne 80 punkti
  • Pretputekļu iepakojums 400 punkti
  • Vaļējs plaukts 0 punkti
  • OP sterilo materiālu noliktava 100 punkti

Kopā 600 punkti = 1 gads

I.Buša

piem rs nr3
Piemērs Nr3:
 • Vienkārtīgs papīra-plastikāta iepakojums, līdz kabinetam tiek nogādāts transporta kastē, uzglabāts atvilktnē zobārsta kabinetā.
  • Papīra-plastikāta iepakojums 80 punkti
  • Atvilktne 100 punkti
  • Zobārsta kabinets 50 punkti

Kopā 230 punkti = 3 mēneši

I.Buša

piem rs nr5
Piemērs Nr5
 • Dubults papīra-plastikāta iepakojums, līdz kabinetam tiek nogādāts transporta kastē, uzglabāts transporta kastē uz galda.
  • Papīra-plastikāta iepakojums 80 punkti
  • Papīra-plastikāta iepakojums 100 punkti
  • Transporta kaste 250 punkti
  • Galds 0 punkti
  • Zobārsta kabinets 50 punkti

Kopā 480 punkti = 12 mēneši

I.Buša

punktu metode higi nas pl n
Punktu metode – higiēnas plānā
 • Precīzi apraksta uzglabāšanas metodi un vietu neminot punktu skaitu;
 • Uzskaita iepakojumu veidus, katram klāt minot attiecīgo derīguma termiņu;
 • Ieteicams iepakojumu un uzglabāšanas veidu izvēlēties tā, lai nebūtu vairāk par 4 dažādiem derīguma termiņiem.

I.Buša

piem rs
Sterilie komplekti nodaļās tiek uzglabāti:

skapī procedūru telpā:

Divkāršs kreppapīra iepakojums – 3mēn.;

Vienkārtīgs papīra-plastikāta iepakojums – 3mēn;

uz galda procedūru telpā:

Ventiļu sistēmas konteineri – 1g.

Sterilie komplekti operācijām tiek uzglabāti

sterilo materiālu noliktavā operāciju blokā vaļējos plauktos:

Divkāršā papīra-plastikāta iepakojumā - 3mēn.;

Divkāršā kreppapīra iepakojums pretputekļu maisā – 1g.;

Ventiļu sistēmas konteinerī – 1g.

Piemērs

I.Buša

sare ta metode
Sarežģīta metode?
 • Nē!
 • Reāla iespēja objektīvi aprēķināt sterilā materiāla derīguma termiņus ņemot vērā uzglabāšanas, transportēšanas nosacījumus un iepakojuma īpašības.
 • Praksē būs izmantojami 2 vai 3 derīguma termiņi:
  • 1 mēnesis
  • 3 mēneši
  • 6 mēneši
  • 1 gads (ar papildus iepakojumu)

I.Buša

dokument ana
Dokumentēšana
 • Sterilizatora dokumentācijas žurnāls:
  • Informācija par veiktajiem testiem
  • Informācija par ciklu
  • Cikla kontroles indikators
 • Sterilizatora tehniskais žurnāls:
  • Informācija par veiktajiem remontiem
  • Informācija par veiktajām pārbaudēm
 • Pacienta kartē informācija par izlietotajiem sterilajiem priekšmetiem

I.Buša

dokument cija
Dokumentācija:

Mērķis: Nodrošināt pilnu informāciju par katru sterilizēto komplektu tā, lai sarežģījumu gadījumā pēc pacienta kartē uzrādītajiem datiem būtu iespējams atrast sterilizācijas cikla datus.

I.Buša