slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Attēlu konstruēšana lēcās PowerPoint Presentation
Download Presentation
Attēlu konstruēšana lēcās

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Attēlu konstruēšana lēcās - PowerPoint PPT Presentation

denver
807 Views
Download Presentation

Attēlu konstruēšana lēcās

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projekts“MĀCĪBU SATURA IZSTRĀDE UN SKOLOTĀJU TĀLĀKIZGLĪTĪBA DABASZINĀTŅU, MATEMĀTIKAS UN TEHNOLOĢIJU PRIEKŠMETOS” Attēlu konstruēšana lēcās

 2. Saturs • Lēcu veidi un to apzīmējumi • Lēcas. Pamatjēdzieni • Staru gaita lēcās • Attēls savacējlēcā • Attēls izkliedētājlēcā • Saites

 3. Lēcu veidi un apzīmējumi Savācējlēcas: Apzīmējums Izkliedētājlēcas: Apzīmējums

 4. Lēcas. Pamatjēdzieni F1 A B1 O O1 O2 Savācējlēca, Izkliedētājlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass; B1B2 – optiskā blakusass; O – optiskais centrs; F – lēcas galvenais fokuss; F1F2 – fokālā plakne; A, B – uz lēcu krītošie stari. F B2 B F1 F2 B1 A O O2 O1 F B2 B F2

 5. Staru gaita lēcās Staru gaita savācējlēcā Staru gaita izkliedētājlēcā

 6. Attēls savācējlēcā

 7. Priekšmets AB atrodas aiz divkāršā fokusa Savācējlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass; O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari; A1B1 – priekšmeta attēls ir reāls, samazināts, apgriezts. B A1 O O2 O1 A 2F F F 2F B1

 8. Priekšmets AB atrodasdivkāršajā fokusā Savācējlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass; O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari; A1B1 – priekšmeta attēls ir reāls, vienliels ar priekšmetu, apgriezts. B A1 A O O2 O1 2F 2F F F B1

 9. Priekšmets AB atrodas starp lēcas fokusu un divkāršo fokusu Savācējlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass, O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari; A1B1 – priekšmeta attēls ir reāls, palielināts, apgriezts. B A1 O O1 O2 A 2F F F 2F B1

 10. Priekšmets atrodas lēcas fokusā Savācējlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass; O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari. Attēls neveidojas. B O O1 O2 A F F 2F 2F

 11. Priekšmets atrodas starp lēcu un tās fokusu Savācējlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass, O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari; A1B1 – priekšmeta attēls ir šķietams, palielināts, tiešs. B1 B A1 O O1 O2 A 2F F F 2F

 12. Attēlsizkliedētājlēcā

 13. Priekšmets AB atrodas divkāršajā fokusā Izkliedētājlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass; O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari; A1B1 – priekšmeta attēls ir šķietams, samazināts, tiešs. B B1 A O1 O2 O A1 2F 2F F F

 14. Priekšmets AB atrodas lēcas fokusā Izkliedētājlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass; O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari; A1B1 – priekšmeta attēls ir šķietams, samazināts, tiešs. B B1 A O O1 O2 A1 2F 2F F F

 15. Priekšmets AB atrodas starp lēcu un tās fokusu Izkliedētājlēca: O1O2 – galvenā optiskā ass; O – optiskais centrs; F – lēcas fokuss; 2F – divkāršais fokuss; AB – priekšmets; gaismas stari; A1B1 – priekšmeta attēls ir šķietams, samazināts, tiešs. B B1 O O1 O2 A A1 2F F F 2F

 16. Izmantotie avoti: http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/lenses/converginglenses/index.html http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/lenses/diverginglenses/index.html http://webphysics.davidson.edu/Course_Material/Py230L/optics/lenses.htm http://www.shermanlab.com/science/physics/optics/ThinLens.php

 17. www.dzm.lv