Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EEA Grants Norway Grants PowerPoint Presentation
Download Presentation
EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants

193 Views Download Presentation
Download Presentation

EEA Grants Norway Grants

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EEA Grants Norway Grants Eko-etno romska moda Romsko društvo Romano Veseli Mednarodna konferenca Zaposlovanje in razvoj podjetništva med romsko skupnostjo Murska Sobota, 18. april 2014

  2. Namen Eko-etno-Roma mode • S projektom ustvarjamo ugodnejše pogoje za zaposlovanje romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji: • z opolnomočenjem pripadnikov romske skupnosti, saj bomo skupaj raziskovali romsko kulturo, sedanje potrebe, ozavestili, da lahko vsi prispevamo k ekologiji odnosov in življenjskega stila; • s povezovanjem subjektov – NVO in drugih institucij v aktivno mrežo, ki daje pobude za izboljšanje pogojev zaposlovanja pripadnikov romske skupnosti, • vzpostavili bomo atelje/ studio, ki bo referenčna točka ekonomije in kulture Romov (socialno podjetje), • Javnost opozarjali na nevzdržnost diskriminacije Romov.

  3. Partnerstvo Romsko društvo Romano Veseli Romsko društvo Cigani nekoč – Romi danes

  4. Sodelovanje z lokalno skupnostjo

  5. MODA

  6. ETNORomani kiklja

  7. EKO

  8. Sodobna Eko-etno romska moda v dveh letih

  9. VABILO EKO-ETNO ROMSKI TABOR ČETRTEK, 29. MAJ 2014 NOVO MESTO

  10. FB: https://www.facebook.com/romsko.drustvo Spletna stran projekta: underconstruction Milena Tudija, ROMANO VESELI: tudija.milena@gmail.com Ema Skrt, ROMANO VESELI: emilija.skrt@gmail.com hvala