1 / 23

A sífutás mint kiegészítő sport

A sífutás mint kiegészítő sport. Dosek Ágoston TF Sí és tájfutás szakedző. „Jól edzettnek kell lenned ahhoz, hogy képes legyél jól edzeni!” Mora-Nisse svéd síkirály. Motivációk a sífutásra. Hó van Hideg van Változatosság kell (monotónia tűrés) Alapozás van.

Download Presentation

A sífutás mint kiegészítő sport

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A sífutás mint kiegészítő sport Dosek Ágoston TF Sí és tájfutás szakedző

 2. „Jól edzettnek kell lenned ahhoz, hogy képes legyél jól edzeni!” Mora-Nisse svéd síkirály

 3. Motivációk a sífutásra • Hó van • Hideg van • Változatosság kell (monotónia tűrés) • Alapozás van

 4. Alapozás feladatai • általános állóképesség • szív-keringés-légzés • nagy terjedelmű edzések • elsősorban tartós módszerrel • aerob, illetve steady-state zóna • energiamozgósító rendszerek fejlesztése

 5. Sífutás terhelésének ellenőrzése • Sífutás: a terepnek megfelelő pulzusgörbe • (60 sec.)

 6. Sífutás terhelésének ellenőrzése • Sífutás, tartós módszer, 60 sec. mintavétel

 7. Sífutás terhelésének ellenőrzése Edzés a steady state zónában, (15 sec)

 8. Sífutás terhelésének ellenőrzése • Nyomtaposás friss hóban, két próbakör

 9. Sífutás terhelésének ellenőrzése • Edzéstartalom az aerob és a steady-state zónában

 10. Sífutás terhelésének ellenőrzése • Résztávos edzés, anaerob határon

 11. Sífutás terhelésének ellenőrzése • Edzés az anaerob zónában

 12. Élettani mutatók „relatív aerob kapacitás” Gunde Svan 93 ml oxigén / testsúly kg/perc Élmezőny: 80 ml felett A sportág nem csak igényli, fejleszti is!

 13. A fejlesztés körülményei • természeti környezet • hegyvidéki terep • hideg • magaslat • minden izom bekapcsolódik • hullámzó terhelés, ? ? ?

 14. Tartós módszer • folyamatos • variált • iramjáték • „felépítő alapállóképességi edzés” (extenzív) • „gazdaságossági alapállóképességi edzés” (intenzív) Fülöp és Hazai, Magyar Edző 2003/3

 15. „Az eddigi álláspont a 75%-os (60-80) intenzitású edzést tartja hatékonynak az aerob energia produkáló képesség fejlesztésére, az újabb ismeretek azonban arra utalnak , hogy minél több időt tölt el az edzés során a sportoló a 100 %-os aerob kapacitás közelében –folyamatos vagy interval terheléssel- annál magasabb lesz az aerob kapacitása.” Apor Péter (2006) referátuma: Hogyan növelhető legjobban a távfutók maximális oxigén felvevő képessége? Magyar Sporttudományi Szemle 2006/3

 16. Erő • alapozás alatt feladat az erőfejlesztés • erőállóképesség fejlesztése kar-láb-törzsizomzat • Dombedzés (ismétléses módszer) • speciális erőnek legyen bázis sífutóstílusok és botmunka

 17. Sífutás terhelésének ellenőrzése • Dombrésztávok

 18. Fejlődő állóképességi tényezők • –szív és keringési rendszer: • kapillarizáció, • sportszív, • relatív aerob kapacitás, • oxigén transzport: • artériás-vénás oxigéntelítettség,

 19. Fejlődő állóképességi tényezők • –energiaellátó rendszerek: • magasabb utazósebesség zsír-anyagcseréből • anaerob küszöb kitolása (VO2max. %-a) • az energiabefektetés-megtérülés javulása • az intenzitási zónák érzékelésének fejlődése

 20. Egyéb esélyek: • –az izomrosttípusok arányának változása (ST és FT) • –testösszetétel változása (testzsír %)

 21. Mozgáskoordináció • mozgásérzékelés (kinesztézis) • egyensúlyozás • ritmusképesség • a reagálás és a reakció gyorsasága • téri tájékozódó képesség • összekapcsolási, átállási képesség

 22. Sífutó stílusok • Klasszikus stílus természetes mozgás Szabad stílus síkorcsolyázás

 23. Sífutni élmény! • Vasa futás • „A tanítvány, akitől soha nem követelnek olyat, amit nem tud megtenni, sohasem teszi azt, amit meg tud tenni!” John Stuart Hill

More Related