e leidini rengimo ir maketavimo mokymo med iagos k rimas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E. leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
E. leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

E. leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas - PowerPoint PPT Presentation

signa
196 Views
Download Presentation

E. leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E. leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas Virginija Limanauskienė, Skaidra Vaicekauskienė, Gintarė Jarašienė Projektas „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ (ESF-2.4-VS-03, SUT-191) INFOBALT 2007, Vilnius

 2. Mokymo tikslas –išmokyti parengti e. leidinius • Išmokyti projektuoti visateksčių dokumentų informacinę struktūrą ir dizainą, naudojant maketavimo, grafikos ir publikavimo įrankius. • Suteikti grafikos bei dizaino teorinius pagrindus. • Suteiktigilesnių žinių apie standartizavimo, technologinius ir organizacinius procesus e. leidyboje. Mokymo modulis įtrauktas įTMN kursų sąrašą KTU bazėje, teikiamas 2005–2007, 4 srautai, nuolat tobulinamas 3kreditai– e. leidybos vadybininkams ir autoriams 4 kreditai – e. leidybos specialistams ir ekspertams V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 3. Suteikiamosžinios ir gebėjimai • ŽINIOS: e. leidybos technologijas, planavimo ir valdymo metodus, grafinio dizaino ir kompozicijos meninius principus; • GEBĖJIMAI: parengti leidinį, naudojant įrankius: ABBYY Fine Reader,Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional, MS FrontPage; • gebėjimai įsisavinti naujas technologijas leidyboje; • gebėjimai bendradarbiauti e. leidybos projekte. V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 4. Modulio „Dokumentų rengimas ir maketavimas e. leidyboje“ dalys A dalis. E. leidybos metodai, procesai ir valdymas. 36 val. Virginija Limanauskienė B dalis. Grafinio dizaino teorija. 12 val. Gintarė Jarašienė C dalis. E. leidinių dizainas ir maketavimas. Priemonės ir įrankiai. 36 val. Skaidra Vaicekauskienė V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 5. A dalis. E. leidybos metodai, procesai ir valdymas • E. išteklių tipai ir laikmenos • E. leidinių kokybės kriterijai • Leidyklos interneto svetainė • E. leidybos procesai • E. leidinių marketingas • Autorių ir gretutinių teisių apsauga e. leidyboje • E. leidinių specifikavimas, struktūrizavimas • E. leidinių išteklių saugojimo formatai ir technologijos 9. Leidinio stiliaus aprašymas, šablonai 10. E. leidinių turinio modelis V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 6. B dalis. Grafinio dizaino teorija • Pagrindiniai grafinio dizaino kompozicijos elementai 2. Spalva ir jos reikšmė 3. Šriftas ir jo reikšmė 4. Logotipas ir įvaizdžio kūrimas 5. Grafinis dizainas ir komunikacijos objektai V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 7. C dalis. E. leidinių dizainas ir maketavimas. Priemonės ir įrankiai 1. Duomenų nuskaitymas ir atpažinimas (ABBYY FineReader) 2. Iliustracijų ruošimas e.leidiniui: 2.1. Kompiuterinė taškinė grafika (Adobe Photoshop) 2.2. Kompiuterinė vektorinė grafika (CorelDraw) 3. E.leidinio maketavimas bei parengimas publikavimui. Profesionalus dizainas ir maketavimas (Adobe InDesign) 4. Pdf duomenų tvarkymas (Adobe Acrobat Professional) V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 8. E. mokymo medžiaga • Mokymo aplinka: WebCT (Blackboard) • Kurso vadovas (kaip mokytis, kokie praktiniai darbai, kaip atsiskaityti, žinių ir gebėjimų vertinimo tvarka) • Teorinės medžiagos dalys (formatai: html, xml, pdf) • Praktinių darbų sąrašas • Mokymosi veiklos • Siuntiniai (teorija PDF formate) • Žinių testai • Terminų žodynas V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 9. Kursas pasiekiamas LieDM Lietuvos nuotoliniame mokymosi tinkle V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 10. E. medžiagos kiekvienos temos struktūra • Įvadas • Teorijos skyriai • Santrauka • Savikontrolės testas • Pratimai • Terminų žodynėlis • Literatūra V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 11. Modulio autorės ir dėstytojos Virginija Limanauskienė,KTU, Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, Virginija.Limanauskiene@ktu.lt Gintarė Jarašienė,Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakultetas, Dizaino katedra, gintare.jarasiene@gmail.com Skaidra Vaicekauskienė,Informacijos technologijų mokymo centras, Adobe InDesign CS sertifikuota ekspertė, skaidra@itmc.lt

 12. Unifikuotos el.mokymo terpėsmokyklai kūrimas ir testavimas • Europos Sąjungos BP6 programos projektas UNITE „Unifikuota el.mokymo terpė mokyklai“(2006-2008) (Unified eLearning environment for the school“) • Mokslinių tyrimų sritis: elektroninio ir mobilaus mokymo technologijosbei metodika • Koordinatorius: Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung, Darmstadt • Partneriai iš Lietuvos: KTU Programų inžinerijos katedra ir KTU gimnazija http://www.unite-ist.org V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 13. Medžiagos rengimasmobiliam mokymui mokykloje • UNITE tikslai - mokymo Europos vidurinėse mokyklose tobulinimas, pagrįstas IT, pedagogikos ir mokymo scenarijų taikymo principais. • Pagrindiniai uždaviniai- kuriami atkartojamieji (angl. re-usable) mokymo objektai, projektuojami ir tiriami el.mokymo scenarijai, projektuojama ir testuojama naujoviška el.mokymo IT platforma, skirta bendravimui ir bendradarbiavimui mokyklose, naudojant mobilius įtaisus (nešiojamuosius kompiuterius, delninius kompiuterius, mobilius telefonus). • KTU gimnazija- Europos mokyklų tinklo narė. Mokytojai kuria mokymo medžiagą ir scenarijus, mokiniai bando ir vertina UNITE platformą. • Mokymo objektų formatai: HTML, kiti, SCORM standartas. V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 14. Elektroninio portfelio mokymo medžiagos kūrimas • Leonardo da Vinčio programos projektas MOSEP: “More self-esteem with my ePortfolio”(2006-2008) • Tikslas: Sukurti ir testuoti el.portfelio mokymo medžiagą mokytojams ir instruktoriams http://mosep.org • Koordinatorius: Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H., Austrija • Partneris:KTU Programų inžinerijos katedra • Taikoma: WikiEducator.org aplinka, Wiki greitasis ženklinimas mokymo medžiagai rengti, MAHARA el.portfelio, žurnalų (blog) ir socialinio tinklo kūrimo sistema, įgalinanti mokinius susikurti mokymosi ir vystymosi aplinką http://mahara.mosep.org/ V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas

 15. Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo mokymo medžiagos publikavimas portale • Leonardo da Vinčio projektas INT.COMP – Intercultural Competence Training for Trainers and Advisers in the field of Professional Orientation 2006 – 2008 • Tikslas sukurti mokymo programą, medžiagą ir rinkinį specifinių duomenų akivaizdžiam ir lanksčiam mokymuisi • Auditorija- imigrantų instruktoriai darbo biržose • Koordinatorius: Berufsförderungsinstitut Wien (bfi Wien) , Austrija • Partneris: KTU Programų inžinerijos katedra http://intcomp.eu V.Limanauskienė, E.leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas