matematikos mokymo modeliai n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Matematikos mokymo modeliai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Matematikos mokymo modeliai - PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on

Matematikos mokymo modeliai. Inga Žilinskienė , ingasolyte @ktl.mii.lt Valentina Dagienė , dagiene@ktl.mii.lt. Apie konferenciją.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Matematikos mokymo modeliai' - zandra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matematikos mokymo modeliai

Matematikos mokymo modeliai

Inga Žilinskienė, ingasolyte@ktl.mii.lt

Valentina Dagienė, dagiene@ktl.mii.lt

apie konferencij
Apie konferenciją

2009 m. rugsėjo mėn. 11-17 d. Drezdene įvyko 10-oji matematikos mokymui skirta tarptautinė konferencija „Modeliai matematikos mokyme“ (Models in Developing Mathematics Education).

Konferencija vyksta kas du metus. Veikla pradėta 1986 m., gavus projekto „The Mathematics Education into the 21st Century Project “ finansavimą.

Projekto svetainė: http://math.unipa.it/~grim/21project.htm

Pagrindinė konferencijos idėja – padėti besimokantiesiems suprasti ir mokytis, mokytojams mokyti matematikos.

slide4

Prof. Dr. Ludwig Paditz, Dresden University of Applied Sciences

Dalis konferencijos organizatorių ir garbūs svečiai

prane im tematika 1
Pranešimų tematika (1)

Konferencijoje pranešimai pagal tematiką buvo suskirstyti į septynias sritis:

technologijos: konkrečių technologijų (Casio skaičiuotuvų, GeoGebra, el. mokymosi kursų) taikymas matematikai mokyti ir mokytis;

lyginamieji švietimo tyrimai: matematikos mokymas daugiakalbėse šalyse, matematikos mokymo mokyklų pvz., Izraelio „Kidumatica“, pristatymas, tarptautinių tyrimų TIMSS, PISA ir kt. analizė skirtingose šalyse;

mokytojų švietimas: matematikos mokymo programų analizė skirtingose šalyse, vykdomų ar įvykdytų švietimo reformų pristatymas;

prane im tematika 2
Pranešimų tematika (2)

inovacijos: įvairių didaktinių, metodinių ir psichologinių aspektų nagrinėjimas mokant ir mokantis matematikos;

problemų sprendimas: konkrečių matematikos didaktinių aspektų tyrinėjimas (teoremų įrodymų problema, skaičių suvokimo, jų įvertinimo problema ir kt.);

taikomumas ir statistika: modeliavimas matematikoje, naudojant įvairias programas ir metodikas;

mokymosi tyrinėjimas: kritinis mąstymas ir matematikos mokymasis, kalbos įtaka matematikos mokymuisi ir kt.

Pranešimų medžiagą galima rasti interneto adresu: http://math.unipa.it/~grim/21_project/21Project_dresden_sept_2009.htm

kalba ir matematika xxi a matematikos modelis
Kalba ir matematika: XXI a. matematikos modelis

Prof. David Pugalee, Šiaurės Karolinos universitetas (JAV, Charlotte), plenarinis pranešimas

Mokymasis priklauso nuo mąstymo ir kalbos. Norint geriau suvokti mokymąsi reikia tyrinėti aibę tarpusavyje susijusių klausimų apie mąstymą, kalbą ir matematiką.

Studentų rezultatus įtakoja kultūra, jos keliami reikalavimai, kurie yra ir pedagoginės veiklos dalis.

kalba ir matematika xxi a matematikos modelis1
Kalba ir matematika: XXI a. matematikos modelis

Pasiūlytas modelis aprašo kalbos ir matematinių kompetencijų sąryšį. Jis apima sudėtingus ir daugialypius procesus, įtakojančius matematikos mokymą ir mokymąsi.

DeCort (2007) teigia, kad ugdant matematines kompetencijas svarbūs 5 komponenetai:

1. Puikiai sudarytos ir lengvai pasiekiamos tam tikros srities žinios, jų bazė, apimanti faktus, simbolius, algoritmus, sąvokas ir taisykles, sudaranti matematikos kaip nagrinėjimo objekto turinį.

kalba ir matematika xxi a matematikos modelis2
Kalba ir matematika, XXI a. matematikos modelis

2. Euristiniai metodai, t.y. paieška strategijų problemų analizei ir jų transformacijai, kurios ne visada garantuoja sprendimą, tačiau padidina tikimybę rasti teisingą sprendimą.

3. Metažinios, apimančios žinias apie pažintinio potencialo vystymą (žinios apie pažinimą: mokymasis ir pastangos) ir žinias apie motyvaciją ir emocijas (metažinios apie valią: žinoti galimas baimes susidūrus su sudėtinga matematine užduotimi ar problema).

kalba ir matematika xxi a matematikos modelis3
Kalba ir matematika, XXI a. matematikos modelis

4. Teigiami, su matematika susiję įsitikinimai (beliefs), apimantys subjektyvią tiesioginę ir netiesioginę sampratą apie matematikos mokymą, apie save, kaip besimokantįjį matematikos, ir apie socialinį kontekstą matematikos pamokoje.

5. Savikontrolės įgūdžiai, apimantys įgūdžius reikalingus pažinimo (pvz., planavimas, stebėjimas) ir valios ugdymo procese (dėmesio koncentravimas ir motyvacija sprendžiant uždavinį).

slide12

External Factors: Texts, Sources, People and Environment

Discourse

Skills

Registers

Access

Producing

Output

General

& Domain

Specific

Metacognitive

Competence

Language &

Mathematics

Competence

RECEIVING

Input

Feedback

Individual

Differences

Cognitive

Resources &

Processes

Beliefs

Systems

Internal Factors: Mathematical Knowledge and Behaviors

General &

Domain

Specific

Strategic

Competence

domesni matematikos mokymo modeliai
Įdomesni matematikos mokymo modeliai

Matematinių įrodymų mokymas(-is)

Technologijų taikymas matematikos mokyme(-si)

Žaidimų naudojimas matematiniam mąstymui lavinti

Neformaliojo ugdymo modelis „Kidumatica“

matematini rodym mokymas is
Matematinių įrodymų mokymas(-is)

Buma Abramovitz, Miryam Berezina, Abraham Berman, Ludmila Shvartsman (ORT Braude College of Engineering, Karmiel, Israel)

„Scattered puzzles“

„Fill in puzzles“

Autorių nuomone, „puzzle“ modeliu grindžiami įrodymai gali būti naudingi taikant juos įvairiuose matematikos mokymo lygiuose ir srityse.

Naudodami šį metodą studentai geriau suvokia įrodymą ir pačią teoremą.

kompiuterini priemoni taikymas
Kompiuterinių priemonių taikymas

„Casio“, „Autograph“, „Mathematica“, „GeoGebra“, MS Excel, PDF dokumentai ir kt.

IT taikymas matematikai mokytis buvo nagrinėjamas keliais aspektais:

pristatomos priemonių savybės, galimybės, pateikiami konkretūs pavyzdžiai matematinės analizės, geometrijos, statistikos ir kt. temoms dėstyti.

IT taikymas žinioms vertinti.

Lyginamosios analizės straipsniai ir kt.

aidim naudojimas
Žaidimų naudojimas

Matematika ir „Origami“

Probleminių situacijų kūrimas

Tangramas ir mąstymas

matematika ir origami
Matematika ir „Origami“

Norma Boakes (Richard Stockton College of New Jersey,Pomona, New Jersey, United States)

problemini situacij k rimas
Probleminių situacijų kūrimas

Nicolas Giroud (University of Grenoble , Grenoble, France)

tangramas ir m stymas
Tangramas ir mąstymas

Swetlana Nordheimer (Mathematic InstituteHumbodt-Universität zu Berlin, Germany)

neformaliojo ugdymo modelis kidumatica
Neformaliojo ugdymo modelis „Kidumatica“
  • Prof. Miriam Amit (Deparment of Science and TechnologyEducation, Ben-Gurion University)
  • „Kidumatica“ hebrajų kalba reiškia „advancing math“.
neformaliojo ugdymo modelis kidumatica1
Neformaliojo ugdymo modelis „Kidumatica“

„Kidumatica Youth Mathematics Forum“ įkurtas 1998 m. Ben-Gurion universitete.

Pagrindinis šios veiklos tikslas – talentingo jaunimo matematinių gebėjimų ugdymas.

Mokykloje mokosi 400 talentingų, skirtingų tautybių vaikų iš 70 mokyklų. Dalyviai yra imigrantai iš Šiaurės Afrikos, Azijos, Etiopijos, Indijos, Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Sovietų sąjungai priklaususių respublikų ir vietiniai Izraelio gyventojų vaikai.

neformaliojo ugdymo modelis kidumatica2
Neformaliojo ugdymo modelis „Kidumatica“
  • Tokiu būdu mokiniai susipažįsta su kultūrų ir socialinio statuso įvairove, kuri išreiškiama apranga, kalba, mąstymu ir šeimynine padėtimi.
  • Visos „Kidumatica“ veiklos vyksta universitete, kuriame mokiniai gali naudotis medžiagos gausa, įrenginiais, kompiuteriais ir bibliotekomis.
  • Svetainė: http://www.aabgu.org/assets/left-column/kidimatica.html
neformaliojo ugdymo modelis kidumatica3
Neformaliojo ugdymo modelis „Kidumatica“

Anot autorės, šis projektas:

įgyvendina socialinius bei ugdymo tikslus (akademinės studijos, pažinimas, meistriškumas ir matematikos studijos);

yra tyrimo modelis ir laboratorija, kurioje testuojamos naujos programos ir gabių mokinių mokymo metodai;

Pagrindinis principas: „Give them a hook, not a fish“.

neformaliojo ugdymo modelis kidumatica4
Neformaliojo ugdymo modelis „Kidumatica“

Veiklos prielaidos:

Matematikai gabūs mokiniai turi sulaukti specialaus dėmesio, jie turi būti lavinami.

Mokiniai renkami nepriklausomai nuo jų socialinio statuso.

Gabūs mokiniai turi būti „natūralioje” aplinkoje, tačiau tarp kolegų, kurie stimuliuotų socialinio ir intelektualinio potencialo plėtojimą.

Nekonkuruojama su mokyklomis, jų programomis. Šioje mokykloje mokiniai gilina ir įgyja naujų žinių.

neformaliojo ugdymo modelis kidumatica5
Neformaliojo ugdymo modelis „Kidumatica“

Dėstytojai profesionalai, gebantys dirbti kūrybingai, entuziastingai.

Mokymosi procese organizuojamos ir kitos veiklos: aktyvumo dienos, organizuojamos kelionės, susijusios su mokslinių ar socialinių tyrimo objektų kontekstais, rašomi laikraščiai ir t.t.

Kodėl matematika? Matematikos mokymasis vysto loginį ir kritinį mąstymą, kuris reikalingas visose srityse.

kidumatica veikla
„Kidumatica“ veikla

Mokosi 20 grupių, kiekvienoje po 20 mokinių (diferenciacija pagal amžių, matematinius gebėjimus ir motyvaciją). Mokomasi 2 kartus per savaitę po pietų, po keturias valandas.

„specialios veiklos dienos” organizuojamos kas penktą savaitę, kuriose grupės „sumaišomos” ir dalyvaujama žaidimuose, varžybose, svečių skaitomose paskaitose ir t.t.

Atliekami tyrimo projektai, dirbant su individualiai paskirtu dėstytoju.

Muziejų lankymas, kt. kelionės, nacionalinės olimpiados ir varžybos.

kidumatica ugdymo programa
„Kidumatica“ ugdymo programa

Tikimybinis ir kritinis mąstymas

Logika

Išradingumas

Algebrinė laboratorija

Skaičių teorija

Optimizavimas

Kiekybės samprata

Geometrija, kaip įrankis erdvei suvokti

Problemų sprendimo strategijos

Algoritminis mąstymas

Duomenų analizė ir sprendimų priėmimas

apie kit konferencij
Apie kitą konferenciją
  • Kitą konferenciją planuojama organizuoti 2011 m., rugsėjo mėn., Pietų Afrikos Respublikoje.
  • Miestelis Grahamstown, Rhodes university.
  • Atsakingas prof. Marc Schafer.