menntun og menning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menntun og menning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menntun og menning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Menntun og menning - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Menntun og menning. Leiðsöguskóli Íslands Íslenskt samfélag – ÍSA 101. Skólakerfið. Með fræðslulögunum frá 1907 var komið á skólaskyldu hér á landi fyrir 10-13 ára börn. Heimilin báru ábyrgð á fræðslu barna frá 7 ára aldri, m.a. að kenna þeim að lesa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Menntun og menning' - sian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menntun og menning

Menntun og menning

Leiðsöguskóli Íslands

Íslenskt samfélag – ÍSA 101

Steinn Jóhannsson

sk lakerfi
Skólakerfið
 • Með fræðslulögunum frá 1907 var komið á skólaskyldu hér á landi fyrir 10-13 ára börn.
 • Heimilin báru ábyrgð á fræðslu barna frá 7 ára aldri, m.a. að kenna þeim að lesa.
 • Í þorpum og bæjum var skóli með daglegri kennslu en í sveitunum var farskóli, þ.e. farkennari fór á milli staða og kenndi.
 • Síðar komu einnig fram heimavistarskólar.
 • Frá 1936 var skólaskyldan lækkuð í 7 ára en þó ekki í sveitum landsins.

Steinn Jóhannsson

sk lakerfi1
Skólakerfið
 • Frá 1946 var skólaskylda fyrir 7-14 ára.
 • Barnastigið var fyrir 7-12 ára og gagnfræðastigið fyrir 13-16 ára.
 • Menntaskólar höfðu inntökupróf og gerðu mismunandi kröfur fyrir inngöngu.
 • Landspróf var tekið upp í lok gagnfræðastigs sem átti að veita aðgang að menntaskólum landsins.

Steinn Jóhannsson

sk lakerfi2
Skólakerfið
 • Verslunarskólinn og síðar einnig Kennaraskólinn veittu þó nemendum aðgang án landsprófs og voru með eigin inntökupróf.
 • Í grunnskólalögunum frá 1974 var skólakerfið stokkað upp.
 • Heimilað var að bæta við 6 ára bekk og varð hann síðar að fyrsta bekk 10 ára skylduskóla.
 • Samræmt grunnskólapróf varð inngönguleið að hvers konar framhaldsnámi, bæði menntaskólum og sérskólum.

Steinn Jóhannsson

sk lakerfi3
Skólakerfið
 • Ný gerð framhaldsskóla kom fram, þ.e. fjölbrautaskólinn.
 • Hægt að velja á milli ólíkra brauta, bæði bóklegra og verklegra.
 • Áfangakerfið kemur fram.
 • Sérskólar (t.d. iðnskólar) aðlöguðu nám sitt að fjölbrauta- og áfangakerfinu.

Steinn Jóhannsson

sk lakerfi dag
Skólakerfið í dag
 • Leikskólar eru fyrir börn undir skólaskyldualdri og þurfa foreldrar að greiða fyrir þá sjálfir.
 • Skólaskylda er frá 6-16 ára aldurs í grunnskólum landsins.
 • Sveitarfélögin sjá um rekstur grunnskólanna og þurfa foreldrar að jafnaði ekki að greiða fyrir kennslu né námsgögn.
 • Einkareknir grunnskólar eru mjög fáir.

Steinn Jóhannsson

fj ldi sk lum hausti 2010
Fjöldi í skólum haustið 2010
 • Samtals á öllum skólastigum: 106.449 (voru 105.483 haust 2008)
 • Leikskólar: 18.961 (16.864 2005)
 • Grunnskólar: 42.539 (44.695 2005)
 • Framhaldsskólar: 25.090 (23.345 2005)
 • Háskólastig: 19.859
  • Fjölgun um rúmlega 8000 nemendur frá 2000.
 • Nemendur erlendis á háskólastigi: 2.248
  • Hefur fækka en voru 2380 árið 2008.
  • Flestir í Danmörku eða 972 og þar næst í BNA eða 285.

Steinn Jóhannsson

grunnsk lar
Grunnskólar
 • Skólaárið eru tæplega 10 mánuðir, frá seinnihluta ágúst fram í miðjan júní.
 • Meðal skyldunámsgreina eru stærðfræði, íslenska, enska, danska, samfélagsfræði, kristinfræði og íþróttir.
 • Foreldrar geta beðið skólastjóra um að sækja um undanþágu frá skyldunámi í einstökum námsgreinum, t.d. kristinfræði.

Steinn Jóhannsson

grunnsk lar1
Grunnskólar
 • Nemendur sem hafa ekki íslensku að móðurmáli eiga rétt á sérstakri íslenskukennslu.
 • Tilgangur: Veita erlendum nemendum aðlögun og stuðning í námi til að geta stundað nám í íslenskum skólum.
 • Nemendur geta stundað nám í móðurmáli sínu utan skóla og fengið það metið í skólanum.

Steinn Jóhannsson

mis t lfr i um grunnsk lanna
Ýmis tölfræði um grunnskólanna
 • 4.886 (4.978 = 2009) starfandi við kennslu(ka. 20% vs. ko. 80%) en 4.509 með kennsluréttindi
  • Um 9 nemendur per kennara
 • 10.883 (af. tæpl. 43.þús) nemendur sem njóta sérkennslu og stuðnings 2010
  • Drengir 6684og stúlkur 4199
 • 2.318 nemendur með annað móðurmál en Íslensku (768 með Pólsku, 209 með filippseysk mál,157 með ensku og 136 með Tælensku)
 • Hver grunnskólanemandi kostar sveitarfélag um 1. milljón króna, mism. eftir sveitarfélögum

Steinn Jóhannsson

sk las kn 16 26 ra 2010
Skólasókn 16-26 ára 2010
 • 16 ára 95%
 • 17 ára 88% (-2)
 • 18 ára 81% (+1)
 • 19 ára 74%
 • 20 ára 56% (-5)
 • 21 ára 55% (-1)
 • 22 ára 53% (+3)
 • 23 ára 48% (+2)
 • 24 ára 42% (+2)
 • 25 ára 36% (+2)
 • 26 ára 29% (+1)

Skólasókn farið vaxandi í öllum árgöngum síðustu tvö ár

Steinn Jóhannsson

framhaldssk lar
Framhaldsskólar
 • Skyldunámi lýkur við 16 ára aldurinn og þá geta nemendur farið í framhaldsskóla.
 • Mismunandi brautir standa nemendum til boða út frá námsárangri þeirra í grunnskóla.
 • Nemendur þurfa að greiða innritunargjöld sem eru mismunandi eftir námsbrautum.
 • Nemendur þurfa ekki að greiða fyrir kennsluna en þurfa að greiða sjálfir fyrir námsbækur.
 • Ríkið sér um rekstur framhaldsskólanna.

Steinn Jóhannsson

framhaldssk lar1
Framhaldsskólar
 • Nám í framhaldsskólum tekur 1-4 ár og skiptist í margar námsbrautir, eins og starfsnámsbrautir, bóknámsbrautir og almenna námsbraut.
 • Öldungadeild er í mörgum framhaldsskólum.
 • Sumir framhaldsskólar hafa sérstakar brautir fyrir nemendur með skerta námshæfni.
 • Skólaárið er um 9 ½ mánuður, eða frá seinnihluta ágúst fram í lok maí.

Steinn Jóhannsson

framhaldssk lar og vi b tarstig hausti 2010
Framhaldsskólar og viðbótarstig – haustið 2010
 • Samtals stunduðu rúmlega 28.057 nám (48,8% karlar og 51,2% konur)
 • Náttúrufræðibraut er fjölmennust með 5.293 nemendur.
 • Þar næst koma félagsfræðabrautir með 5.233
 • Sjúkraliðanám vinsælasta starfsnámið með 566 nemendur, rafiðnir með 517 og húsasmíði með 426 nemendur
 • FÁ með flesta nemendur 2.624Tækniskólinn með 2.506

Steinn Jóhannsson

brautskr ningar r framhaldssk lum 2009 2010
Brautskráningar á úr framhaldsskólum 2009-2010
 • Alls brautskráðust 5.795 (3.863 = 1999-2000) á skólaárinu.
 • Konur voru nokkru fleiri en karlar eða um 60% brautskráðra.
 • Stúdentspróf voru 3.163 af öllum brautskráningum á framhaldsskólastigi.
 • Brautskráningar úr réttindaprófi starfsgreina voru 661.
 • Brautskráningar með sveinspróf 644.
 • Karlar rúmlega 80% þeirra sem luku sveinsprófi.

Steinn Jóhannsson

h sk lar
Háskólar
 • Skólar á Íslandi sem bjóða upp á menntun á háskólastigi eru 7.
 • Inntökuskilyrði til náms á háskólastigi miðast oftast við stúdentspróf.
 • Kennsla fer yfirleitt fram á íslensku en kennslubækur eru oft á erlendum málum.
 • Bæði til ríkisreknir háskólar og einkareknir (Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn Bifröst). Hinir ríkisreknu rukka nemendur um innritunargjöld og efnisgjöld (þar sem við á) en einkaskólar um skólagjöld.

Steinn Jóhannsson

h sk lar hausti 2010
Háskólar – haustið 2010
 • Nemendum á háskólastigi hefur fjölgað gríðarlega síðustu ár og eru 19.889 á Íslandi (árið 2000 voru þeir 10.468)
 • 482 stunda doktorsnám (50 árið 2000) og 4.243 meistaranám
 • Flestir stunda viðskiptafræði eða 1268 og 1233 stunda nám í lögfræði
 • 912 stunda grunnskólakennarafræði
 • 13.619 stunda nám í HÍ sem er stærstur ísl. háskóla
 • Konur eru 61% og karlar 39% af nemendum á háskólastigi

Steinn Jóhannsson

fullor insfr sla menntun starfi
Fullorðinsfræðsla – menntun í starfi
 • Núgildandi lög um fullorðinsfræðslu eru innan laga um framhaldsskóla frá 1996 og reglugerð Menntamálaráðuneytis frá 1997.
 • Mikið framboð á fullorðinsfræðslu og námskeiðum fyrir almenning
  • Námsflokkar Reykjavíkur, Námsflokkar Hafnarfjarðar, Tölvu- og verkfræðiþjónustan, NTV, o.m.fl.
 • Margir vinnuveitendur farnir að leyfa starfsfólki að sækja námkskeið á vinnutíma
 • Framboð sérhæfðra námskeiða margfaldast undanfarin ár

Steinn Jóhannsson

fullor insfr sla menntun starfi1
Fullorðinsfræðsla – menntun í starfi
 • Er víða í hinu formlega skólakerfi, t.d. í framhaldsskólum (gjarna í öldungadeildum)
 • Níu símenntunarstöðvar á landsbyggðinni bjóða upp á fullorðinsfræðslu (t.d. Símenntunarstöð Vesturlands, Þekkingarnet Austurlands, Fræðslumiðstöð Vestfjarða, o.m.fl.
 • Endurmenntun í boði á háskólastigi
  • Endurmenntun HÍ
  • Opni háskólinn í HR
  • Hólaskóli
  • Háskólinn að Bifröst

Steinn Jóhannsson

fr slumi st atvinnul fsins
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
 • Alþýðusamband Íslands(ASÍ) og Samtök atvinnulífsins(SA) stofnuðu fræðslumiðstöðina í des. 2002.
  • Hlutverk hennar er að vera samstarfsvettvangur stofnaðilanna um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtaka ASÍ og SA.
 • Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er einkum fyrir fólk sem hefur ekki próf úr framhaldsskóla og vill bæta stöðu sína á vinnumarkaði

Steinn Jóhannsson

n msl n
Námslán
 • Lánasjóður íslenskra námsmanna (LÍN) veitir íslenskum nemendum lán til framhaldssnáms, aðallega á háskólastigi.
  • Framfærslutafla LÍN
 • Norðurlandabúar sem hafa dvalið hér í 2 ár eða lengur hafa sama rétt og íslenskir námsmenn.
 • Heimilt er að láta þetta ákvæði taka til annarra erlendra ríkisborgara ef íslenskir námsmenn njóta sömu réttinda í þeirra heimalandi.

Steinn Jóhannsson

forvarnir og forvarnarstarf slandi
Forvarnir og forvarnarstarf á Íslandi
 • Árangusríkt samkvæmt niðurstöðum Rannsóknar og greiningar
  • Dæmi: Hlutfall 9.-10. bekkinga sem aldrei hefur drukkið áfengi hefur hækkað og var tæp 80% árið 2009, um 90% 9-10 bekkinga hefur aldrei orðinn drukkin(n) um ævina
 • Lögð æ ríkari áhersla á forvarnarstarf
  • fulltrúar fara í grunnskóla, lögregla, félagsþjónustan, heilsugæslan Reykjavík, o.fl. halda uppi öflugu forvarnarstarfi
  • Fulltrúar ÍTR eru í forvarnarnefndum í RVK.

Steinn Jóhannsson

b kas fn og s fn
Bókasöfn og söfn
 • 57 bókasöfn starfrækt reglulega 2001
  • 2.4 millj. útlána 2001
  • Landsbókasafn-Háskólabókasafn stærst með rúmlega 900.000 bækur, tímarit og önnur gögn
 • 7 háskólabókasöfn 2004 með 66.000 útlán
 • 121 lista- og byggðasöfn starfrækt reglulega 2003.
 • Fjöldi gesta tæplega 1,2 millj. (684 þús. á höfuðborgarsvæði)

Steinn Jóhannsson

heimildir og lesefni
Heimildir og lesefni
 • Hagstofa Íslands: www.hagstofa.is (Landshagir 2005)
 • Árni D. Júlíusson, Jón Ó. Ísberg og Helgi S. Kjartansson (ritstj) 1993. Íslenskur söguatlas: Saga samtíðar – 20. öldin. Reykjavík: Iðunn.
 • Minjasvæði á Íslandi

Steinn Jóhannsson