Download
ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajalugu PowerPoint Presentation

Ajalugu

256 Views Download Presentation
Download Presentation

Ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ajalugu Kuulsamad leiutajad

  2. A.EINSTEIN • Tuntud füüsik, kes rajas relatiivsusteooria.

  3. A.G.Bell • Tuntud Ameerika leiutaja, kes leiutas telefoni.